*

ĐỀ BÀI:

It is better for the students to lớn live away from home during their university studies rather than staying with their parents. Khổng lồ what extent vì chưng you agree or disagree?

BÀI MẪU:

While some people think that students ought to lớn live alone whilst studying at university, it is believed by others that it is better for them khổng lồ remain living at home. In my opinion, I think students benefit from living alone unless their finances prevent it.

Bạn đang xem: Argumentative essay mẫu

Firstly, one of the main reasons why it is advantageous for students lớn live alone is that they become totally independent of their parents and able khổng lồ think for themselves. University is a time for students khổng lồ spread their wings and try new ideas or ways of thinking and learn to cope with making life changing decisions. By living alone, without the influence of their parents, they develop rounder, decisive characters able to lớn function well in the world.

Another advantage to lớn students fleeing the parental nest is that they learn to lớn manage money. Most students see university as a stepping stone to adulthood and so by learning to live on a budget, they develop the skills needed once they are earning a salary và balancing their finances. Renting property also comes with responsibilities to lớn both landlords & housemates, và this is a further lesion to lớn learn in useful life skills.

Finally, however, regardless of how beneficial living alone might be for university students, it might be financially impractical for some. For a small proportion of university students, their finances might require them khổng lồ stay at trang chủ for as long as possible until they are finally able to support themselves through paid work.

Xem thêm: Đóng Vai Người Cháu Kể Lại Kỉ Niệm Tình Bà Cháu Trong Bài Thơ Bếp Lửa

In conclusion, while it might not be feasible for all students, living away from parents helps university students develop strength of character and useful life skills needed for when they enter working life.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM WRITING TASK 2?

Hãy dành riêng ít thời gian phân tích đề bài, khẳng định quan điểm của khách hàng + đầy đủ ý bạn sẽ dùng nhằm củng thay cho cách nhìn đó. Chúng ta nên có từ 4-5 đoạn văn và nội dung bài viết dài trên 250 từ. Hãy sử dụng các từ nối (linking words) một cách phong phú xuyên suốt bài viết. Nếu như khách hàng viết sai thiết yếu tả hoặc thực hiện vốn linking word nghèo nàn, điểm của các bạn sẽ bị tác động nặng nề. Nếu bạn cảm thấy không yên trung tâm với năng lực viết của mình, hãy nhờ cho sự hướng dẫn của chăm gia, như thầy giáo hoặc những người từng lấy điểm Writing IELTS cao. Họ để giúp đỡ bạn quan sát ra phần đa lỗi mà bạn dạng thân các bạn không lưu ý ở bài viết của mình