Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: 1 x 2 đạo hàm

*

*

Lời giải:

(f"(x)=frac(x^2+x+1)"(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)"(x-1)^2=frac(2x+1)(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)^2=fracx^2-2x-2(x-1)^2)

Tại $x_0=0$

$f"(x_0)=frac0^2-2.0-2(0-1)^2=-2$


*

*

Cho f(x)=(sqrt2+x+sqrt7-x-sqrtleft(2+x ight)left(7-x ight))

a, Tính đạo hàm của f(x)

b, Tìm gần như điểm mà tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc không xác định


Cho hàm số y=f(x) gồm đạo hàm bên trên R và vừa lòng f(1+3x)=2x-f(1-2x) với mọi (xin R) . Lập phương trình tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số y=f(x) trên điểm tất cả hoành độ x=1 .


y=f(x) xác định có đạo hàm trên R thỏa mãn nhu cầu : (left^2=x-left^3) . Viết phương trình tiếp đường tại điểm có hoành độ x =1 .


1. đến hàm số (y=x^3-3mx^2+3left(2m-1 ight)x+1) . Với giá trị làm sao của m thì (f"left(x ight)-6x>0) với hầu như x>2

A. M > 50% B. M 1 D. M ≤ 0

2. đến hai hàm số f(x) cùng g(x) đều có đạo hàm trên R và vừa lòng : (f^3left(2-x ight)-2f^2left(2+3x ight)+x^2gleft(x ight)+36x=0) với rất nhiều x ở trong R.Tính (A=3fleft(2 ight)+4f"left(2 ight))3. Biết hàm số f(x) - f(2x) tất cả đạo hàm bởi 18 trên x=1 cùng đạo hàm bằng 2000 trên x=2. Tính đạo hàm của hàm số f(x) - f(4x) tại x=1


đạo hàm những hàm số sau:

1.y=(dfracsqrtx+1x)

2.(dfracx1-x^2)

3. Y=(dfrac1x-sqrtx+1)

cho f(x)=(x^2+dfrac1x^2) tìm x nhằm y'=0

y=(sqrt1+sqrt1+x) tìm x để f(x).f'(x)=(dfrac12sqrt2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xem thêm: Trưng Vương Và Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Hán, Lý Thuyết Sử 6: Bài 18

1. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=dfrac2x-1x-1)

b, (y=dfrac2x+11-3x)

c, (y=dfracx^2+2x+2x+1)

d, (y=dfrac2x^2x^2-2x-3)

e, (y=x+1-dfrac2x-1)

g, (y=dfrac2x^2-4x+52x+1)

2. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=left(x^2+x+1 ight)^4)

b, y= (1-2x2)5

c, (y=left(dfrac2x+1x-1 ight)^3)

d, (y=dfracleft(x+1 ight)^2left(x-1 ight)^3)

e, (y=dfrac1left(x^2-2x+5 ight)^2)

f, (y=left(3-2x^2 ight)^4)

 


cho các ham số f(x), g(x) tất cả đạo hàm bên trên r và thỏa mãn f(x+3)=g(x) + (x^2) - 10x +5 với đa số x thuộc R, f'(4)=5. Tính g'(1)