Bài này reviews các kết cấu câu cơ bạn dạng trong giờ Anh cũng giống như các thành phần nằm trong câu giúp fan học dễ hình dung tránh lầm lẫn khi thành lập và hoạt động câu.

Bạn đang xem: Bài tập xác định thành phần câu trong tiếng anh

Bạn đang xem: bài xích tập khẳng định thành phần câu trong giờ anh

 

*

CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN trong CÂU

I- CÁC CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN

Trước khi đi vào các kết cấu câu cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh, họ cần làm quen với các ký hiệu viết tắt lúc viết kết cấu trong giờ đồng hồ Anh.

- S = Subject: chủ ngữ

- V = Verb: Động từ

- O = Object: Tân ngữ

- C = complement: ngã ngữ

=> Đây cũng đó là các thành phần chính cấu trúc nên câu.

1. Cấu trúc: S + V

- Ta sẽ phát hiện một số câu chỉ bao gồm duy nhất công ty ngữ và cồn từ.

Eg: It is raining. (Trời đã mưa.)

S V

- phần đông động tự trong kết cấu câu này thường xuyên là những nội đụng từ (hay còn gọi là những cồn từ không yêu cầu tân ngữ đi cùng.)

2. Cấu trúc: S + V + O

- Đây là cấu tạo rất thông dụng cùng hay chạm chán trong giờ Anh.

Eg: I lượt thích cats. (Tôi say đắm mèo.)

S V O

- Động từ bỏ trong cấu tạo này thường xuyên là hồ hết ngoại đụng từ (Hay có cách gọi khác là những hễ từ bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm.)

3. Cấu trúc: S + V + O + O

Eg: She gave me a gift. (Cô ấy vẫn đưa mang đến tôi một món quà.)

S V O O

- lúc trong câu bao gồm 2 tân ngữ kèm theo nhau thì sẽ sở hữu một tân ngữ được gọi là tân ngữ thẳng (Trực tiếp mừng đón hành động), cùng tân ngữ còn lại là tân ngữ loại gián tiếp (không trực tiếp tiếp nhận hành động)

Trong ví dụ như trên, thì “me” đã là tân ngữ gián tiếp với “a gift” vẫn là tân ngữ trực tiếp. Vì hành vi ở đó là “gave” (đưa – cầm vật gì đó bằng tay và đưa đến ai đó) -> Vậy chỉ hoàn toàn có thể cầm “món quà” và “đưa” mang lại chủ thể là “tôi” yêu cầu “món quà” là tân ngữ trực tiếp tiếp nhận hành động, còn “tôi” là tân ngữ loại gián tiếp không trực tiếp tiếp nhận hành động.

4. Cấu trúc: S + V + C

Eg: She looks tired. (Cô ấy trông có vẻ như mệt mỏi.)

S V C

- vấp ngã ngữ hoàn toàn có thể là một danh từ, hoặc một tính từ, bọn chúng thường mở ra sau hễ từ . Họ thường chạm mặt bổ ngữ lúc đi sau các động tự như:

+ TH1: bổ ngữ là những tính từ thường đi sau những động từ nối (linking verbs):

Ví dụ:

S

V (linking verbs)

C (adjectives)

1. She

feels/looks/ appears/ seems

tired.

2. It

becomes/ gets

colder.

3. This food

tastes/smells

delicious.

4. Your idea

sounds

good.

5. The number of students

remains/stays

unchanged.

6. He

keeps

calm.

7. My son

grows

older.

8. My dream

has come

true.

9. My daughter

falls

asleep.

10. I

have gone

11. The leaves

has turned

red.

 

+ TH2: ngã ngữ là 1 danh tự đi sau những động từ nối (linking verbs)

Ví dụ:

S

V(linking verbs)

C (nouns)

1. He

looks like

a baby

2. She

has become

a teacher

3. He

seems to be

a good man

4. She

turns

a quiet woman

 

+ TH3: ngã ngữ là các danh từ chỉ tầm cách, thời gian hay trọng lượng thường gặp mặt trong cấu trúc: V + (for) + N (khoảng cách, thời gian, trọng lượng)

Ví dụ:

S

V

C (Nouns)

1. I

walked

(for) 20 miles.

2. He

waited

(for) 2 hours.

3. She

weighs

50 kilos

4. This book

costs

10 dollars

5. The meeting

lasted

(for) half an hour.

 

5. Cấu trúc: S + V + O + C

Eg: He considers himself an artist. (Anh ta coi bạn dạng thân anh ta là 1 trong nghệ sĩ.)

S V O C

- ngã ngữ trong kết cấu câu này là vấp ngã ngữ của tân ngữ. Với thường thua cuộc tân ngữ.

II- CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN vào CÂU

1. Công ty ngữ: (Subject = S)

- là 1 trong danh từ, một cụm danh từ hay là một đại từ bỏ (là người, sự đồ hay sự việc) thực hiện hành vi (trong câu chủ động) hoặc bị tác động bởi hành vi (trong câu bị động).

Eg: My father plays football very well.

This book is being read by my friend.

2. Động từ: (Verb = V)

- là một trong những từ hoặc một đội nhóm từ mô tả hành động, hay là 1 trạng thái.

Eg: She eats very much. (Cô ấy nạp năng lượng rất nhiều.)

V -> chỉ hành động

She disappeared two years ago. (Cô ấy đã bặt tăm cách đây 2 năm). => V chỉ tâm trạng (biến mất)

3. Tân ngữ (Object = O)

- là một danh từ, 1 các danh từ hay là một đại tự chỉ người, sự đồ vật hoặc sự việc chịu tác động/ ảnh hưởng trực tiếp hoặc con gián tiếp của đụng từ vào câu.

Eg: I bought a new car yesterday.

4. Bổ ngữ (Complement = C)

- là 1 trong tính tự hoặc một danh từ thường xuyên đi sau hễ từ nối (linking verbs) hoặc tân ngữ dùng để bổ nghĩa mang lại chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Eg: She is a student. => ngã ngữ đến chủ ngữ “she”.

Xem thêm: Một Số Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Ở Tiểu Học Tích Cực Ở Tiểu Học

He considers himself a super star. (Anh ấy coi phiên bản thân mình là 1 trong siêu sao.)

S V O C

5. Tính tự (Adjective = adj):

Eg: She is tall. (Cô ấy cao.)

He looks happy. (Cậu ấy trông có vẻ hạnh phúc.)

They are good students. (Họ là những học viên giỏi.)

6. Trạng trường đoản cú (Adverb = adv)

- Là đa số từ tự chỉ cách thức xảy ra của hành động, chỉ thời gian, địa điểm, nấc độ, tần suất. Trạng từ có thể đứng đầu hoặc cuối câu, đứng trước hoặc sau cồn từ để ngã nghĩa đến động từ, cùng đứng trước tính từ hoặc trạng từ không giống để vấp ngã nghĩa mang lại tính từ hoặc trạng trường đoản cú đó.