20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có đáp án đưa ra tiết, đúng đắn nhất giúp những em củng vậy kiến thức, luyện giải các dạng bài xích tập thành thạo
Tổng hòa hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có gợi ý lời giải cụ thể và đáp án, giúp các em học tập sinh rèn luyện được kỹ năng làm phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Đáp án

Với x = 0 , ta tất cả 02 = 0 phải mệnh đề A sai.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10 chương 1

Với n = 3 , ta có 4n + 3 = 4.3 + 3 = 15 là 1 hợp số nên mệnh đề B sai.

Xét phương trình x2 - 4x + 5 = 0 (*) bao gồm Δ' = 4 - 5 = -1 x2 ⇔ x2 - 2x

Cho mệnh đề: "Với phần đa số nguyên n không phân tách hết mang đến 3, n2 - 1 phân chia hết cho 3". Mệnh đề đậy định của mệnh đề bên trên là mệnh đề nào dưới đây?

A. "Tồn trên số nguyên n không chia hết mang đến 3, n2 - 1 không phân chia hết cho 3";

B. "Tồn tại số nguyên n không chia hết mang lại 3, n2 - 1 phân tách hết mang đến 3";

C. "Tồn tại số nguyên n phân chia hết đến 3, n2 - 1 phân tách hết cho 3";

D. "Tồn trên số nguyên n phân chia hết đến 3, n2 - 1 không chia hết mang đến 3";

Đáp án

Mệnh đề: "Với rất nhiều số nguyên n không phân chia hết cho 3, n2 - 1 phân chia hết cho 3".

Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề bên trên là "Tồn tại số nguyên n không phân tách hết đến 3, n2 - 1 không chia hết mang lại 3".

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x ∈ X; P(x)" là "∃x ∈ X; P(x)____"

Chọn lời giải A

Câu 3

Cho mệnh đề chứa biến P(m): "m ∈ Z: 2m2 - 1 phân tách hết cho 7".

Mệnh đề đúng là:

A. P(-4)

B. P(-3)

C. P(5)

D. P(6)

Đáp án

Ta bao gồm : P(-4) = 2.(-4)2 – 1 = 31 không phân chia hết mang đến 7.

P(-3) = 2.( -3)2 -1 = 17 không phân chia hết mang đến 7.

P(5) = 2.52 – 1 = 49 phân tách hết đến 7.

P(6) = 2.62 – 1 = 71 không phân chia hết mang lại 7.

Vậy mệnh đề và đúng là P(5).

Chọn câu trả lời C

Câu 4

Tập phù hợp (-4; 3> ∩ Z bởi tập nào dưới đây?

A. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

B. -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

C. -3; -2; -1; 0; 1; 2

D. 0; 1; 2; 3

Đáp án

Tập hòa hợp (-4; 3> ∩ Z = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

Chọn đáp án A

Câu 5

Cho nhì tập đúng theo A = 2; 4; 6; 8, .

Tập đúng theo A ∪ B là tập nào dưới đây?

A. 4; 6

B. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

C. 1; 2; 3; 4; 6; 8

D. 2; 8

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 6

Cho A = (-3; 2), B = (0; 5>. Khi đó A ∪ B bằng:

A. (0; 2)

B. (2; 5)

C. (-3; 5)

D. (-3; 5>

Đáp án

Chọn lời giải D

Câu 7

Cho nhị tập vừa lòng A = (-∞; 1>, B = {x ∈ R: -3 Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 8

Cho nhì tập đúng theo A = (-7; 1>, B = <-7; 5). Tập CBA là:

A. (1; 5)

B. <1; 5)

C. (1; 5) ∪ -7

D. <1; 5) ∪ -7

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 9

Cho các tập thích hợp A = <-2; +∞), B = <2; 5), C = <0; 5). Tập vừa lòng A ∩ B ∩ C là:

A. (-2; 5)

B. (2; 3)

C. <2; 3)

D. (1; +∞)

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 10

Cho những tập phù hợp A = (-∞; -1>, B = (3; +∞), C = <0; 5). Tập hợp (A∪B)∩C là:

A. (-∞; 0) ∪ (5; +∞)

B. <-1; 5)

C. (3; 5)

D. ∅

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 11

Biểu diễn bên trên trục số của tập hợp <2; +∞)(-∞; 3) là hình nào dưới đây?

