Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Aluminum react with nitric acid

*

*

*

Quà trình oxi hóa Al0( ightarrow)Al+3 =3e

Quá trình khử : 6N+5 +28e( ightarrow) n2+1 +2N20

28Al + 102HNO3--->28Al(NO3)3 +3N2O+6N2+51H2O

Tham khảo https://moon.vn/hoi-dap/cho-phan-ung-oxi-hoa-khu-al-hno3-alno33-n2o-n2-h2o-cho-ti-le-mol-nn2o-nn2-1-2-he-so--414552


*

Chất khử Al-)QTOXH:Al -3e-->Al *10

Chất OXHN -)QTK 2N+10e-)N2 *3

pt 10Al+36HNO3 --->10Al(NO3)3 +3N2+18H2O


+CuSO4+++SO2+++H2O+Fe+++H2SO4+đ+->+Fe2(SO4)3+++SO2+++H2O+Al+++H2SO4+đ+->+Al2(SO4)3+++SO2+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO3)2+++NO2+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO3)2+++NO+++H2O+Cu+++HNO3+->+Cu(NO...">

Cu + H2SO4 đ -> CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 đ -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Al + H2SO4 đ -> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2O + H2O

Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + N2 + H2O

Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + N2H4O3 + H2O

Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O


+Al(NO3)3+++NO+++NO2+++H2O+(2)+Al++HNO3+---------->+Al(NO3)3+++NO+++N2+++H2O+(3)+M+++HNO3+-----...">

1. Viết PTPU sau : (mọi tín đồ giúp mk theo kiểu cân đối electron được thì tốt)(1) Al + HNO3 ----------> Al(NO3)3 + NO + NO2 + H2O(2) Al+ HNO3 ----------> Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O(3) M + HNO3 -----------> M(NO3)n + NO + NO2 + H2O2. Mang lại 5,2g kim loại A không biết hóa trị công dụng với hỗn hợp HNO3 nhận được 1,008l hỗn hợp khí NO cùng NO2(dktc), sau bội nghịch ứng khối lượng bình bớt 1,42g. Xác minh kim một số loại A.


Câu 1) hòa hợp 4.59 gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí A bao gồm NO cùng N2O tất cả tỉ khối hơi đối với Hidro bằng 16.75

a)Tính thể tích các thành phần hỗn hợp khí A (đktc)

b)Trộn thêm V lít khí NO đktc vào A được hỗn thích hợp khí B.Tính V,biết dB/H2=16.4

Câu 2)Hòa tan hoàn toàn 7.92g kim loại R vào dd HNO3 loãng thu đc 2.688 lít(đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm NO cùng N2O bao gồm tỷ khối so với H2 là 18.5.Xác định sắt kẽm kim loại R

Câu 3) Lập PTHH

a) Fe3O4 + Al--> sắt + Al2O3 d) NxOy + Cu--> CuO + N2

b)Cu(NO3)2--> CuO + NO2 + O2 e) FexOy + Al--> Al2O3

c) M + HCL--> MClx+H2 f) FexOy + H2SO4--> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
2
0

Cho m (g) Al chức năng HNO3 hình thành Al(NO3)3, hỗn hợp NO cùng NO2 tất cả tỉ khối khá so với H2 là 19 tỉ lệ mol HNO3 thâm nhập làm môi trường thiên nhiên và thoái hóa :


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
2
0

Chỉ sử dụng thêm một dung dịch hãy trình bày phương thức hóa học nhận ra các hỗn hợp (riêng biệt) sau: HCL( bao gồm hòa chảy phenoltalein), MgSO4, Al(NO3)3, FeCl3, Ca(HCO3)2. Viết các phương trình bội phản ứng minh họa


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp chất vô cơ
0
0
+Fe(NO3)3+++NO+++H2O">

Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0

Cân bằng PTHH


Lớp 9 hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0

Nung các thành phần hỗn hợp X gồm: Al với Fe2O3 được hỗn hợp Y. Hoà tan Y bằng dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp Z cùng 11,2 gam chất rắn E duy nhất, bên cạnh đó trong quy trình phản ứng không có khí bay ra. Tính yếu tố % theo trọng lượng từng chất trong tất cả hổn hợp X. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Các Hệ Điều Hành Thông Dụng Hiện Nay Thường Được Lưu Trữ Trên Đâu?

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)