Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến những em khái niệm và biện pháp xác định những phép toán tập hợp. Cùng với gần như hình hình ảnh và lấy một ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ thuận tiện nắm vững nội dung phần này.

Bạn đang xem: Bài 3 đại số 10


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của nhì tập vừa lòng A cùng B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp bao gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B.

(A cap B = left x in A,,va,,x in B ight\)

*


Hợp của hai tập vừa lòng A với B, kí hiệu (A cup B) là tập hợp các thành phần thuộc A hoặc thuộc B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập đúng theo A cùng với tập phù hợp B, kí hiệu AB là tập bao gồm các phần tử thuộc A và không trực thuộc B.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya Hay Chọn Lọc

(Aackslash B = left x ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được gọi là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left 2x^2 - 3x = 0 ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê phần tử xác định các tập hòa hợp B với C.

b) khẳng định các tập thích hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) xác minh các tập hòa hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) khẳng định các tập vừa lòng sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các bộ phận của những tập đúng theo dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta bao gồm (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)