Các ự độc lạ chính giữa phân cực anốt và catốt là phân cực anốt đề cập đến ự đổi khác điện thế của điện cực theo hướng dương trong khi phân cực catốt đề cập

NộI Dung:

Các sự khác biệt chính giữa phân cực anốt và catốt là phân cực anốt đề cập đến sự thay đổi điện thế của điện cực theo hướng dương trong khi phân cực catốt đề cập đến sự thay đổi điện thế của điện cực theo hướng âm.

Phân cực anốt và catốt là hai kỹ thuật điện hóa quan trọng trong inlichtet. vnệc giảm vận tốc ăn mòn mặt phẳng sắt kẽm kim loại. Phân cực anốt ngược lại với phân cực catốt .

Bạn đang xem: Anot là cực gì

Bạn đang xem: Anot và catot là gì


1. Tổng quan và sự độc lạ chính 2. Phân cực anốt là gì 3. Phân cực Cathode là gì 4. So sánh song song – Phân cực cực dương và cực âm ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Phân cực anốt là gì?

Phân cực anốt là quy trình điện hóa làm biến hóa điện thế của điện cực theo chiều dương. Điều này hoàn toàn có thể được triển khai bởi dòng điện chạy qua mặt phân làn điện cực với chất điện phân, tựa như như sự phân cực điện cực tương quan đến phản ứng oxy hóa điện hóa hoặc anốt. Điều đó có nghĩa là, sự đổi khác điện thế cực dương bắt đầu dẫn đến dòng điện tác động ảnh hưởng đến khu vực gần mặt phẳng cực dương .Nói chung, thuật ngữ phân cực là sự đổi khác điện thế từ trạng thái không thay đổi do tác dụng của dòng điện chạy qua. Ngoài ra, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa nó là sự đổi khác điện thế của một điện cực trong quy trình điện phân, tựa như như quy trình mà điện thế của một cực dương trở nên lớn hơn điện thế đảo ngược tương ứng .Công dụng chính của phân cực anốt là đo và bảo vệ mặt phẳng chống ăn mòn. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể sử dụng nó để xác lập những khu vực tiềm ẩn nơi vật tư dễ bị ăn mòn nhanh gọn. Chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện phân cực mặt phẳng anốt bằng cách tạo thành một lớp oxit mỏng dính, không thấm. Tuy nhiên, sự hình thành màng này thường phải được trợ giúp khi bổ trợ những chất ức chế ăn mòn anốt như cromat và nitrit .

Phân cực Cathode là gì?

Phân cực catốt là quá trình điện hóa làm thay đổi điện thế của điện cực theo hướng âm. Phương pháp kiểm soát ăn mòn này có thể bao gồm thay đổi điện thế của cực dương hoặc cực âm hoặc đôi khi cả hai. Do đó, kỹ thuật này giảm thiểu sự mất mát của kim loại, và nó có thể làm giảm động lực của phản ứng ăn mòn. inlichtet.vnệc bảo vệ khỏi sự ăn mòn thông qua phương pháp này có thể đạt được khi hiệu điện thế giảm xuống giá trị nhỏ nhất.


Sự khác biệt giữa phân cực anốt và catốt là gì?

Phân cực anốt ngược lại với phân cực catốt. Sự độc lạ cơ bản giữa phân cực anốt và catốt là phân cực anốt đề cập đến sự đổi khác điện thế của điện cực theo hướng dương trong khi phân cực catốt đề cập đến sự đổi khác điện thế của điện cực theo hướng âm .

Hơn nữa, phân cực anốt là một phản ứng oxy hóa trong khi phân cực catốt là một phản ứng khử. Phân cực anốt được sử dụng để đo và bảo vệ bề mặt chống lại sự ăn mòn trong khi phân cực catốt được sử dụng để bảo vệ chống ăn mòn bề mặt khi hiệu điện thế giảm đến giá trị nhỏ nhất.


Infographic sau đây tóm tắt sự độc lạ giữa phân cực anốt và catốt ở dạng bảng .

Xem thêm: Đề Thi Chính Thức Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2019 Môn Toán Thpt Quốc Gia Năm 2019

*

Tóm tắt – Phân cực cực dương và cực âm

Phân cực anốt ngược lại với phân cực catốt. Sự độc lạ cơ bản giữa phân cực anốt và catốt là phân cực anốt đề cập đến sự biến hóa điện thế của điện cực theo hướng dương trong khi phân cực catốt đề cập đến sự biến hóa điện thế của điện cực theo hướng âm .