tiến hành nhóm 2x^6-3x^5-35x^4-2x^2+3x+35=left(2x^6-3x^5-35x^4 ight)+left(-2x^2+3x+35 ight) với phân tích x^4 thành thừa số trong nhóm đầu tiên và -1 vào nhóm sản phẩm công nghệ hai.


Bạn đang xem: Thủ thuật giai nhanh trắc nghiệm đại số và giải tích 11

*

Thêm Mục
*
*

*
*
*

*
*Xem thêm: Hóa Thân Thành Nhân Vật Người Cháu Trong Bếp Lửa Bằng Việt, Đóng Vai Người Cháu Kể Lại Bếp Lửa Bằng Việt

*
*