Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì và học kì toán 8: 80 đề kiểm tra cấu trúc chuẩn

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

 

x^3-9x^2+6x+16=0

x3-10x2+16x+x2-10x+16=0

x.(x2-10x+16)+(x-2)(x-8)=0

x.(x-2)(x-8)+(x-2)(x-8)=0

(x-2)(x-8)(x+1)=0

x=2 hoặc x=8 hoặc x=-1


*

a)(5xleft(x-4 ight)-x^2+16=0)

(4x^2-20x+16=0)

(Rightarroworbregincasesx=4\x=1endcases)


b)(x+6x^2+9x^2=0)

(xleft(3x+1 ight)^2=0)

(Rightarroworbregincasesx=0\x=-frac13endcases)
Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh 7 Học Kì 1 Chương Trình Mới Năm 2021

Tìm x , biết :

a) x4- 16x2= 0

b) 9x2+ 6x + 1 = 0

c) x2- 6x = 16

d) 9x2+ 6x = 80

e) 25(2x - 1)2- 9(x + 1)2= 0


a) x4- 16x2= 0

( x2)2- ( 4x )2= 0

( x2- 4x )( x2+ 4x ) = 0

< x( x - 4 ) >< x( x + 4 ) > = 0

x( x - 4 )x( x + 4 ) = 0

x2( x - 4 )( x + 4 ) = 0

(heptegincasesx^2=0\x-4=0\x+4=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=pm4endcases)( thay bởi dấu hoặc hộ mình nhé )

b) 9x2+ 6x + 1 = 0

( 3x )2+ 2.3x.1 + 12= 0

( 3x + 1 )2= 0

3x + 1 = 0

3x = -1

x = -1/3

c) x2- 6x = 16

x2- 6x - 16 = 0

x2+ 2x - 8x - 16 = 0

x( x + 2 ) - 8( x + 2 ) = 0

( x + 2 )( x - 8 ) = 0

(orbregincasesx+2=0\x-8=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-2\x=8endcases)

d) 9x2+ 6x = 80

9x2+ 6x - 80 = 0

9x2+ 30x - 24x - 80 = 0

9x( x + 10/3 ) - 24( x + 10/3 ) = 0

( x + 10/3 )( 9x - 24 ) = 0

(orbregincasesx+frac103=0\9x-24=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-frac103\x=frac83endcases)

e)Áp dụng công thứcan.bn= ( ab )nta có :

25( 2x - 1 )2- 9( x + 1 )2= 0

52( 2x - 1 )2- 32( x + 1 )2= 0

< 5( 2x - 1 ) >2- < 3( x + 1 ) >2= 0

( 10x - 5 )2- ( 3x + 3 )2= 0

< ( 10x - 5 ) - ( 3x + 3 ) >< ( 10x - 5 ) + ( 3x + 3 ) > = 0

( 10x - 5 - 3x - 3 )( 10x - 5 + 3x + 3 ) = 0

( 7x - 8 )( 13x - 2 ) = 0

(orbregincases7x-8=0\13x-2=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=frac87\x=frac213endcases)