Bài giảngGiải tích 1Giải tích 2Đại số tuyến tính (Linear Algebra)Xác suất thống kêVideo bài giảngThảo luậnThảo luận về giải tíchThảo luận ĐSTTThảo luận XSTKEbooksMaths Ebooks

Đang xem: Arctan là gì

II. hàm lượng giác ngược:

1. Hàm số y = arcsinx.

Bạn đang xem: Arctan là gì

Hàm số y = sinx không là đơn ánh trên toàn bộ miền xác định.

Tuy nhiên, nếu xét trên đoạn

thì hàm số y = sinx là hàm đồng biến nên tồn tại duy nhất ảnh ngược, và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arcsiny (đọc là ác-sin y, nghĩa là x là cung mà sin bằng y). Và

; y \in ” title=”x \in \left ; y \in ” class=”latex” />

*
Do đó hàm ngược của y = sinx là

(y là cung mà sin bằng x)

Vậy:

– Miền xác định: D:

” title=”x \in ” class=”latex” />

– Miền giá trị:

” title=”T = \left ” class=”latex” />

– Hàm đồng biến trên

Tính chất:

Ví dụ:

Vd1.

Ta có:

(vì:

Do đó:

Vd2.

Ta không thể kết luận

*

Do

*

” title=”\dfrac{2{\pi}}{3} \notin \left ” class=”latex” />

Tuy vậy:

Nên:

*

2. Hàm số y = arccosx.

Xét hàm số y = cosx trên đoạn

*

thì hàm số y = cosx là hàm giảm nên tồn tại duy nhất ảnh ngược, và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arccosy (đọc là ác-cos y, nghĩa là x là cung mà cosin bằng y).

Vậy

*

*
Do đó hàm ngược của y = cosx là

(y là cung mà cosin bằng x)

Vậy:

– Miền xác định: D:

” title=”x \in ” class=”latex” />

– Miền giá trị:

” title=”T = ” class=”latex” />

– Hàm nghịch biến trên

Tính chất:

Ví dụ:

Vd1.

Ta có:

Nên:

Vd2.

Ta cần xác định arccos0.4. Đặt y = arccos0.4 ,

.

Suy ra cosy = cos(arccos0.4) = 0.4

Khi đó:

(do

nên

)

Vậy:

3. Hàm số y = arctanx

Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx. Hàm ngược y = arctanx có miền xác định

*

*

*

4.

Xem thêm: Hoá ChấT Hf Là Gì ? 3 Nghĩa Hay Dùng Của Hf Hf Là Gì Trong Lgbt Là Gì

Hàm số y = arccotgx

Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx. Hàm ngược y = arccotgx có miền xác định