*

*

Em hãy tìm một vài câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích nước ta có nói đến cây tre | luyện tập trang 100 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Cây tre việt nam (soạn 3 cách)

Luyện tập (trang 100 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)

Em hãy tìm một số trong những câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích nước ta có nói đến cây tre.

Soạn cách 1

Sưu tầm một trong những câu tục ngữ, ca dao , thơ truyện cổ tích việt nam về cây tre

+ Tục ngữ:

- Tre già măng mọc

- Tre già nặng nề uốn

- ráng như chẻ tre

- Tre lướt cò đỗ

- Tre già không ít người chuộng, tín đồ già ăn nhập làm chi

+ Ca dao

- xóm tôi gồm lũy tre xanh

bao gồm sông Tô lịch uốn quanh xã làng

mặt bờ vải, nhãn, nhị hàng

dưới sông cá lội từng bầy tung tăng

- Chặt tre cài bẫy vót chông

Tre từng nào lá thương ông xã bấy nhiêu

- Một cành tre, dăm bảy cành tre

Đẹp duyên thì mang chớ nghe họ hàng

+ Thơ

- Tre xanh xanh tự bao giờ

Chuyện nghìn xưa đã gồm bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá ý muốn manh

Mà sao lên lũy lên thành tre ơi?

(Nguyễn Duy)

- “Quê mùi hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng tre” (Quê hương)

“Quê hương thơm tôi có con sông xanh ngát

Nước gương trong soi tóc phần đa hàng tre

(Tế Hanh)

+Truyện cổ tích: Thánh Gióng, Cây tre trăm đốt

Soạn giải pháp 2

Một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, truyện cổ tích Việt nam giới nói đến cây tre: