Tổng hợp cỗ 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11: số lượng giới hạn của hàm số Phần 2 tất cả đáp án đưa ra tiết, đúng đắn nhất giúp những em củng vắt kiến thức, luyện giải những dạng bài xích tập thành thạo.

Bạn đang xem: Please wait


Để giúp những em học sinh lớp 11 học tập kết quả môn Toán, bọn chúng tôi đã tổng hợp 20 câu trắc nghiệm Toán 11: giới hạn của hàm số Phần 2, chắc chắn các em sẽ rèn luyện kỹ năng giải Toán một giải pháp nhanh và đúng chuẩn nhất. Mời những em học viên và thầy cô tham khảo tài liệu: 20 câu trắc nghiệm Toán 11: số lượng giới hạn của hàm số Phần 2.

Bộ 20 câu trắc nghiệm Toán 11: số lượng giới hạn của hàm số Phần 2

Câu 1

Chọn công dụng đúng trong các công dụng sau của  là:

A. -∞

B. 0

C. 1/2

D. +∞

Đáp án:

Chọn câu trả lời B

Câu 2 

Tìm giới hạn :

A. +∞

B. -∞

C. -1/6

D. 1

Đáp án:

Chọn câu trả lời D

Câu 3

  bằng:

Đáp án:

Chọn đáp án A

Câu 4

 bằng:

A. 3

B. 1/2

C. 1

D. √3

Đáp án:

Chọn đáp án D

Câu 5

Tìm giới hạn :

A. +∞

B. -∞

C. 4/3

D. 0

Đáp án:

Chọn giải đáp B

Câu 6

Tìm giới hạn :

A. +∞

B. -∞

C. 4/3

D. 0

Đáp án:

Chọn giải đáp B

Câu 7 

Tìm giới hạn :

A. +∞

B. -∞

C. -1/3

D. 1

Đáp án:

Chọn câu trả lời C

Câu 8

Tìm a nhằm hàm số sau có số lượng giới hạn khi x → 2:

.

A. +∞

B. -∞

C. 1/2

D. 1

Đáp án:

Chọn giải đáp C

Câu 9

Tìm giới hạn :

A. +∞

B. -∞

C. 4/3

D. 0

Đáp án:

Chọn đáp án C

Câu 10:

Chọn công dụng đúng của :

A. -∞

B. +∞

C.0

D. Không tồn tại.

Đáp án:

Chọn đáp án B

Câu 11:

 bằng:

A. -1

B. 0

C. 1

D. +∞

Đáp án:

Chọn câu trả lời C

Câu 12:

Giá tri đúng của 

A. Không tồn tại.

B. 0

C. 1

D. +∞

Đáp án:

Chọn giải đáp A

Câu 13:

Cho hàm số . Chọn công dụng đúng của :

A. -∞

B. -2/3

C. 2/3

D. +∞

Đáp án:

Chọn đáp án A

Câu 14:

Giới hạn của hàm số  khi x → -∞ bằng:

A. -∞

B. +∞

C. -1

D. 3.

Đáp án:

Chọn câu trả lời A

Câu 15:

Giới hạn  bằng:

A. 0.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Tảo Mộ Nghĩa Là Gì Ngày Tết? Ngày Tảo Mộ Là Ngày Mấy?

B. -3

C. -∞

D. +∞

Đáp án:

Chọn lời giải C

Câu 16:

Giả sử . Hệ số a bởi bao nhiêu để L = 3 ?

A. - 6

B. 6

C. - 12

D. 12

Đáp án:

Chọn câu trả lời D

Câu 17:

Giới hạn  bằng :

A. -1/2

B. 1/2

C. -∞

D. +∞

Đáp án:

Chọn đáp án B

Câu 18:

Giới hạn  bằng :

A. 0

B. -1

C. 1

D. -∞

Đáp án:

Chọn lời giải B

Câu 19:

Giới hạn  bằng :

A. +∞

B. -∞

C. 0

D. 1

Đáp án:

Chọn lời giải C

Câu 20:

Giới hạn  bằng:

A. +∞

B. -∞

C. -3

D. -2

Đáp án:

Chọn giải đáp B

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để tải về hướng dẫn 20 câu hỏi trắc nghiệm giới hạn của hàm số Phần 2 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.