Bài tập vận dụng

Bài 1: Một viên đạn có cân nặng 14 g bay theo phương ngang với tốc độ 400 m/s xuyên thẳng qua tấm mộc dày 5 cm, sau khi chiếu qua gỗ, đạn có gia tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ công dụng lên viên đạn.

Bạn đang xem: Bài tập về động năng

Hướng dẫn:

Độ trở thành thiên động năng của viên đạn khi xuyên qua tấm mộc là:

*

Theo định lí trở thành thiên cồn năng:

Ac = ΔWđ = Fc.s = – 1220,8

*

Dấu trừ chỉ lực cản.

Bài 2: Một ô-tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với tốc độ 24 m/s.

a. Độ đổi mới thiên động năng của ôtô bởi bao nhiêu khi vận tốc hãm là 10 m/s?

b. Tính lực hãm vừa phải trên quãng mặt đường ôtô chạy 60 m.

Hướng dẫn:

Độ biến thiên đụng năng của xe hơi là:

*

Theo định lí trở thành thiên động năng:

Ac = ΔWđ = Fc.s = – 261800

*

Dấu trừ để chỉ lực hãm.

Bài 3: Một xe cộ có trọng lượng m = 2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm hướng ngang với vận tốc không thay đổi v = 6 km/h. Thông số ma ngay cạnh giữa xe và mặt đường là μ = 0,2, lấy g = 10 m/s2.

a. Tính lực kéo của hễ cơ.

b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30° đối với phương ngang, bỏ qua mất ma sát. Biết tốc độ tại chân C là 72 km/h. Tra cứu chiều dài dốc BC.

c. Trên C xe tiếp tục chuyển động trên phần đường nằm ngang CD và đi thêm được 200 m thì dừng lại. Tìm hệ số ma gần kề trên đoạn CD.

Hướng dẫn:

a. Vì xe vận động với gia tốc khống thay đổi là 6 km/h yêu cầu ta có:

Fk = Fms = μmg = 0,2.2.103.10 = 4000 N.

b. Theo định lí thay đổi thiên động năng, ta có:

*

Vì AN = 0 yêu cầu

*
= AP = nofxfans.comα

*

c. Tốc độ trên đoạn CD.

Ta có: vD2 – vC2 = nofxfans.com ⇔

*

Mặt khác: Fms = – ma ⇔ μ.m.g = – m.a ⇔

*

Bài 4: Dưới công dụng của một lực không đổi nằm ngang, một xe đang đứng im sẽ hoạt động thẳng nhanh dần những đi hết quãng đường s = 5 m đạt vận tốc v = 4 m/s. Khẳng định công và năng suất trung bình của lực, biết rằng trọng lượng xe m = 500 kg, thông số ma giáp giữa bánh xe với mặt đường nằm ngang μ = 0,01. Lấy g = 10 m/s2.

Hướng dẫn:

Các lực tính năng lên xe pháo là: F→, Fms→, N→, P→

Theo định lý lẽ II Newton, ta có:

F→ + Fms→ + N→ + P→ = m a→

Trên Ox:

*

Công của trọng lực: A = F.s =

*

Công suất vừa phải của xe là:

Vì v = at buộc phải

*

Bài 5: Ôtô cân nặng 1 tấn, ban đầu chuyển cồn trên đoạn đường AB = 100m ở ngang, tốc độ xe những từ 0 mang lại 36 km/h. Biết lực cản trên phần đường AB bởi 10% trọng lượng xe.

a. Tính công của cồn cơ, hiệu suất trung bình với lực kéo của động cơ.

b. Tiếp nối xe tắt máy, hãm phanh và đi xuống dốc BC nhiều năm 100 m, cao 10 m. Biết gia tốc của xe sinh hoạt chân dốc là 7,2 km/h. Tính công của lực cản cùng lực cản trung bình chức năng lên xe pháo trên phần đường BC.

Hướng dẫn:

*

a. V0 = 0, vB = 10 m/s

Theo định lí biến đổi thiên hễ năng, ta có:

AF + AFc = ΔWđ = 0,5 mv2.

⇔ AF + Fc.AB = 0,5 mv2 ⇔ AF – 0,1 mgAB = 0,5 mv2.

⇔ AF = 60 kJ.

Lực kéo F = AF/AB = 600 N.

Gia tốc

*
⇒ t = v/a = 20s.

⇒ năng suất trung bình p. = AF/t = 3 kW.

b. Áp dụng định lí cồn năng mang lại vật vận động theo phương tuy nhiên song với mặt phẳng nghiêng:

*

AP + AFc = ΔWđ = 0,5m( v22 – v2 ).

⇔ mgh + AFc = 0,5m( v22 – v2 )

⇔ AFc = – 148 kJ.

