Nhằm giúp các bạn học sinh gồm thêm các tài liệu ôn tập nhằm sẵn sàng cho bài bác kiểm tra cuối học kì II. nofxfans.com mời chúng ta cùng xem thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi vẫn giúp chúng ta học sinh lớp 3 đầy niềm tin hơn trong kỳ thi tiếp đây và thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo giao hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân chia số gồm 3 chữ số cùng với số có một chữ số

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Quan Sát Kĩ Một Chất Chỉ Có Thể Biết Được Điều Gì, Bài 5 Trang 11 Sgk Hóa Học 8


............................................................

Mời các bạn tải về để thấy trọn cỗ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*