Thì hiện tại tiếp tục là một trong những thì cơ bản và thông dụng nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Tuy nhiên có rất nhiều bạn dù đã làm được học qua về cấu trúc và cách thực hiện của một số loại thì này tuy nhiên vẫn chưa áp dụng được hoàn toàn thành thạo. Hiểu được khó khăn đó, TOPICA Native đã tổng hợp mọi bài tập thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) bao gồm đáp án để bạn có thể cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân mình một giải pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6


Lý thuyết thì hiện tại tại tiếp diễn (present continuous)12 thì trong giờ đồng hồ Anh tổng phù hợp kiến thức

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho các bạn rất nhiều các dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh thì lúc này tiếp diễn phong phú và đa dạng nhưng cũng vô cùng dễ dàng để các chúng ta có thể từng bước đoạt được được thì bây giờ tiếp diễn. Hãy gắng gắng ngừng hết những bài tập tiếp sau đây nhé! chắc chắn nếu hoàn toàn có thể xử lý bọn chúng một cách nhanh lẹ thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ tương đối lên rất nhiều đấy.

1. Nắm tắt kim chỉ nan về thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Kết cấu thì hiện nay tại tiếp tục Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu đậy địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking khổng lồ on the phone?

Isnt he coming lớn the dinner?


1.2. Cách áp dụng thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang ra mắt tại thời gian nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi đã xem tivi bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói phổ biến đang ra mắt và không kết thúc, nhưng lại không nhất thiết đề nghị thực sự ra mắt ngay dịp nói.

VD: Anna is finding a job. (Anna vẫn tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra sau này gần.

VD: He is going khổng lồ Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đã tới hà thành vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, thường xuyên được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành vi khiến người nói khó tính và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một vấn đề đang chũm đổi, cải tiến và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của người sử dụng đang được nâng cao đáng gớm ngạc)

1.3. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số dấu hiệu nhận biết thì lúc này tiếp diễn thịnh hành như sau:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: ngay lập tức bây giờAt the moment: thời điểm nàyAt present: hiện tạiAt + giờ ráng thể: dịp giờMột số rượu cồn từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy lặng lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những xem xét khi làm bài xích tập thì lúc này tiếp diễn

Khi xong bài tập bây giờ tiếp diễn, bọn họ cần xem xét 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu vẫn học qua ngữ pháp giờ Anh về thì hiện tại tiếp diễn, vững chắc chắn chúng ta đều biết vào câu bắt buộc phải cótobe + V_ing. Tuy nhiên định hướng đôi khi không song song với thực hành.

Trong quy trình vận dụng làm bài xích tập thì lúc này tiếp diễn, chúng ta vẫn hay quên đụng từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau cồn từ. Đây là lỗi hay xuyên gặp nhất vào bài, không chỉ riêng với bài bác tập thì hiện nay tại tiếp diễn mà vớicác thì tiếp diễnnói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn

Một một trong những cách dùng của thì hiện nay tại tiếp nối đó là diễn đạt hành đụng lạ bất thường trong khi bạn đang quen làm một việc gì đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học tập toán vào các thứ ba nhưng thứ tía tuần này tôi học tập môn khoa học)


2.3. Nhầm lẫn thì hiện nay tại tiếp tục với thì tương lai đơn

Cách dùng khác nữa của thìhiện tại tiếp diễnlà diễn tả hành đụng sẽ xảy ra sau này nhưngcó kế hoạch và dự trù sẵn. Trong khi đó thìtương lai đơnđược dùng diễn đạt hành động sau đây nhưngkhông có chủ ý sẵn.

Im going to lớn the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill mở cửa it.

3. đoạn clip hướng dẫn tất tần tật về thì lúc này tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện tại tiếp nối cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp những bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 và những lớp để tất cả các bạn đều rất có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của những động từ dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu ngơi nghỉ cột phía bên trái với cột bên phải làm sao để cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Vì chưng you have something to eat?

3. My family dont have anywhere to live right now.

4. I have to come home now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go lớn the gym three times a week.

7. Lt isnt true what they said.


8. Yên ổn afraid I dont bring the raincoat.

a. Lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. Lts starting to lớn rain.

d. Hes trying khổng lồ sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying lớn sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Dứt các câu sau áp dụng động từ vào ngoặc phân chia ở thì lúc này tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng Where his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be). Downstairs now. They (play) ..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ..me cash và never (give).. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do).. My homework, my sister (read) .. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ..at me like that? What happened?a. Do you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I.in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack & Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ lớn the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ clip games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) . These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . In your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. Better now.Bài 7. đến dạng đúng của động từ trong ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) khổng lồ pass the examination.Its 12 oclock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) lớn her mother about her bad marks.At present they (travel) khổng lồ New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ câu hỏi có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom and Dad singing a tuy vậy at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you và your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?
*

