180 câu hỏi cơ phiên bản và nâng cao lớp 2 tổng hợp không hề ít dạng Toán trường đoản cú cơ phiên bản tới nâng cao, cùng 5 đề thi Toán lớp 2 cho những em tham khảo, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức đến năm học tập 2021 - 2022 sắp tới tới.

Bạn đang xem: 200 bài toán nâng cao lớp 2

Cũng nhờ vào đó, mà những em ôn luyện thật xuất sắc các dạng Toán về những hơn, ít hơn, tìm kiếm số hạng không biết, tra cứu số bị trừ không biết, tìm kiếm số bị chia, tính tuổi, các đại lượng cơ bản...

Tài liệu bao hàm 3 phần:

Phần 1: một vài bài toán về số cùng chữ sốPhần 2: một số trong những bài toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chiaPhần 3: một vài bài toán về giải toán gồm lời văn

180 việc cơ phiên bản và cải thiện lớp 2

Phần 1: một vài bài toán về số cùng chữ số

Bài 1: Nối (theo mẫu)


Bài 2: Phân tích số thành các chục và đơn vị (theo mẫu)

Bài 3: Viết các số: 236; 880 ; 408 thành những tổng của những trăm, các chục và các đơn vị:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 4: Viết các số gồm:

a) 6 chục và 7 đối chọi vị: ………………………… …………………………………………..

b) 4 trăm 8 chục với 0 đơn vị: ………………… …………………………………………..

Bài 5: Viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số mà:

a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………… ……….……………………………….

b) Chữ số hàng trăm là 8: ……………………… ..……………………………………..

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….

Bài 6: Viết số phù hợp theo đường mũi tên


Bài 7:

a) Lấy những chữ số 4, 8 làm cho chữ số hàng chục, những chữ số 3, 5, 7 làm cho chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được từng nào số tất cả hai chữ số?....... Hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số đó:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

b) Cũng hỏi như câu a) cùng với số bao gồm 3 chữ số mà chữ số hàng nghìn là 2: …………........................

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 8: Từ cha chữ số 2, 4, 6 em hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số:

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Có từng nào số như vậy?

………………………..…………………… …………………………………………

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 9: Từ tư chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số không giống nhau:

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 10: Từ bố chữ số 3, 5, 7 em hãy viết toàn bộ các số có 3 chữ số khác nhau:

………………………..…………………… …………………………………………

Bài 11:

a) tất cả bao nhiêu số bao gồm một chữ số: …………… …………………………………………

b) có bao nhiêu số gồm hai chữ số : …………… …………………………………………

c) trường đoản cú 26 mang lại 167 có bao nhiêu số tất cả hai chữ số? …………………………………………

d) gồm bao nhiêu số có cha chữ số? …………… …………………………………………

Bài 12: đến số 45, số đó chuyển đổi như nạm nào nếu:


a) Xoá quăng quật chữ số 5: …………………………… …………………………………………

b) Xoá bỏ chữ số 4: …………………………… …………………………………………

Bài 13: cho số a có hai chữ số:

a) trường hợp chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm sút bao nhiêu 1-1 vị?

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

b) nếu chữ số sản phẩm chục tạo thêm 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

c) giả dụ chữ số sản phẩm chục tăng thêm 1 với chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a biến hóa thế nào?

………………………………………… …………………………………………

Bài 14: mang lại số 406:

a) nếu như chữ số hàng trăm ngàn bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đó giảm sút (hay tăng thêm) bao nhiêu đối kháng vị?

………………………………………… …………………………………………

b) Số đó đổi khác như nắm nào ví như đổi khu vực chữ số 0 và chữ số 6 mang đến nhau?

………………………………………… …………………………………………

Bài 15: a) nhị số có hai chữ số gồm cùng chữ số hàng trăm mà chữ số hàng đơn vị kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

b) nhị số có hai chữ số có chung chữ số hàng đơn vị mà tất cả chữ số hàng chục hơn, nhát nhau 5 thì hai số đó hơn, nhát nhau bao nhiêu?

………………………………………… …………………………………………

Bài 16: Em hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số nhưng mà khi hiểu số kia theo trang bị tự từ trái sang bắt buộc hay từ bắt buộc sang trái thì quý hiếm số đó vẫn không đổi. ………………………………..

