Thì hiện tại tại tiếp tục là một trong những thì cơ bạn dạng và thông dụng duy nhất trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Mặc dù nhiên có khá nhiều bạn dù đã được học qua về kết cấu và cách sử dụng của các loại thì này tuy thế vẫn chưa thực hiện được hoàn toàn thành thạo. Phát âm được trở ngại đó, TOPICA Native sẽ tổng hợp đa số bài tập thì lúc này tiếp diễn (present continuous) – tất cả đáp án để chúng ta cũng có thể cải thiện trình độ chuyên môn tiếng Anh của chính mình một biện pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều những dạng bài tập tiếng Anh thì hiện tại tiếp diễn đa dạng nhưng cũng vô cùng dễ dàng để các bạn có thể từng bước chinh phục được thì hiện tại tiếp diễn. Hãy nạm gắng xong xuôi hết những bài xích tập sau đây nhé! chắc hẳn rằng nếu hoàn toàn có thể “xử lý” bọn chúng một cách lập cập thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ khá lên tương đối nhiều đấy.

1. Cầm tắt kim chỉ nan về thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking lớn on the phone?

Isn’t he coming to lớn the dinner?

1.2. Cách thực hiện thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang ra mắt tại thời gian nói.VD: I am watching TV now. (Tôi đã xem truyền họa bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói bình thường đang diễn ra và không kết thúc, mà lại không tốt nhất thiết buộc phải thực sự ra mắt ngay thời gian nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna đang tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau đây gần.

VD: He is going to lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đã tới hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại, hay được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành động khiến tín đồ nói tức giận và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào cũng bật nhạc vượt to)

Diễn tả một sự việc đang cố đổi, cải tiến và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của bạn đang được cải thiện đáng kinh ngạc)

1.3. Vệt hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn


*

Bài tập thì bây giờ tiếp diễn


Một số lốt hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp diễn phổ biến như sau:

Trạng từ bỏ chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: dịp nàyAt present: hiện tại tạiAt + giờ chũm thể: thời điểm … giờMột số hễ từLook! : quan sát kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy im lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

2. Những chú ý khi làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn

Khi dứt bài tập hiện tại tiếp diễn, họ cần chú ý 3 lỗi cơ bạn dạng sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đang học qua ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về thì bây giờ tiếp diễn, cứng cáp chắn các bạn đều biết trong câu bắt buộc phải có “tobe + V_ing”. Mặc dù nhiên định hướng đôi lúc không đi đôi với thực hành.

Trong quy trình vận dụng làm bài xích tập thì bây giờ tiếp diễn, chúng ta vẫn thường quên đụng từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau đụng từ. Đây là lỗi thường xuyên gặp mặt nhất trong bài, không riêng gì với bài tập thì hiện tại tại tiếp tục mà với các thì tiếp diễn nói chung. Chúng ta nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tiếp nối và thì lúc này đơn

Một một trong những cách dùng của thì hiện nay tại tiếp nối đó là diễn tả hành hễ lạ phi lý trong khi bạn đang quen có tác dụng một bài toán gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn chơi tennis mỗi sáng nhưng hôm nay tôi đùa bóng chuyền.)

→ Tức là thông thường mình vẫn đùa tennis, lúc này mình biến thành chơi bóng chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào những thứ ba nhưng thứ tía tuần này tôi học môn khoa học)

→ Bình hay vào thiết bị 3 học tập toán tuy thế riêng trang bị 3 tuần này học khoa học

2.3. Lầm lẫn thì hiện tại tại tiếp tục với thì tương lai đơn

Cách cần sử dụng khác nữa của thì hiện trên tiếp diễn là diễn đạt hành đụng sẽ xảy ra sau đây nhưng có chiến lược và dự tính sẵn. Trong những lúc đó thì tương lai đơn được dùng miêu tả hành động sau này nhưng không có chủ ý sẵn.

Ví dụ:

I’m going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi vẫn đi sở thú với anh em họ vào trang bị 5) => đã có dự trù sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll open it.

(Oh! Có ai đang gõ cửa. Tôi vẫn mở nó) => việc mở cửa hoàn toàn không được dự tính sẵn từ trước

3. Video clip hướng dẫn tất tần tật về thì bây giờ tiếp diễn

4. Bài xích tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện nay tại tiếp diễn cơ bản

TOPICA Native vẫn tổng hợp các bài tập thì hiện nay tại tiếp nối lớp 6 và các lớp nhằm tất cả chúng ta đều rất có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sinh hoạt cột bên trái với cột bên phải làm sao để cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Vày you have something khổng lồ eat?

3. My family don’t have anywhere to live right now.

4. I have to lớn come trang chủ now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go lớn the thể hình three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting khổng lồ rain.

d. He’s trying to lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying to sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Ngừng các câu sau áp dụng động từ vào ngoặc chia ở thì lúc này tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at home with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash and never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me lượt thích that? What happened?a. Vì you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Hoàn thành các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack & Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ lớn the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ video clip games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Không Hàn Chiếc Quai Vào Nồi Nhôm Mà Phải Tán Đinh ?

B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. Mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) to pass the examination.It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at trang chủ at the moment.Now she (lie) to lớn her mother about her bad marks.At present they (travel) to New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu vấn đáp phủ định từ câu hỏi có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom and Dad singing a tuy nhiên at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?