135 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4 (có đáp án): Giới hạn

nofxfans.com xem thêm thông tin và biên soạn 135 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 4: giới hạn có câu trả lời và lời giải cụ thể đầy đủ các mức độ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích đạt hiệu quả cao.

*

Trắc nghiệm số lượng giới hạn của dãy số gồm đáp án

Câu 1: dãy số nào dưới đây có giới hạn khác 0?

A.1/nB.1/√nC.(n+1)/nD.(sin n)/√n

Hiển thị đáp án


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 4

- cách 1:

*

Đáp án C

- cách 2 (phương pháp một số loại trừ): Từ các định lí ta thấy:

Các hàng ở phương pháp A,B đều bởi 0, do đó loại cách thực hiện A,B

*

Do đó một số loại phương án D.

Chọn giải đáp C


Câu 2: dãy số nào dưới đây có số lượng giới hạn bằng 0?

*
Hiển thị đáp án

- cách 1: dãy (1/3)n có giới hạn 0 do |q| n nhưng lại |q| > 1 nên không tồn tại giới hạn 0, cho nên loại giải pháp A,B,C. Chọn đáp án D

Chọn đáp án D


- biện pháp 1: phân chia tử và chủng loại của phân tử mang lại n (n là luỹ vượt bậc cao nhất của n trong tử và chủng loại của phân thức), ta được :

*

Chọn câu trả lời D

- giải pháp 2: thực hiện nhận xét:

*

khi tính lim un ta thường phân tách tử và chủng loại của phân thức đến nk (nk là luỹ vượt bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), từ đó được kết quả:

Nếu m n =0. Trường hợp m =p thì lim un=am/bp

Nếu m > p thì lim un= +∞ nếu như am.bp > 0; lim un= -∞ ví như am.bp

Câu 4:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- biện pháp 1: thực hiện nhận xét trên, do bậc của tử thức nhỏ tuổi hơn bậc của mẫu thức nên công dụng :

*

Chọn đáp án A
Xem thêm: Thế Nào Là Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu Là Sao? Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn 7

Câu 5:

*

A.0B.+∞C.3/4D.2/7

Hiển thị đáp án

- bí quyết 1: sử dụng nhận xét trên, vì chưng bậc của tử thức to hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ vượt bậc cao nhất của n cả tử và chủng loại là số dương nên công dụng :