Bài tập hiện tại tiếp diễn


Bài 1: chia động từ trong ngoặc làm việc thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì lúc này đơn It often __________________ in Ireland (rain). __________________ there now (rain)? Susan __________________ lớn her parents every Sunday night (write). Stop at once! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the garden (break, land) Where is Kevin? He __________________ tennis with Sue. (play) She normally __________________ in Northbridge but she __________________ with friends at the moment. (live, stay) Hurry up, the teacher __________________ to lớn begin (wait).I __________________ a word Tim says (not believe). The new lawnmower __________________ well at the moment (work) What __________________ bởi for a living? (you, do) As a secretary I __________________ hundreds of letters every week (write). My quái dị __________________ to lớn change jobs soon (want) Look! She __________________ in the non- smoking area (smoke) We __________________ our break now, Mr. Smith (take) The well-known actor __________________ a lot of tín đồ mail (get) Dorothy __________________ to lớn read a good novel in her holidays (love) My brother __________________ Italy the very moment I speak (tour) Such bad behaviour __________________ me mad (make). He usually __________________ out on Saturday night. (go) She __________________ by train to Liverpool today. (depart)Bài 2. Xong xuôi chỗ trống trong khúc văn sau bằng cách chia động từ trong ngoặc thế nào cho hợp lý

My driving course ____ (go) well and, lớn my surprise, I _______ (enjoy) it very much. Harry và Liz, who run the driving school in my area, _______ (seem) very professional. But what I lượt thích most about them is that they ______ (feel) like friends rather than teachers. I know yên ổn making a lot of stupid mistakes (still!) but they keep saying: Dont worry. You ______ (learn). Everybody ______ (need) to go through this stage. They always ________ (concentrate) on the positive và ________ (support) me in every way. Its great that Anna from my school ______ (do) the course with me. At the moment we ________(practice) different driving manoeuvres. Anna ______ (find) them really difficult but she ______ (get) better và better. I ______ (think) we will both pass our driving thử nghiệm in March.

Bài 3. Dịch đông đảo câu sau quý phái tiếng Anh có thực hiện thì bây giờ tiếp diễnBố mẹ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ ngơi hè của mình tại Miami.Họ vẫn uống cà phê với đối tác.Nhìn kìa! Trời bắt đầu mưa!Họ đang cài đặt một vài loại bánh ngọt cho lũ trẻ sinh hoạt nhà.Em trai của người sử dụng đang làm những gì rồi?Họ đã đi đâu vậy?Có đề nghị Peter đã đọc sách trong phòng không?Bạn phải mang theo một mẫu áo. Trời đã trở lạnh đấy!Lisa đang ăn uống trưa sinh hoạt căng-tin với đồng bọn của cô ấy.Bố tôi sẽ sửa chiếc xe đạp của tôi.Bài 4. Hoàn thành đoạn văn sau và chia động từ ưng ý hợp

This is Mr.Blue. He ______ (be) a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English and Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Bài 5. Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câuSomebody are climbing up this tree over there.Lan is always going to school by bus.The river flows very past at present.Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.
*

Bài tập của thì lúc này tiếp diễn


5.1. Bài bác tập cơ bản

Bài 1
takingdrivingseeingagree ko có vẻ ngoài tiếp diễnopeningenteringhappeningtryingplayingworkingspeakinggettingtravellinglyingwinningBài 2fegadhbcBài 3 is buying is not studying Is she running is eating are you waiting are not trying are having are travelling is drinking is speakingBài 4 b. Is a. Is wearing c. Is getting c. Are/are playing b. Is coming a. Is borrowing/ giving a. Am doing/ is reading d. Are you looking d. Am a. Is getting a. Am coming c. Is tryingBài 5 Shes washing her hair. Its raining. Jack and Rose are sitting on the couch. Its raining heavily. Lindas learning French. My dads listening lớn the stereo. My friends are smoking in their rooms. Im playing video games. Are you watching movies? What are you thinking? What are your two kids doing? Is it snowing? Is that computer working? Janes writing a novel. Why are you crying?Bài 6What did he do?Does he enjoydo you get on things are gettingBài 7is goingis cryingIs your brother sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travellingisnt workingBài 8No, my best friend isnt (is not) eating a candy.No, yên ổn not (am not) drinking water right now.No, he isnt (is not) playing the guitar.No, you arent (are not) writing this program with me.No, they arent (are not) singing a tuy nhiên at the moment.No, yên not (am not) wearing my grandfathers shoes today.No, They arent (are not) riding bikes now.No, they arent (are not) sitting near me.

Xem thêm: Soạn Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống Siêu Ngắn


5.2. Bài tập nâng cao

Bài 1 rainsIs it raining writes break lands is playing lives is staying is waiting dont believe is working What vì chưng you vị write wants is smoking are taking gets loves is touring makes goes out is departingBài 2 is going enjoy seems feel are learning needs concentrate support is doingare practicing finds is getting thinkBài 3My parents are enjoying their summer vacation in Miami.They are drinking coffee with their partners.Look! It is raining!They are buying some cakes for the kids at home.What is your little brother doing?Where are they going?Is Peter reading books in his room?You should bring along a coat. It is getting cold!Lisa is eating at the canteen with her best friend.My father is repairing my bike.Bài 4

is teaches is teaching is living is have speaks doesnt teach

Bài 5are climbing is climbing (Someone là danh từ số ít đề nghị dùng is chứ không sử dụng are)is always always goes (thói quen hàng ngày)flows is flowing (dấu hiệu: at present)lives is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

Hy vọng tổng thích hợp bài tập thì lúc này tiếp diễn chọn lọc trên đã giúp cho bạn ôn tập cùng củng cố kỹ năng về thì hiện tại tại tiếp nối trong giờ Anh một bí quyết hiệu quả. Vậy là bài bác tập thì hiện tại tiếp tục (Present Continuous) gồm đáp án sẽ kết thúc. Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy nhằm lại comment để TOPICA Native rất có thể hỗ trợ nha.