Hãy nhập câu hỏi của bạn, nofxfans.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: 1 đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngàymột đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng vì có một số người đến thêm nên anhquản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày . hỏi số người đến thêm là bao nhiêu người


Coi 1 ngườiăn 1 ngày là 1 suất .

Vậy có tất cả số suất là:

750\(\times\)40=30000(suất)

Số người lúc sau là:

30000\(\div\)25=1200(người)

Số người đến thêm là:

1200-750=450(người)

Đáp số:450 người

Ai tích mình mình tích lại cho.


Số người ăn gạo trong một ngày là:750 x 40 = 30000 (người)Số người ăn hết trong 25 ngày là:30000 : 25 = 1200 (người)Số người đến thêm là:1200 - 750 = 450 (người) ĐS : 450 NGƯỜI.


1 người ăn trong 750*40=30000 ngảy

nếu ăn trong 25 ngày thì số người phải có là:30000/25=1200 người

số người đến thêm 1200-750=450 người nha


Số người ăn tổng cộng là :

40:25x750=1200(người)

Số người đến thêm là :

1200-750=450(người)

Đáp số:450 người


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày, nhưng vì có một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?

Đọc tiếp...

Coi 1 người ăn là 1 suất .

Vậy có tất cả số suất là :

750 x 40 = 30000 ( suất ) .

Tổng số người sau khi thêm là :

30000 : 25 = 1200 ( người ) .

Số người đến thêm là :

1200 - 750 = 450 ( người )

Đáp số : 450 người .


Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày . Nhưng vì có một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày . Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản (Siêu Ngắn)


Một đơn vị bồ đội Chuẩn bị gạo đủ cho 750 người ăn trong 40 ngày , nhưng vì có một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày . Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ?

Đọc tiếp...

Thời gian còn lại sau 10 ngày:

50 – 10 = 40 (ngày)

Số gạo còn lại sau 10 ngày chỉ dành cho 1 người ăn thì mất:

40 x 750 = 30 000 (ngày)

Số người ăn hết số gạo còn lại trong 25 ngày là:

30 000 : 25 = 1200 (người)

Số người đến thêm là:

1200 – 750 =450 (người)


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