Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài thói quen từ với trạng từMột số bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập đối chiếu bằng và so sánh không bằng trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập đối chiếu bằng và đối chiếu không bằng

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài bác tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần kim chỉ nan đã được trình diễn trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng

Trước khi có tác dụng Bài tập so sánh bằng và so sánh không bằng trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: So sánh bằng và so sánh không bằng trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ new mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập so sánh bằng và so sánh không bằng:

Bài 1: Complete the sentences uing as .... As

1. I"m quite tall but you are taller.

I"m not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn"t ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don"t .............................. .

4. It"s still cold, but it was colder yesterday.

It isn"t ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don"t ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we"ve lived here longer.

Our neighbours haven"t ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I"m a lot more nervous.

I wasn"t ............................... .

Hiển thị đáp án

2. My salary isn"t as high as yours.

3. You don"t know as much about cars as me. Or .... As I do.

4. It isn"t as cold as it was yesterday.

5. I don"t feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven"t lived here as long as us.

7. I wasn"t as nervous as I usually am .


Bài 2: Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger than he looks.

Richard isn"t as old as he looks.

2. I didn" spend as much money as you.

You spent more money than me ....... .

3. The station was nearer than I thought.

The station wasn"t ................. .

4. The meal didn"t cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less than I used to.

I don"t ............................ .

6. Karen"s hair isn"t as long as it used khổng lồ be.

Karen used lớn ...................... .

7. I know them better tha you do.

You don"t .......................... .

8. There are fewer people at this meeting than at the last one.

There aren"t ....................... .

Hiển thị đáp án

3. The station wasn"t as far as I thought.

4. The meal cost less than I expected.

5. I don"t go out as much as I used to.

6. Karen used khổng lồ have longer hair.

7. You don"t know them as well as me.

8. There aren"t as many people at this morning as at the last one.


Bài 3: Complete the senteces using as ... As + the following:

bad comfortable fast long often

quietly soon well well-qualified

1. I"m sorry I"m late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .... I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay .... You like." I

4. I need the information quickly, so let me know .... Possible.

5. I like to keep fit, so I go swimming .... I can.

6. I didn"t want to wake anybody, so I came in .... I could.

In the following sentences use just as ... As:

7. I"m going lớn sleep on the floor. It"s .... The bed.

8. Why did he get the job rather than me? I"m .... Him.

9. At first I thought he was nice, but really he"s .... Everybody else.

Hiển thị đáp án

2. As well as

3. As long as

4. As soon as

5. As often as

6. As quietly as

7. Just as comfortable as

8. Just as well–qualified as

9. Just as bad as


Bài 4: Write sentences using the same as ...

1. David và James are both 22 years old. David is the same age as James.

2. You và I both have dark brown hair. Your hair ....... .

3. I arrived at 10.25 and so did you. I ....... .

4. My birthday is 5 April. Tom"s birthday is 5 April too. My ....... .

Hiển thị đáp án

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived at the same time as you.

4. My birthday is the same day as Tom"s.


Bài 5: Complete the sentences with than ... or as ...

1. I can"t reach as high as you. You are taller than me.

2. He doesn know much. I know more .... .

3. I don"t work particularly hard. Most people work as hard .... .

4. We were very surprised. Nobody was more surprised .... .

5. She"s not a very good player. I"m a better player .... .

6. They"ve been very lucky. I wish we were as lucky .... .

Hiển thị đáp án

2. Than him/ than he does

3. As me/ as I do

4. Than us / than we were

5. Than her/ than she is

6. As them/ as they have been


Đã có ứng dụng nofxfans.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của chúng tôi một phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Bức Tranh Của Em Gái Tôi (Tạ Duy Anh), Tóm Tắt Bài Bức Tranh Của Em Gái Tôi

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/nofxfans.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.nofxfans.com để thường xuyên theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.