*

*

Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre | Luyện tập trang 100 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Cây tre Việt Nam (soạn 3 cách)

Luyện tập (trang 100 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)

Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre.

Soạn cách 1

Sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao , thơ truyện cổ tích Việt Nam về cây tre

+ Tục ngữ:

- Tre già măng mọc

- Tre già khó uốn

- Thế như chẻ tre

- Tre lướt cò đỗ

- Tre già nhiều người chuộng, người già chuộng làm chi

+ Ca dao

- Làng tôi có lũy tre xanh

Có sông Tô lịch uốn quanh xóm làng

Bên bờ vải, nhãn, hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng

- Chặt tre cài bẫy vót chông

Tre bao nhiêu lá thương chồng bấy nhiêu

- Một cành tre, năm bảy cành tre

Đẹp duyên thì lấy chớ nghe họ hàng

+ Thơ

- Tre xanh xanh tự bao giờ

Chuyện ngàn xưa đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh

Mà sao lên lũy lên thành tre ơi?

(Nguyễn Duy)

- “Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng tre” (Quê hương)

“Quê hương tôi có con sông xanh ngát

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

(Tế Hanh)

+Truyện cổ tích: Thánh Gióng, Cây tre trăm đốt

Soạn cách 2

Một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt Nam nói đến cây tre: