Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bạn dạng và cải thiện lớp 4 học kì 2. Theo đó, hàng tuần các các bạn sẽ có nhị bài luyện tập (1 + 2) nhằm thực hành. Trải qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kỹ năng và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. .

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kì 2 nâng cao


1. Viết rồi phát âm phân số chỉ phần sẽ tô màu trong mỗi hình bên dưới đây:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) $frac79$ > $frac35$ ......

b) $frac1511$ > $frac2319$ ......

c) $frac1827$ = $frac46$ ......

d) $frac78$ > $frac910$ ......

3. Tính:

a) $frac35$ + $frac59$ = ....................................................................................

b) $frac127$ - $frac89$ = ....................................................................................

c) $frac914$ x $frac718$ = ....................................................................................

d) $frac710$ : $frac25$ = ....................................................................................

4. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) trong những phân số $frac711$ ; $frac914$ ; $frac1715$ ; $frac2023$ phân số lớn hơn 1 là:

A. $frac711$

B. $frac914$

C. $frac1715$

D. $frac2023$

b) Rút gọn gàng phân số $frac36108$ được phân số tối giản là:

A. $frac721$

B. $frac515$

C. $frac1236$

D. $frac13$

c) quý giá của biểu thức $frac25$ + $frac13$ x $frac38$ là:

A. $frac2140$

B. $frac1140$

C. $frac6140$

D. $frac332$

d) Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là $frac45$m, chiều rộng lớn là $frac12$m. Chu vi hình đó là:

A. $frac25$m

B. $frac135$m

C. $frac1320$m

D. $frac58$m

5. Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) $frac79$ + $frac58$ + $frac38$ + $frac119$ 

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

b) $frac1318$ x $frac37$ + $frac1318$ +=x $frac47$ 

 

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

6. trong thùng gồm 75l dầu, tín đồ ta mang ra $frac35$ số dầu. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Một hình chữ nhật có diện tích s là $frac2140$$m^2$, chiều rộng lớn là $frac35$m. Tính chu vi hình đó.

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ), Soạn Bài Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ)

.................................................................................................................................