Bạn đã từng nghe đến tên thường gọi amin chưa? bao gồm từng mày mò về điểm lưu ý và vận dụng của chất này. Không cần thiết phải tìm lấy đâu xa, bây giờ hãy cùng nofxfans.com tò mò về amin là gì? Có chỗ nào và chức năng với hóa học nào nhé !


1. Tò mò Amin là gì?

Đây là hợp hóa học hữu cơ, khi thay thế sửa chữa một hay các nguyên tử hidro vào phân tử NH3 vị gốc hidrocacbon.

Bạn đang xem: Bậc amin

Ví dụ: amin là hợp hóa học hữu cơ khi thay thế sửa chữa một hay những nguyên tử hidro trong phân tử NH3 do gốc hidrocacbon.

Ví dụ: CH3-NH2; CH3-NH-CH3, CH3-N-CH3, CH2=CH-CH2-NH2, C6H5NH2.

*

Amin là gì?

2. Phân nhiều loại amin

2.1. Thao cội hidrocacbon

- Amin béo: CH3NH2, C2H5NH2

- Amin thơm: CH3C6H4NH2, C6H5NH2, ...

- Amin dị vòng

2.2. Theo bậc amin

Vậy bậc amin là gì? Bậc amin là số nguyên tử H vào phân tử NH3 bị sửa chữa thay thế bởi gốc hidrocacbon. Theo đó, những amin sẽ được phân nhiều loại thành:

+ Amin bậc I : R-NH2 (Amin bậc một hàng béo chức năng với axit nito sinh sản thành alcohol tương ứng và giải tỏa khí N2)

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-NH2

C2H5-NH2 + HONO -> C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

+ Amin bậc II : R-NH-R’ (Amin bậc nhì dãy to cũng hàng thơm mọi các chức năng với axit nito xuất hiện nitrosamin là đa số chất color vàng, nhờ vào đó phân minh được amin bậc nhì với amin bậc một)

Ví dụ:

CH3-CH2-NH-CH3

(CH3)2N-H + HONO -> CH3)2N-N=O + H2O

+ Amin bậc III: Amin bậc tía dãy khủng không chức năng với axit nito hoặc chỉ tạo thành thành muối không bền dễ bị thủy phân. Amin bậc 3 hàng thơm tính năng với axit nitro cho sản phẩm thế sống nhân thơm. (CH3)3N amin bậc III

*

Amin được chia thành amin bậc 1, bậc 2, bậc 3

2.3. Cách làm của amin

- Amin 1-1 chức: CxHyN

- Amin đối kháng chức no: CnH2n+ 1NH2 hay CnH2n+3N

- Amin nhiều chức no: CnH2n+2-z(NH2)z giỏi CnH2n+2+zNz

3. Biện pháp gọi tên hay danh pháp của amin

3.1. Cách gọi tên amin theo danh pháp nơi bắt đầu - chức

- Tên cội hidrocacbon + amin

Ví dụ: C2H5-NH2 ( Etylamin), CH3NH2 (metylamin), CH3CH(NH2)CH3 ( isopropylamin),...

3.2. Cách hotline tên theo danh pháp gắng thế

- tên hidrocacbon + ví trí + amin

Ví dụ: CH3NH2 đọc là metanamin, C2H5-NH2 (Etanamin), CH3CH(NH2)CH3 (propan-2-amin)

- tên gọi thường chỉ áp dụng với một số trong những amin:

Hợp chất: CH3NH2 (tên gốc-chức là metylamin, tên sửa chữa là metanamin)

*

Cách gọi tên đúng theo chất

Lưu ý: Tên những nhóm ankyl thường sẽ được đọc theo trang bị tự vần âm a, b, c,... + amin.

