*

*

Cho biết hình ảnh của một vật dụng qua thấu kính quy tụ và thấu kính phân kì có điểm lưu ý gì tương tự nhau, không giống nhau.

Bạn đang xem: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ


Câu hỏi: cho biết ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ cùng thấu kính phân kìcó đặc điểm gì giống nhau, không giống nhau.

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

- Vật đặt quanh đó khoảng tiêu cự mang lại ảnh thật ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật bao gồm vị trí giải pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự đến ảnh ảo lớn hơn vật và thuộc chiều với vật.

Ảnh của một vật tạo bởithấu kính phân kì

- Vật sáng sủa đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Sự khác biệt cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật với xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật với gần thấu kính hơn vật

Cùng top lời giải tìm hiểu đưa ra tiết hơnảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì nhé:

1, Thấu kinh hội tụ

a. Khái niệm

Thấu kính hội tụ là thấu kính tất cả phần rìa mỏng hơn phần giữa, giới hạn bởi 2 mặt cầu hoặc 1 mặt phẳg với 1 mặt cầu. Thấu kính hội tụ cũng là thấu kính mà lại chùm tia sáng tuy nhiên song sau khi đi qua kính sẽ được hội tụ tại 1 tâm, nhất định tùy thuộc vào hình dạng của thấu kính.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

-Vật đặt ko kể khoảng tiêu cự mang lại ảnh thật, ngược chiều với vật.

-Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật tất cả vị trí phương pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh thật nằm tức thì ở tiêu điểm F

-Vật đặt vào khoảng tiêu cự mang lại ảnh ảo, lớn hơn vật và thuộc chiều với vật.

-Khi khoảng bí quyết từ vật đến thấu kinh bằng với tiêu cự: ảnh thật, ở rất xa thấu kính.

Chú ý:

+ Ảnh ảo ko hiện được trên màn nhưng có thể quan sát thấy bằng mắt lúc mắt đặt sau thấu kính để nhận chùm tia ló.

*

+ Ảnh thật bao gồm thể hiện rõ trên màn hoặc được chú ý thấy bằng mắt lúc mắt đặt sau điểm hội tụ của chùm tia ló.

*

2, Thấu kính phân kỳ

*

a. Khái niệm

Thấu kính phân kỳ là thấu kính gồm phần rìa dày hơn phần giữa, chùm tia sáng tuy nhiên song sau khi đi qua thấu kính sẽ bị phân tán ra.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Đối với 1 thấu kính phân kỳ:

- Vật sáng sủa đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp Hcm 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm Tphcm 2021

*

-Vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tất cả vị trí giải pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh ảo nằm ngay lập tức ở tiêu điểm F.

3, Sự khác nhau cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật và xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật cùng gần thấu kính hơn vật