Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập phân minh thì hiện tại tiếp diễn và thì lúc này đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập phân minh thì hiện nay tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho chúng ta phần bài bác tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

Trước khi có tác dụng Bài tập phân biệt thì hiện tại tại tiếp nối và thì bây giờ đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Phân biệt thì hiện nay tại tiếp tục và bây giờ đơn trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ new mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm chấm dứt bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập biệt lập thì hiện tại tại tiếp nối và thì hiện tại đơn:

Sau lúc làm kết thúc mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to xuất hiện the door of your car......
4Can you hear those people? What vì they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go to lớn work by car......
8"Hurry up! It"s time to leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vày you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) khổng lồ feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there & have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place khổng lồ live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Vì you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vì chưng your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother bởi vì ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The car has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có ứng dụng nofxfans.com trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay ứng dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Trailer Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai Phần Mới Htv3, Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/nofxfans.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.nofxfans.com để liên tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.