- Chọn bài -Bài 1: hoạt động cơBài 2: vận động thẳng đềuBài 3: vận động thẳng thay đổi đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: chuyển động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của đưa động. Bí quyết cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Sách bài bác Tập thứ Lí 10 – bài xích 3: vận động thẳng chuyển đổi đều góp HS giải bài bác tập, nâng cấp khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm cùng định nguyên tắc vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài bác tập thiết bị Lí 10:

3.1. Câu nào sai ?

Trong hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Bài tập lý 10 bài 3

B. Gia tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhị của thời gian.

D. Tốc độ là đại lượng không đổi.

3.2 chỉ ra câu sai.

A. Tốc độ tức thời của vận động thẳng biến hóa đều có độ béo tăng hoặc sút đều theo thời gian.

B. Vận tốc của vận động thẳng biến đổi đều bao gồm độ mập không đổi.

C. Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều hoàn toàn có thể cùng chiều hoặc ngược hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều, quãng lối đi được trong số những khoảng thời hạn bằng nhau thì bằng nhau.

3.3. Công thức tính quãng đường đi được của vận động thẳng nhanh dần phần đa là

A. S = v1t + (at2)/2 (a cùng v0 cùng dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn lời giải A

3.2: Chọn giải đáp D


3.3: Chọn câu trả lời A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài xích tập vật Lí 10:

3.4: Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng lừ đừ dần phần đông là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

3.5 trong công thức tương tác giữa quãng đường đi được, vận tốc và vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đa số (v2 – v02 = 2as), ta có những điều khiếu nại nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là vật thị gia tốc theo thời gian của một xe pháo máy vận động trên một đường thẳng. Trong khoảng thời hạn nào, xe máy vận động chậm dần phần đông ?

*

A. Vào khoảng thời gian từ 0 mang đến t1.

B. Trong khoảng thời hạn từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời hạn từ t2 mang đến t3.

D. Các câu vấn đáp A, B, C đầy đủ sai.

3.7 lúc ô tô đang hoạt động với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe xe tăng ga và ô tô hoạt động nhanh dần dần đều. Sau đôi mươi s, xe hơi đạt tốc độ 14 m/s. Vận tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s kể từ lúc ban đầu tăng ga là từng nào ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn câu trả lời D

3.5: Chọn lời giải A

3.6: Chọn đáp án C

3.7: Chọn câu trả lời B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài bác tập trang bị Lí 10:

3.8 Cũng câu hỏi trên, hỏi quãng mặt đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúcbắt đầu tăng ga và vận tốc trung bình vtb bên trên quãng con đường đó là bao nhiêu ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang chạy với gia tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh với ô tô vận động chậm dần dần đều. Tính đến khi dừng lại hoàn toàn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe hơi là từng nào ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn lời giải A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài bác tập trang bị Lí 10: Một xe hơi xuống dốc nhanh dần phần nhiều không gia tốc đầu. Trong giây máy 5 nó đi được 13.5 m. Vận tốc của xe hơi là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn câu trả lời A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài bác tập thứ Lí 10: hai ô tô hoạt động trên thuộc một đường thẳng. Ô tô A chạy nhanh dần và ô tô B chạy lờ đờ dần. đối chiếu hướng tốc độ của nhì ô tô trong mỗi trường vừa lòng sau :

a) Hai xe hơi chạy cùng chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với hành trình của nhì xe cùng chiều dương phía theo chiều vận động của xe A.

a) Hai xe hơi chạy thuộc chiều (Hình 1): Ô đánh A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần hồ hết nên tốc độ a1 của nó cùng chiều với vận tốc v1. Còn xe hơi B cũng chạy theo chiều dương (+) và vận động chậm dần các nên gia tốc a2 của chính nó ngược chiều với tốc độ v2. Trong trường hợp này, gia tốc a1 với a2 của hai xe hơi ngược phía (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai xe hơi chạy ngược hướng (Hình 2): Ô tô A đuổi theo chiều dương (+) và hoạt động nhanh dần dần nên vận tốc a1 của chính nó cùng chiều với tốc độ v1. Còn ô tô B chạy ngược hướng dương (+) và hoạt động chậm dần nên vận tốc a2 của nó ngược chiều với vận tốc v2. Trong trường hợp này, vận tốc a1 cùng a2 cùng hướng (cùng phương, cùng chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài xích tập đồ vật Lí 10: địa thế căn cứ vào đồ dùng thị vận tốc của 4 đồ gia dụng I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập công thức tính gia tốc và công thức tính quãng lối đi được của mỗi vật chuyển động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào thứ thị gia tốc của 4 thứ I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2 ta rất có thể xác định được vận tốc đầu v0 và tốc độ tức thời v của mỗi vật chuyển động, do đó tính được tốc độ theo công thức


Sau đó thay các giá trị tìm được vào bí quyết tính vận tốc v và cách làm tính quãng lối đi được của từng vật gửi động: cùng

– đồ gia dụng I: v0= 0; v = trăng tròn m/s; t = trăng tròn s; v = t; s = t2/2

– vật II: v0 = 20 m/s; v = 40 m/s; t = 20 s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = đôi mươi + t; s = 20t + t2/2

– đồ vật III: v = v0 = đôi mươi m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– đồ dùng IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = đôi mươi s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài tập trang bị Lí 10: lúc ô tô đang làm việc với tốc độ 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy cấp tốc dần đều.

