câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong phương diện phẳng Oxy mang đến đường thẳng  là đồ dùng thị của hàm số...

Bạn đang xem: Bài tập phương trình đường thẳng lớp 10

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10. Hãy tra cứu một điểm bao gồm tọa độ xác minh và một vectơ chỉ phương của đường thẳng tất cả phương trình tham số...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học tập 10. Tính hệ số góc của con đường thẳng d gồm vectơ chỉ phương là ...

Xem giải thuật


câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10. đến đường thẳng Δ bao gồm phương trình...

Xem giải thuật


câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy chứng tỏ nhận xét trên....

Xem giải mã


câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy kiếm tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của con đường thẳng gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem giải thuật


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10. Trong phương diện phẳng Oxy, hãy vẽ những đường thẳng bao gồm phương trình sau đây:...

Xem lời giải


thắc mắc 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí tương đối của con đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 cùng với mỗi đường thẳng sau:...

Xem giải thuật


câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học 10. đến hình chữ nhật ABCD gồm tâm I và cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem giải mã


bài 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học tập 10. Lập phương trình thông số của con đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải


câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) với O(0; 0) đến đường thẳng  tất cả phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Bức Tranh Của Em Gái Tôi (Tạ Duy Anh), Tóm Tắt Bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi

Xem giải mã


bài xích 2 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học tập 10.Lập phương trình tổng quát của mặt đường thẳng ∆ trong mỗi trường phù hợp sau:

Xem lời giải


bài xích 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có:

Xem lời giải


bài 4 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 4 trang 80 SGK Hình học 10. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Xem giải mã


bài xích 5 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét vị trí tương đối của các cặp con đường thẳng sau đây:

Xem lời giải


bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài xích 6 trang 80 SGK Hình học tập 10. Mang lại đường trực tiếp d bao gồm phương trình tham số

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Kiếm tìm số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng

Xem lời giải


bài bác 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài bác 8 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến chọn lựa đường thẳng

Xem giải mã


bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài xích 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm nửa đường kính của mặt đường tròn

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.