Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập sáng tỏ hiện tại dứt và quá khứ 1-1 (II)
Trang trước
Trang sau

Bài tập biệt lập hiện tại ngừng và thừa khứ đơn

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bọn chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài bác tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Trước khi có tác dụng Bài tập biệt lập hiện tại hoàn thành và thừa khứ đơn trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Phân biệt hiện tại kết thúc và quá khứ đối chọi trong tiếng Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập sáng tỏ hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn:

Sau khi làm kết thúc mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấn vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.
1I"ve lost my key. I can"t find it anywhere.Ok
2Have you eaten a lot of sweets when you were a child?Did you eat
3I"ve bought a new car. You must come và see it............
4I"ve bought a new car last week. ...........
5When have you been yesterday evening?...........
6Lucky has left school in 1999............
7I"m looking for Mike. Have you seen him?...........
8Have you been to Paris? "Yes, many times"...........
9I"m very hungry. I haven"t eaten much today............
10When has this book been published............
Hiển thị đáp án
3. OK

4. I bought

5. Where were you

6. Lucy left school

7. OK

8. OK

9. OK

10. When was this book published?


Bài 2: Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple.

1. (it/not/rain/this week) It hasn"t rained this week.

2. (the weather/be/cold/recently) The weather ..........

3. (it/cold/last week) It ..........

4. (I /not/read/a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/not/read/a newspaper today) I ..........

6. (Emily/earn/a lot of money/this year) .............

7. (she/not/ earn/so much/ last year) .............

8. (you/ have/a holiday recently?) .............


2. The weather has been cold recently

3. It was cold last week

4. I didn"t read a newspaper yesterday

5. I haven"t read a nespaper today

6. Emily has earned a lot of money this year

7. She didn"t earn so much last year

8. Have you had a holiday recently?


Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don"t know where Lisa is. Have you seen (yoo/see) her?

2. When I ... (get) home last night, I ... (be ) very tired và I ... (go) straight khổng lồ bed.

3. A: ... (you/finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I"ll finish it tomorrow.

4. George ... (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark ... (work) in a ngân hàng for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.

7. A: ... (you/go) to lớn the cinema last night?

B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful

8. My grandfather ... (die) before I was born. I ... (never/meet) him.

9. I don"t know Carol"s husband. I ... (never/meet) him.

10. A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out.

A: When exactly ... (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where vày you live? B: In Boston.

A: How long ... (you/lve) there? B: Five years

A: Where ... (you/like) before that? B : In Chicago.

A: và how long ... (you/like) in Chicago? B: Tow years.


2. Got…was…went

3. Have you finished

4. Wasn"t

5. Worked

6. Has lived

7. Did you go…was.was

8. Died…never met

9. Have never met

10. Has gone

11. Have you lived…did you live…did you live


Bài 4: Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven"t done today) I haven"t eaten any fruit today.

2. (something you haven"t done today) ...............

3. (something you didn"t do yesterday) ...............

4. (something you did yesterday evening) ...............

5. (something you haven"t done recently) ...............

6. (something you"ve done a lot recently) ...............

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I haven"t bought anything today

3. I dindn"t watch TV yesterday

4. I want out with some friends yesterday evening

5. I haven"t been khổng lồ the cinema recently

6. I"ve read a lot of books recently


Đã có app nofxfans.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi một trong những phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Truyện Ngắn Lão Hạc Của Nam Cao Giúp Em Hiểu Gì Về Tình Cảnh Của Người Nông Dân Trước Cách Mạng

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/nofxfans.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.nofxfans.com để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.