Cấu hình electron nguyên tử – Bài 4 trang 28 sgk hoá học 10. Bài 4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 28 sgk hóa 10


Bài 4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong N bảng tuần hoàn thì 1 ≤ \({N \over Z}\) ≤ 1,5).

*

Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron, tổng số hạt electron lần lượt là Z, N, E.

Ta có N + Z + E = 13 vì Z = E nên 2Z + N = 13 (1)

2Z + N = 13 ⟶ Z = 6,5 – \({N \over 2}\) nên Z Quảng cáo

Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ \({N \over Z}\) ≤ 1,5 => N ≤ 1,5Z thay vào (1), ta có:

3,5Z ≥ 13 => Z ≥ 3,7

3,7 ≤ Z ≤ 6,5 (Z nguyên dương)

A = 13 – Z

Nguyên tố có Z = 4, nguyên tử khối là 9.


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 1 trang 47 sgk hóa học 10, Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố
Bài tiếp theoBài 3 trang 47 sgk hóa học 10, Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?
Danh sách bài tập
Bài 6 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 6. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên...
Bài 5 trang 28 Hóa 10, Bài 5. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có...
Bài 2 trang 27 sgk Hóa 10, Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16)
Bài 3 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13)
Bài 1 trang 27 sgk Hóa 10, Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố
Lý Thuyết cấu hình electron nguyên tử, I – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
Mục lục môn Hóa 10


Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 43 trang 107 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10 :
Bài 43 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 4. Đường tròn. Viết phương trình đường tròn đường kính (AB) trong các...
Bài 22 trang 31 Sách bài tập Sinh học 10: Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của...
Bài 22 trang 31 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng...
Câu hỏi 2 trang 14 Hình lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10. Vectơ đối của các vectơ (koverrightarrow a ) là vectơ -(koverrightarrow a ). Bài 3. Tích...
Bài 23.4 trang 54 Sách bài tập Lý 10 Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do...
Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do với gia tốc 10 m/s2 xuống tới mặt đất...
Bài 1.22 trang 6 SBT Hóa 10 nâng cao: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng...

Xem thêm: Công Thức Sóng Âm Và Các Dạng Bài Tập Về Sóng Âm Có Lời Giải


Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Bài...