Với các amin bậc 2 và bậc 3 m, lựa chọn mạch nhiều năm nhất đựng N có tác dụng mạch chính

- bao gồm 2 đội ankyl thì hãy thêm một chữ N nghỉ ngơi đầu

Ví dụ: CH3-NH-C2H5: N sẽ đọc là N etyl dimetyl amin

- tất cả 3 đội ankyl khác biệt thì sẽ có 2 chữ N bí quyết nhau 1 thương hiệu ankyl

Ví dụ: CH3-N(C2H5) -C3H7: N - etyl-N-metyl propyl propyl amin

- Khi đội -NH2 vào vai trị nh m thì thế gọi là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2 amino propanoic)

3.3. Đồng phân của amin

- Đồng phân về mạch cacbon

- Đồng phân vị trí nhóm chức

- Đồng phân về bậc của amin

4. đặc thù vật lý của amin

Các amin có khả năng tan tốt trong nước, bởi giữa nước và amin có link hidro liên phân tử, độ chảy trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng.

Metyl-,dimetyl-,trimetyl-, và etylamin là phần đông chất khí nặng mùi khai cạnh tranh chịu, độc, dễ dàng tan vào nước, những amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

Anilin là chất lỏng, ánh nắng mặt trời sôi là 184 độ C, không màu, vô cùng độc, ít tan trong nước, tung trong ancol và benzen.

5. đặc thù của chức amin

- Tính bazo tác dụng lên giấy quỳ tím độ ẩm hoặc phenolphtalein và tính năng với axit.

- hỗn hợp metylamin và những đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm cho hồng phenolphtalein do kết hợp proton khỏe khoắn hơn amoniac

- Anilin và những amin thơm thường khôn cùng ít rã trong nước. Hỗn hợp này sẽ không làm thay đổi màu sắc quỳ tím và phenolphtalein.

- phản bội ứng với axit nitro

+ Amin no bậc 1 + HNO2 -> ROH + N2 + H2O

Ví dụ:

C2H5NH2 + NONO -> C2H5OH + N2 + H2O

+ Amin thơm bậc 1 tính năng với HNO2 ở ánh nắng mặt trời thấp tạo thành muối hạt diazoni.

Ví dụ:

C6H5NH2 + HONO + HCl -> C6H5N2 + Cl- + 2H2O

+ phản nghịch ứng ankyl hoá: amin bậc 1 hoặc bậc 2 chức năng với ankyl halogenua (CH3l,...)

+ bội nghịch ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ các amin bậc tốt hơn.

C2H5NH2 + CH3I -> C2H5NHCH3 + HI

+ phản ứng của amin chảy trong nước với hỗn hợp muối của các kim loại bao gồm hidroxit kết tủa

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O -> Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

+ Amin tất cả phản ứng nắm ở nhân thơm của anilin

6. Ứng dụng của amin

*

Amin là hóa học trung gian điều chế các chất

- Vì đa phần các amin hiện giờ ứng dụng nhiều để làm chất trung gian điều chế các chất khác có không ít ứng dụng quan trọng đặc biệt hơn tốt nhất là acid amin, phẩm nhuộm, các chất giữ hoá cao su... Chỉ có một số ít là có hoạt tính sinh học.

Ví dụ: một số trong những là vitamin: lấy ví dụ thiamine chloride (1 dạng B1, pyridoxine vit B6)

- Amphetamine kích mê say thần tởm trung ương, tăng tiết áp với mạch cơ mà gây nghiện.

- Chloropheniramine là giữa những thành bên trong thuốc trị cảm cúm

- Chlorodiazeppoxide có công dụng an thần

- Novocain và demerol-khá lừng danh vì liên quan đến tử vong của michael jackson, dc như thuốc gây nghiện và giảm đau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Tập 2 Bài 4 Hình Học, Giải Toán 9 Trang 79, 80

Trên đây là những thông tin về amin là gì, điểm sáng tính chất, vận dụng của nó. Quan sát và theo dõi các nội dung bài viết tiếp theo của nofxfans.com để theo dõi các bài viết thú vị tiếp theo.