Lực cản trung bình:

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: Động năng được tính bằng biểu thức:

A. Wđ = mv2/2 B. Wđ = m2v2/2 C. Wđ = m2v/2 D. Wđ = mv/2

Câu 2: Động năng là đại lượng:

A. Vô hướng, dương, âm hoặc bằng không

B. Vô hướng, hoàn toàn có thể dương hoặc bằng không

C. Vectơ, luôn luôn dương

D. Véc tơ, hoàn toàn có thể dương hoặc bởi không

Câu 3: chọn phát biểu sai. Động năng của đồ dùng không thay đổi khi vật:

A. Chuyển động với gia tốc không đổi.

B. Vận động tròn đều.

C. Hoạt động thẳng đều.

D. Chuyển động với tốc độ không đổi

Câu 4: Động năng của vật tăng khi:

A. Vận tốc của vật dụng tăng.

B. Gia tốc của vật có mức giá trị dương.

C. Tốc độ của trang bị giảm.

D. Lực công dụng lên trang bị sinh công dương.

Câu 5: khi lực chức năng vào trang bị sinh công âm thì cồn năng:

A. Tăng. B. Giảm. C. Không đổi. D. Bởi không

Câu 6: Nếu khối lượng của một vật tăng lên 4 lần và vận tốc giảm đi 2 lần thì hễ năng của đồ dùng sẽ:

A. Không đổi B. Tăng gấp đôi C. Tăng 4 lần D. Giảm 2 lần

Câu 7: Một đồ vật đang chuyển động với gia tốc v. Nếu thích hợp lực tác dụng vào vật triệt tiêu thì cồn năng của vật:

A. Sút theo thời gian.

B. Không cầm cố đổi.

C. Tăng theo thời gian.

D. Triệt tiêu.

Câu 8: Khi vận tốc của thiết bị tăng gấp đôi, thì:

A. Gia tốc của đồ vật tăng vội vàng đôi.

B. đụng lượng của thiết bị tăng cấp đôi.

C. Rượu cồn năng của đồ gia dụng tăng cấp đôi.

D. Núm năng của vật dụng tăng cấp đôi.

Câu 9: nhận định nào dưới đây về cồn năng là ko đúng?

A. Động năng là đại lượng vô phía và luôn dương.

B. Động năng có tính tương đối, phụ thuộc hệ quy chiếu.

C. Động năng phần trăm thuận với khối lượng và vận tốc của vật.

D. Động năng là năng lượng của thứ đang chuyển động.

Câu 10: Một ôtô cân nặng 1000 kg vận động với tốc độ 72 km/h. Động năng của ô tô có giá trị:

A. 105 J B. 25,92.105 J C. 2.105 J D. 51,84.105 J

Câu 11: Một ôtô có cân nặng 2 tấn đang hoạt động với gia tốc 36 km/h. Động năng của ô tô là:

A. 10.104J. B. 103J. C. 20.104J. D. 2,6.106J.

Câu 12: Một đồ vật có khối lượng m = 2 kilogam và cồn năng 25 J. Động lượng của vật tất cả độ béo là:

A. 10 kgm/s. B. 165,25 kgm/s. C. 6,25 kgm/s. D. 12,5 kgm/s.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Bình Hành Lớp 4, Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

Câu 13: Một đồ gia dụng có cân nặng 0,2 kg được phóng trực tiếp đứng từ mặt đất với vận tốc 10 m/s.Lấy g = 10 m/s2.Bỏ qua sức cản. Hỏi khi thiết bị đi được quãng mặt đường 8 m thì rượu cồn năng của vật có mức giá trị bởi bao nhiêu?

A. 8J B. 7J C. 9J D. 6J

Câu 14: Một đồ dùng có cân nặng m = 4 kg và cồn năng 18 J. Khi đó vận tốc của đồ dùng là:

A. 9 m/s B. 3 m/s C. 6 m/s D. 12 m/s

Câu 15: Một đồ gia dụng có khối lượng 500 g rơi tự do từ chiều cao z = 100 m xuống đất, đem g = 10 m/s2. Động năng của thứ tại chiều cao 50 m so với khía cạnh đất bởi bao nhiêu?

A. 1000 J B. 250 J C. 50000 J D. 500 J

Câu 16: Một đồ vật trọng lượng 1N có động năng 1J. Rước g = 10 m/s2 lúc đó tốc độ của vật bởi bao nhiêu?

A. 4,47 m/s. B. 1,4 m/s. C. 1m/s. D. 0,47 m/s.

Câu 17: Một vật có trọng lượng 4N gồm động năng 8J. Rước g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật dụng bằng:

A. 0,45 m/s. B. 2 m/s. C. 0,4 m/s. D. 6,3 m/s.

Câu 18: Một vật dụng có trọng lượng m = 2kg vẫn nằm yên trên một mặt phẳng ở ngang không ma sát. Dưới tính năng của lực 10 N vật chuyển động và đi được 10 m. Tốc độ của vật ở cuối vận động và di chuyển ấy:

A. V = 25 m/s B. V = 7,07 m/s C. V = 10 m/s D. V = 50 m/s

Bài tập về cụ năng Cơ năng – Định biện pháp bảo toàn cơ năng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack