Cho hai đồng vị (kí hiệu là H) và (kí hiệu là D).a) Viết các công thức phân tử hiđro có thể có.b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử.c) Một lit khí hiđro giàu đơteri ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro.


Đề bài

Cho hai đồng vị \(_1^1H\) (kí hiệu là H) và \(_1^2H\) (kí hiệu là D).

Bạn đang xem: Bài 6 trang 14 sgk hóa 10

a) Viết các công thức phân tử hiđro có thể có.

b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử.

c) Một lít khí hiđro giàu đơteri (\(_1^2H\)) ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,05g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro.

Lời giải chi tiết

a) Có 3 loại công thức phân tử hiđro là: \({H_2};\,\,HD;\,\,{D_2}.\)

b) Phân tử khối của mỗi phân tử là: 2; 3; 4.

c)

1 lít khí nặng 0,05 gam \( \to \) 1 mol (22,4 lít) nặng 0,05.22,4 = 1,12 gam \( \to \)AH = 1,12 g/mol

Gọi x là phần trăm của đồng vị D \( \Rightarrow \) phần trăm của đồng vị H là (100 – x).

Ta có: \({{2.x} \over {100}} + {{1.\left( {100 - x} \right)} \over {100}} = 0,05.22,4.\)

Giải ra ta được %D = 12%; %H = 88%.

Vậy phần trăm khối lượng của D có trong khí đang xét là:

(12 . 2) : (12 . 2 + 88. 1) . 100% = 21,4%

Phần trăm khối lượng của H có trong khí đang xét là:

100% - 21,4% = 78,6%

nofxfans.com


*
Chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Bài tiếp theo

*


Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị tồn tại trong tự nhiên.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Nói Của Lênin Học Học Nữa Học Mãi, Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi (Lê

Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho hai đồng vị hiđro và hai đồng vị clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử chiếm trong tự nhiên như sau:

Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro băng 1,008. Tính nguyên tửu khối trung bình của bạc.

Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối cacbon có hai đồng vị bền: chiếm 98,89% và chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nofxfans.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10 NÂNG CAO
CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10 NÂNG CAO
CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC
CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN
CHƯƠNG 6. NHÓM OXI
CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10 NÂNG CAO
×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng nofxfans.com.Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?