Đáp án

Ta bao gồm <2; +∞)(-∞; 3) = <3; +∞) yêu cầu hình B trình diễn đúng tập hợp đã cho.

Chọn lời giải B

Câu 12

Tập phù hợp R((2; 5) ∩ <3; 7)) là tập nào bên dưới đây?

A. <3; 5)

B. (-∞; 2> ∪ <7; +∞)

C. (-∞; 3> ∪ (5; +∞)

D. (-∞; 3) ∪ <5; +∞)

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 13

Cho A = x ∈ R: . Phần bù của A vào tập số thực R là:

A. <-2; 2>

B. (-2; 2)

C. (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

D. (-∞; -2> ∪ <2; +∞)

Đáp án

Ta tất cả A = x ∈ R: = (-∞; -2> ∪ <2; +∞) ⇒ CRA = RA = (-2; 2).

Chọn giải đáp B

Câu 14

Cho số thực m > 0. Điều kiện đề nghị và đủ để hai tập phù hợp (-∞; 1/m) cùng (4m; +∞) bao gồm giao khác rỗng là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 15

Cho nhì tập hòa hợp A = , B = (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

Tập hợp những giá trị của thông số a thế nào cho A ⊂ B là:

A. (-∞; -3) ∪ (1; +∞)

B. (-∞; -1) ∪ (1; +∞)

C. <-3; 1>

D. (-3, 1)

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 16

Cho nhị tập thích hợp A, B. Xét những mệnh đề sau:

Hỏi bao gồm bao nhiêu mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?

A. 4

B. 3

C. 2

D.1

Đáp án

Tất cả 4 mệnh đề sẽ cho đầy đủ đúng.

Nên sử dụng biểu đồ vật Ven nhằm biểu diễn những tập hợp.

Chọn lời giải A

Câu 17

Xét hai tập thích hợp A, B với các khẳng định sau:

Trong các xác minh trên, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án

Với hai tập hòa hợp A, B bất kể ta luôn có các xác định sau là đúng:

Chọn đáp án B

Câu 18

Một cái chiếu hình chữ nhật tất cả chiều rộng là 1,8m ± 0,005m, chiều nhiều năm là 2m ± 0,010m. Chu vi của chiếc chiếu là:

A. 7,6m ± 0,005m

B. 7,6m ± 0,010m

C. 7,6m ± 0,015m

D. 7,6m ± 0,030m

Đáp án

Chu vi của cái chiếu là:

2.<(1,8m ± 0,005m) + (2m ± 0,010m)> = 2.(3,8m ± 0,015m) = 7,6m ± 0,030m

Chọn lời giải D

Câu 19

Chiều cao của di tích lịch sử vẻ vang Cột cờ hà nội do một fan đo được là l_ = 41,34m ± 0,05m. Lúc đó, số quy tròn của độ cao h = 41,34 là:

A. 41m

B. 41,4m

C. 41,3m

D. 41,2m

Đáp án

Vì độ đúng mực đến hàng trăm (độ chính xác là 0,05) bắt buộc ta quy tròn số 41,34 mang đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của độ cao h là 41,3m.

Chọn lời giải C

Câu 20

Với tập thích hợp X tất cả hữu hạn phần tử, kí hiệu |X| là số phần tử của X.

Xem thêm: Soạn Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống Siêu Ngắn

Cho A, B là nhì tập hòa hợp hữu hạn phần tử, sắp tới xếp các số |A ∪ B|, |A B|, |A| + |B| theo trang bị tự không giảm, ta được:

Đáp án

Chọn câu trả lời A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để tải về hướng dẫn 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp file word, pdf trọn vẹn miễn phí.