+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) sắp đến xếp những điểm xi theo sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến và lập bảng thay đổi thiên

+) phụ thuộc vào bảng biến chuyển thiên để tóm lại khoảng đồng trở thành và nghịch biến đổi của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch vươn lên là trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 9

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch biến chuyển trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải đưa ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch biến chuyển trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

nofxfans.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp nofxfans.com

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Luyện Nói Văn Biểu Cảm Về Sự Vật Con Người, Luyện Nói: Văn Biểu Cảm Về Sự Vật, Con Người


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện nofxfans.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?