Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 4 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. .

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kì 2 nâng cao


1. Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) $\frac{7}{9}$ > $\frac{3}{5}$ ......

b) $\frac{15}{11}$ > $\frac{23}{19}$ ......

c) $\frac{18}{27}$ = $\frac{4}{6}$ ......

d) $\frac{7}{8}$ > $\frac{9}{10}$ ......

3. Tính:

a) $\frac{3}{5}$ + $\frac{5}{9}$ = ....................................................................................

b) $\frac{12}{7}$ - $\frac{8}{9}$ = ....................................................................................

c) $\frac{9}{14}$ x $\frac{7}{18}$ = ....................................................................................

d) $\frac{7}{10}$ : $\frac{2}{5}$ = ....................................................................................

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Trong các phân số $\frac{7}{11}$ ; $\frac{9}{14}$ ; $\frac{17}{15}$ ; $\frac{20}{23}$ phân số lớn hơn 1 là:

A. $\frac{7}{11}$

B. $\frac{9}{14}$

C. $\frac{17}{15}$

D. $\frac{20}{23}$

b) Rút gọn phân số $\frac{36}{108}$ được phân số tối giản là:

A. $\frac{7}{21}$

B. $\frac{5}{15}$

C. $\frac{12}{36}$

D. $\frac{1}{3}$

c) Giá trị của biểu thức $\frac{2}{5}$ + $\frac{1}{3}$ x $\frac{3}{8}$ là:

A. $\frac{21}{40}$

B. $\frac{11}{40}$

C. $\frac{61}{40}$

D. $\frac{3}{32}$

d) Một hình chữ nhật có chiều dài là $\frac{4}{5}$m, chiều rộng là $\frac{1}{2}$m. Chu vi hình đó là:

A. $\frac{2}{5}$m

B. $\frac{13}{5}$m

C. $\frac{13}{20}$m

D. $\frac{5}{8}$m

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) $\frac{7}{9}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{11}{9}$ 

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

b) $\frac{13}{18}$ x $\frac{3}{7}$ + $\frac{13}{18}$ +=x $\frac{4}{7}$ 

 

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

= .....................................................................................................

6. Trong thùng có 75l dầu, người ta lấy ra $\frac{3}{5}$ số dầu. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Một hình chữ nhật có diện tích là $\frac{21}{40}$$m^{2}$, chiều rộng là $\frac{3}{5}$m. Tính chu vi hình đó.

Bài giải

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ), Soạn Bài Lão Hạc (Ngắn Gọn Và Đầy Đủ)

.................................................................................................................................