Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một trong những phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: hoạn - Chỉnh thích hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và thay đổi cốBài 5: tỷ lệ của đổi thay cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: cách thức quy hấp thụ toán học - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
20 câu trắc nghiệm hoán vị - Chỉnh phù hợp - tổ hợp có câu trả lời (phần 1)
Trang trước
Trang sau

20 câu trắc nghiệm hoạn - Chỉnh hợp - tổng hợp có lời giải (phần 1)

Câu 1: một tổ có 4 học sinh nam với 5 học sinh nữ

a)Hỏi có bao nhiêu giải pháp xếp học viên trong tổ thành một hàng dọc?

A.4!.5! B.4!+5!

C.9! D.A49.A59


b)Hỏi gồm bao nhiêu bí quyết xếp học viên trong tổ thành hàng dọc sao cho học sinh nam và đàn bà đúng xen kẽ nhau?

A.4!.5! B.4!+5!

C.9! D.A49.A59

Hiển thị đáp án

-Mỗi bí quyết xếp gồm 4 + 5 = 9 học viên thành sản phẩm dọc là một trong những hoán vị của 9 học sinh đó. Vậy có tất cả 9! giải pháp xếp. Chọn câu trả lời là C

Nhận xét: học sinh hoàn toàn có thể nhầm lẫn xếp nam và phụ nữ riêng yêu cầu cho kết quả 4!.5! (phương án A); hoặc vừa xếp nam giới và nàng riêng và sử dụng quy tắc cộng để cho tác dụng 4!+5! (phương án B); hoặc chọn 4 học sinh nam vào 9 học sinh và 5 học sinh nữ trong 9 học sinh để cho tác dụng A94.A95 ( phương án D)

b) do số học viên nữ nhiều hơn nữa số học sinh nam là một bạn bắt buộc để nam, cô gái đứng xen kẽ thì phái nữ đứng trước.

Bạn đang xem: Bài tập tổ hợp chỉnh hợp hoán vị có đáp án

-Nếu khắc số theo hàng dọc từ 1 đến 9 thì nên cần xếp 5 học con gái vào 5 vị trí lẻ nên bao gồm 5!cách xếp; và xếp 4 học sinh nam vào 4 vị trí chẵn nên bao gồm 4!cách xếp. Theo nguyên tắc nhân ta có, ta gồm 4!.5! biện pháp xếp 9 học viên thành sản phẩm dọc xen kẹt nam nữ.


Câu 2:

a)Từ tập A = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, lập được từng nào số có bốn chữ số không giống nhau?

A.4! B.A94

C.9A93 D.C94

b)Có từng nào số bao gồm bốn chữ số không giống nhau?

A.4! B.9A93

C.9C93 D.Một giải đáp khác

Hiển thị đáp án

a) từng số tự nhiên và thoải mái có tư chữ số khác biệt được tạo nên từ các chữ số của tập A là 1 chỉnh hòa hợp chập 4 của 9 phần tử.

Vậy gồm A94 số bắt buộc tìm. Chọn giải đáp B

Nhận xét: học sinh hoàn toàn có thể nhầm coi từng số có bốn chữ số là 1 trong hoán vị của 4 thành phần nên chọn hiệu quả là 4! (phương án A); hoặc là một tổ hòa hợp tập 4 của 9 phần tử nên chọn kết quả C94 (phương án D); hoặc suy luận có 9 biện pháp chọn chữ số hàng trăm ngàn và gồm C93 giải pháp chọn 3 chữ số sót lại nên có hiệu quả 9C93 (phương án C)

b)Gọi số gồm bốn chữ số không giống nhau là

*

Do a ∈ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nên bao gồm 9 bí quyết chọn a.

Ứng cùng với mỗi bí quyết chọn a, còn 10 - 1 = 9 chữ số nhằm viết

(b, c, d hoàn toàn có thể bằng 0), mỗi giải pháp viết

là một chỉnh hòa hợp chập 3 của 9 chữ số, nên tất cả A93 số

Theo nguyên tắc nhân, gồm 9A93 số bắt buộc tìm. Chọn câu trả lời là B.


Câu 3: Trong mặt phẳng tất cả 18 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm làm sao thẳng hàng

a)Số tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập hợp những điểm đã mang lại là:

A.A183 B.C183
C.6 D.18!/3

b)Số vecto gồm điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã mang lại là:

A.A182 B.C182C.6 D.18!/2

Hiển thị đáp án

-Chọn 3 điểm trong 18 điểm đã mang lại làm 3 đỉnh của một tam giác. Mỗi tam giác là một trong tổ đúng theo chập 3 của 18. Bởi vậy số tam giác là C183 (chọn phương án B)

Nhận xét: học sinh hoàn toàn có thể nhầm nhận định rằng mỗi tam giác là một trong chỉnh hợp chập 3 của 18, đề xuất số tam giác là A183 (phương án A); hoặc tư duy một tam giác gồm 3 đỉnh phải 18 điểm mang đến ta 18/3 = 6 tam giác (phương án C); hoặc suy luận 18 điểm tất cả 18! biện pháp và mỗi tam giác có 3 đỉnh yêu cầu số tam giác là 18!/3 giải pháp (phương án D)

-Do

*

Nên mỗi vecto là một trong chỉnh thích hợp chập nhị của 18.

Vì vậy, số vecto là A182 Chọn giải đáp A


Câu 4: bao gồm 5 phân bì thư khác biệt và bao gồm 8 nhỏ tem không giống nhau. Chọn từ đó ra 3 bì thư và 3 bé tem kế tiếp dán 3 con tem lên 3 bao thơ đã chọn. Hiểu được một phong bì chỉ dán 1 nhỏ tem. Hỏi gồm bao nhiêu cách dán?