Sau 15 s, ô tô đạt gia tốc 15 m/s.

a) Tính tốc độ của ô tô.

b) Tính tốc độ của ô tô sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Chọn mốc thời gian là thời điểm ô tô bắt đầu tăng ga. Tốc độ của ô tô bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài tập thứ Lí 10: Khi đang chạy với gia tốc 36 km/h thì ô tô ban đầu chạy xuống dốc. Nhưng bởi vì bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu như với vận tốc 0,2 m/s2 xuống không còn đoạn dốc tất cả độ lâu năm 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô đánh chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) vận tốc ô tô ngơi nghỉ cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?

Lời giải:

a. Ô đánh đang hoạt động với vận tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì down và chuyển động thẳng cấp tốc dần mọi với vận tốc a = 0,2 m/s2. Vì vậy quãng đường xe hơi đi được vào khoảng thời gian t là được tính theo cách làm s = v0t + (at2)/2, cố gắng số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do kia giải được t = 60 s.

b. Tốc độ của ô tô ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài xích tập thiết bị Lí 10: Một đoàn tàu bước đầu rời ga và vận động thẳng cấp tốc dần đều. Sau khoản thời gian chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt gia tốc 36 km/h. Tính gia tốc của đoàn tàu sau khoản thời gian chạy được 3 km kể từ lúc đoàn tàu ban đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức tự do với thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần hồ hết là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là tốc độ của đoàn tàu sau khoản thời gian đi được phần đường s1 = 1,5 km cùng v2 là tốc độ của đoạn tàu sau khi chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Vì vận tốc a không đổi với vận tốc thuở đầu v0 = 0, cần ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài tập vật dụng Lí 10: Một vật vận động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây lắp thêm năm, trang bị đi được quãng đường là 5,9 m.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong vận động thẳng cấp tốc dần phần đa với vận tốc đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời hạn t contact với tốc độ a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do kia quãng mặt đường vật đi được vào giây sản phẩm 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s và Δs = 5,9 m nên gia tốc của viên bi bằng


*

b. Theo tác dụng trên, ta kiếm được quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10: khi ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cho xe hơi chạy chậm lại đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì gia tốc ô tô chỉ với bằng 10 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để xe hơi chạy bên trên quãng con đường đó.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều gửi động. Lựa chọn mốc thời gian là cơ hội ô tô ban đầu hãm phanh.

Theo công thức contact giữa quãng lối đi được với tốc độ và vận tốc trong vận động thẳng chững dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra cách làm tính gia tốc của ô tô:

*


Dấu – của gia tốc a minh chứng ô tô chuyển động thẳng chậm trễ dần đều sở hữu chiều dương đã lựa chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều cùng với vận tốc lúc đầu v0.

b. Quãng đường xe hơi đi được trong hoạt động thẳng chững dần đều được xem theo cách làm

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 hay t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được nhì nghiệm t1 = 50 s với t2 = 10 s.

Chú ý: ta các loại nghiệm t1 bởi vì thời gian tính từ lúc lúc ban đầu hãm phanh mang đến khi dừng lại hẳn (v = 0) là

*

Do kia khoảng thời gian để xe hơi chạy thêm được 125 m tính từ lúc khi ban đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài tập đồ dùng Lí 10: hai xe trang bị cùng xuất hành tại hai vị trí A cùng B giải pháp nhau 400 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng trải qua A với B. Xe cộ máy bắt đầu từ A hoạt động nhanh dần các với vận tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe cộ máy.xuất phạt từ B chuyển động nhanh dần phần đông với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời gian xuất phân phát của nhị xe máy làm mốc thời hạn và lựa chọn chiều từ A đến B có tác dụng chiều dương.

a)Viết phương trình chuyển động của từng xe máy.

b) Xác định vị trí và thời điểm hai xe cộ máy đuổi theo kịp nhau kể từ khi xuất phát.

c) Tính vận tốc của từng xe đồ vật tại vị trí đuổi theo kịp nhau.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn " Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Có Sử Dụng Yếu Tố Nghị Luận Lớp 9

Lời giải:

a. Phương trình hoạt động của xe pháo máy bắt nguồn từ A hoạt động nhanh dần phần nhiều không vận tốc đầu với gia tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình chuyển động của xe cộ máy xuất phát từ B giải pháp A một đoạn x0 = 400 m hoạt động nhanh dần gần như không gia tốc đầu với vận tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi nhì xe máy gặp mặt nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 xuất xắc ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ thời điểm xuất phạt thì nhị xe đuổi kịp nhau.

Thay vào ta kiếm được vị trí nhị xe đuổi kịp nhau phương pháp A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km