Bài 17: gia sư viết một số trong những có nhị chữ số vào trong 1 miếng bìa rồi đưa đến Huy gọi số đó. Bạn Huy gọi “sáu mươi tám”, kế tiếp Huy gửi miếng bìa đến Hiếu. Bạn Hiếu lại phát âm “Tám mươi chín”. Cô khen cả cặp đôi bạn trẻ đều phát âm đúng. Em có thể giải thích nguyên nhân như vậy không? rất có thể tìm được hồ hết số gồm hai chữ số nào bao gồm cùng “đặc điểm” như vậy? …….


………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 18: Em hãy viết toàn bộ các số gồm hai chữ số nhưng tổng những chữ số của nó:

a) bởi 5:………………………………………… …………………………………………

b) bằng 18:………………………………………… …………………………………………

c) bằng 1:………………………………………… …………………………………………

Bài 19: Em hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số mà hiệu các chữ số của nó:

a) bằng 5:………………………………………… …………………………………………

b) bởi 9;………………………………………… …………………………………………

c) bằng 0:………………………………………… …………………………………………

Bài 20: tìm số có hai chữ số cơ mà tổng nhị chữ số bởi 5, hiệu nhì chữ số cũng bởi 5:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 21: tìm số có một chữ số, hiểu được khi thêm2 đơn vị vào số đó thì được một trong những có nhì chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 22: search số gồm hai chữ số, hiểu được khi sút số đó 2 chục thì được một số có một chữ số: ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 23: tìm kiếm số bao gồm hai chữ số, biết rằng khi 2 đơn vị vào số đó thì được một số nhỏ dại hơn 13:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

bài bác 24: search số gồm một chữ số tao cho khi thêm một chục vào số đó ta được một số lớn hơn 18:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 25: Em hãy viết tất cả các số có tía chữ số cơ mà tổng ba chữ số của chính nó là:

a) bởi 3:………………………………………… …………………………………………

b) bởi 2:………………………………………… …………………………………………

c) bởi 1:………………………………………… …………………………………………

Bài 26: Em hãy tra cứu số có tía chữ số mà lại hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng trăm bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 27: Em hãy tìm kiếm số có cha chữ số mà lại chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số mặt hàng chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………


Bài 28: kiếm tìm số có hai chữ số, hiểu được khi thêm 1 vào số đó thì được số có bố chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 29: kiếm tìm số có ba chữ số, biết rằng khi sút số đó đi 91 ta được số tất cả một chữ số:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Bài 30: Khoanh vào vần âm đặt trước ý đúng:

1) Số 306 gọi là:


A. Tía mươi sáu


B. Ba trăm linh sáu.


Bài 31: Viết tiếp vào chỗ chấm:

0; 1; ..; .. ; 5; ..; .…; ….; .…; 10; …..; ..…; …..; …..; …..; …...; ..…; …; ……; 20.

Bài 32: a) nhì số ngay tắp lự nhau hơn hèn nhau bao nhiêu đơn vị? ………………………….

b) Viết 5 số tức khắc nhau, từng số gồm hai chữ số: …………………………………………

Bài 33: a) Số tức tốc sau số 99 là số………. …… Số ngay tắp lự trước số 99 là số……………….

b) Số ngay tắp lự trước với số tức thời sau của cùng một số hơn yếu nhau mấy 1-1 vị? …………..

Bài 34: a) Biết số ngay tức thì trước của số a là 15, em hãy tìm kiếm số ngay tắp lự sau của số a: ………….

b) Biết số tức thì sau của số b là 20, em hãy search số ngay tức khắc trước của số b: ………………….

c) Biết số c không tồn tại số tức thời trước nó, hỏi số c là số nào? …………………………….

Bài 35: tìm kiếm số tròn chục ngay thức thì trước và số tròn chục ngay tức khắc sau của:

a) 100:………………………………………… …………………………………………

b) 60;………………………………………… …………………………………………

Bài 36: a) Viết tất cả các số tất cả hai chữ số và nhỏ thêm hơn 17: ………………………………

b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 23 vừa nhỏ nhiều hơn 63: ………………………….

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2020, Download Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4

Bài 37: Em hãy tìm nhị số tức thì nhau, biết một trong những có hai chữ số, một số có một chữ số: .