Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 500mm bằng bao nhiêu cm

*

*

*

một bể cá hình hộp chữ nhật < chẳng có nắp > , chiều dài 8dm , chiều rộng 500 mm , chiều cao 45 cm . người ta cho vào bể 1 hòn đá có thể tích 10 dm3 . hỏi mức nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm


300 mm vuông =....cm vuông

500 cm vuông=....dm vuông

700 dm vuông=....m vuông

6000000 mm vuông=.....m vuông

6 m vuông=.....mm vuông

200 mm vuông=...cm vuông

40000 mm vuông=...dm vuông

Các bạn nhanh hộ mk nha mk cần gấp 


viết số thích hợp vào chỗ chấm 

4 , 6 dm = .....cm

2 , 13 m = .....cm

3 , 8 m = .....cm

5 , 789 = .....cm

500 mm = .....cm

420 mm = .....cm

85 mm = ....cm

9 mm = ....cm


Các cậu giúp tớ với

 Câu 1

25 km vuông7ha=............km vuông 

12ha 135 mét vuông = ...... mét vuông

6,5 km vuông bằng bao nhiêu ha

20 cm 5 mm bằng bao nhiêu cm

3764kg=3......764.......

432mm=......dm.... . .mm

46 tấn 7 yến =.....kg

2 kilôgam 50g bằng bao nhiêu kg

40 tấn 5 Yến bằng bao nhiêu tấn

Giúp mk nha mk xin các bạn 


a) 500 cm khối =? dm khối

b) 120 cm khối=? dm khối 

c) 2,5dm khối =? m khối

d) 100 mm khối =? cm khối

Ai tick mình, mình tick lại.


Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 cm, chiều rộng 6 cm và chiều cao 85 mm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là bao nhiêu ?


Một hình chữ nhật có diện tích là 18,75 cm vuông và gấp 3 diện tích của một hình vuông . Vậy cạnh hình vuông là bao nhiêu mm


NGƯỜI TA DÁN LIỀN NHAU 500 CON TEM HÌNH CHỮ NHẬT LÊN MỘT TẤM BÌA HÌNH VUÔNG CẠNH DÀI 1 M. BIẾT MỖI CON TEM CÓ CHIỀU DÀI LÀ 3CM CHIỀU RỘNG 22 MM HỒI DIỆN TÍCH PHẦN BÌA KHÔNG DÁN TEM LÀ BAO NHIÊU XĂNG TI MÉT VUÔNG


Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 5- Cô Uyên Toán 5- Cô Trang Toán 5- Thầy Phương Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh


Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng Lop 7

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 5- Cô Uyên Toán 5- Cô Trang Toán 5- Thầy Phương Tiếng Việt 5- Cô Tú Anh