A.A53.A83 B.3!A53 A83

C.C53.C83 D.3!C53.C83

Hiển thị đáp án

Có 5 bao thơ khác nhau, lựa chọn 3 suy bì thư tất cả C53 giải pháp chọn

Có 8 tem khác nhau, lựa chọn 3 bé tem thì gồm C83 biện pháp chọn

Dán 3 bé tem lên 3 phong bì thì có 3!cách dán không giống nhau. Theo phép tắc nhân ta có 3!C53.C83 biện pháp dán 3 bé tem lên 3 bao thơ

Chọn lời giải D

Nhận xét: học tập sinh hoàn toàn có thể nhầm lẫn: số bí quyết chọn 3 bao thơ là A53, số biện pháp chọn 3 bé tem là A83 hoặc ko kể cách dán 3 con tem lên 3 bì thư dẫn đến có thể chọn những phương án A, B cùng C.


Câu 5: Giải phương trình Ax3+Cxx-3=14x (x là ẩn số)

A.x= 5 và x= -2 B.x = 5

C.x= -2 D.vô nghiệm

Hiển thị đáp án

Điều kiện x ∈ N và x ≥ 3, ta có:

*

Chọn đáp án B


Câu 6: thu xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một trong những chiếc ghế dài có 5 địa điểm ngồi. Số cách thu xếp sao cho mình Chi luôn ngồi ở trung tâm là

A. 24

B. 120

C. 60

D. 16

Hiển thị đáp án

Xếp chúng ta Chi ngồi giữa có 1 cách.

Số cách xếp 4 các bạn sinh An, Bình, Dũng, Lệ vào 4 vị trí còn lại là một hoán vị của 4 bộ phận nên có có 4! = 24 cách.

Vậy tất cả 1.24 = 24 cách xếp. Chọn đáp án A


Câu 7: có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh không giống nhau. Hỏi có bao nhiêu phương pháp sắp xếp các viên bi trên thành một dãy làm thế nào để cho các viên bi thuộc màu ở cạnh nhau?

A. 345600

B. 725760

C.103680

D.518400

Hiển thị đáp án

Số các hoán vị về màu bi khi xếp thành dãy là 3!

Số biện pháp xếp 3 viên bi đen không giống nhau thành dãy là 3!

Số bí quyết xếp 4 viên bi đỏ không giống nhau thành dãy là 4!

Số biện pháp xếp 5 viên bi xanh khác nhau thành dãy là 5!

⇒ Số biện pháp xếp những viên bi trên thành một dãy làm sao để cho các viên bi thuộc màu nghỉ ngơi cạnh nhau là 3!. 3!. 4!. 5! = 103680 cách. Chọn lời giải C


Câu 8: bao gồm bao nhiêu giải pháp xếp khác biệt cho 4 tín đồ ngồi vào 6 chỗ trên 1 bàn dài?

A.15

B. 720

C. 30

D. 360

Hiển thị đáp án

Số cách xếp khác biệt cho 4 tín đồ ngồi vào 6 chỗ trên 1 bàn dài là một trong chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.

Suy ra bao gồm

*
cách.Chọn câu trả lời D


Câu 9: vào một ban chấp hành đoàn bao gồm 7 người, cần chọn ra 3 fan vào ban thường xuyên vụ. Nếu yêu cầu chọn ban thường xuyên vụ gồm bố chức vụ túng thư, phó bí thư, ủy viên thường xuyên vụ thì có bao nhiêu bí quyết chọn?

A. 210

B. 200

C. 180

D. 150

Hiển thị đáp án

Số biện pháp chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ túng thiếu thư, phó túng bấn thư, ủy viên hay vụ trường đoản cú 7 người là số những chỉnh hợp chập bố của bảy phần tử.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Kinh Tế Tp Hcm Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Tphcm Năm 2021

Vậy gồm

*
. Chọn đáp án A


Câu 10: một lớp học gồm 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Lựa chọn 3 học viên để tham gia lau chùi công cùng toàn trường, hỏi bao gồm bao nhiêu biện pháp chọn như trên?

A.9880

B. 59280

C. 2300

D. 455

Hiển thị đáp án

Nhóm học viên 3 người được lựa chọn (không phân biệt nam, thiếu nữ - công việc) là một tổ thích hợp chập 3 của 40 (học sinh).

Vì vậy, số cách chọn nhóm học viên là

*
Chọn lời giải A


Câu 11: gồm bao nhiêu cách cắm 3 nhành hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông)?

A. 10

B. 30

C. 6

D. 60

Hiển thị đáp án

Cắm 3 cành hoa giống nhau, từng bông vào 1 lọ đề xuất ta đang lấy 3 lọ ngẫu nhiên trong 5 lọ không giống nhau để gặm bông.

Vậy số cách cắm bông chính là một tổ hợp chập 3 của 5 bộ phận (lọ hoa).

Như vậy, ta có

*
cách. Chọn lời giải A


Câu 12: Trong mặt phẳng, mang đến 6 điểm tách biệt sao cho không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từng nào tam giác mà các đỉnh của chính nó thuộc tập điểm sẽ cho?

A. 15

B. 20

C. 60

D. Một số khác.

Hiển thị đáp án

Cứ 3 điểm tách biệt không thẳng hàng tạo thành một tam giác.

Lấy 3 điểm bất kỳ trong 6 điểm rành mạch thì số tam giác buộc phải tìm đó là một tổ hợp chập 3 của 6 bộ phận (điểm).

Như vậy, ta có

*
tam giác. Chọn đáp án B


Giới thiệu kênh Youtube nofxfans.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nofxfans.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 giành cho teen 2k4 tại khoahoc.nofxfans.com