7 bài toán lãi suất, bài xích toán thực tiễn trong đề thi Đại học có lời giải

Với 7 câu hỏi lãi suất, bài bác toán thực tiễn trong đề thi Đại học có lời giải Toán lớp 12 có đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa và bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập bài toán lãi suất, bài toán thực tiễn từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài toán trả góp hàng tháng

*

Dạng 1. Lãi đơn

1. Cách thức giải

- Định nghĩa: số tiền lãi chỉ tính trên số tiền cội mà kế bên trên số tiền lãi vị số tiền gốc sinh ra, có nghĩa là tiền lãi của kì hạn trước không được xem vào vốn nhằm tính lãi mang đến kì hạn kế tiếp, mặc dầu đến kì hạn tín đồ gửi chưa đến gửi chi phí ra.

- phương pháp tính: người tiêu dùng gửi vào ngân hàng A đồng cùng với lãi 1-1 r% /kì hạn thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

*

Chú ý: Trong đo lường các bài bác toán lãi suất và những bài toán liên quan, ta lưu giữ r% là

*
.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chú Nam gởi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi đối kháng 5%/năm thì sau 5 năm số chi phí chú Nam nhận ra cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

A. 12,5 triệu B. 12 triệu C. 13 triệu D. 12, 8 triệu.

Lời giải:

Đáp án: A

Số chi phí cả cội lẫn lãi chú Nam nhận ra sau 5 năm là:

S5 = 10.(1 + 5.0,05) = 12,5 (triệu đồng)

Ví dụ 2. Chị Hằng gửi ngân hàng 3 350 000 đồng, theo phương thức lãi đơn, với lãi suất vay 0,4 % trên nửa năm. Hỏi tối thiểu bao lâu chị rút được cả vốn lẫn lãi là 4 020 000 đồng?

A. 5 năm.B. 30 tháng.C. 3 năm.D. 24 tháng.

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số chu kỳ luân hồi gửi ngân hàng, áp dụng công thức lãi solo ta có:

4 020 000 = 3 350 000 (1 + n.0,04)

Suy ra, n = 5 (chu kỳ) .

Mà nữa năm = 6 tháng

Vậy thời gian là 5 . 6= 30 tháng.

Ví dụ 3. Tính theo phương thức lãi đơn; để sau 2,5 năm rút được cả vốn lẫn lãi số tiền là 10 892 000 đồng với lãi suất vay

*
một quý thì các bạn phải gửi tiết kiệm số chi phí bao nhiêu?

A.9 336 000B. 10 456 000.C.8 627 000.D. 9 215 000

Lời giải:

Đáp án: A

Đây là bài toán lãi solo với chu kỳ là 1 trong quý = 3 tháng.

Vậy 2,5 năm = 30 tháng = 10 quý ( 10 chu kỳ).

Với x là số tiền nhờ cất hộ tiết kiệm, ta có:

*

Ví dụ 4. Bạn Lan gửi 1500 USD với lãi vay đơn thắt chặt và cố định theo quý. Sau 3 năm, số tiền bạn ấy nhận ra cả gốc lẫn lãi là 2320 USD. Hỏi lãi suất tiết kiệm ngân sách là bao nhiêu một quý? (làm tròn mang đến hàng phần nghìn)

A. 0,182.B.0,046.C. 0, 015.D. 0, 037.

Lời giải:

Đáp án: B

Đây là câu hỏi lãi đơn, chu kỳ là 1 quý.

Ta có, 3 năm = 36 mon = 12 quý

Áp dụng công thức, ta có: 2320 = 1500(1 + 12r%) , bấm máy vi tính ta được lãi vay là r% ≈ 0,046 một quý

Dạng 2. Lãi kép

1. Phương thức giải

1. Định nghĩa

Lãi kép là nếu đến kì hạn người gửi ko rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp.

2. Cách làm tính

Khách hàng gửi vào bank A đồng với lãi kép r% /kì hạn thì số tiền người sử dụng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:

*

Chú ý: Từ cách làm (2) ta có thể tính được:

*
*
*

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. Chú Việt nhờ cất hộ vào bank 10 triệu đ với lãi kép 5%/năm. Tính số tiền cả gốc lẫn lãi chú Việt nhận được sau khoản thời gian gửi ngân hàng 10 năm (gần cùng với số nào nhất)?

A. 16,234 triệu B. 16, 289 triệu C. 16, 327 triệu D.16, 280 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Số tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi cảm nhận sau 10 năm với lãi kép 5%/năm là

*

Ví dụ 2. Bạn An gởi tiết kiệm một vài tiền thuở đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn). Hỏi bạn An phải gửi bao nhiêu tháng thì được cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt thừa 1300000 đồng ?

A. 46 tháng B. 44 tháng C. 45 tháng D. 47 tháng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm ( 3) ta tất cả số kì hạn là:

*

Nên để nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi bởi hoặc vượt vượt 1300000 đồng thì bạn An bắt buộc gửi tối thiểu là 46 tháng.

Ví dụ 3. Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm chi phí của một vài ngân hàng thời gian vừa qua tiếp tục thay đổi. Chúng ta Châu giữ hộ số tiền ban đầu là 5 triệu đ với lãi vay 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp sau và chúng ta Châu liên tiếp gửi; sau nửa năm kia lãi suất giảm sút còn 0,9% tháng, bạn Châu thường xuyên gửi thêm một vài tháng tròn nữa, lúc rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa có tác dụng tròn). Hỏi chúng ta Châu đã gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí trong từng nào tháng?

A. 10 mon B. 12 tháng C. 14 mon D.15 mon

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X; Y (X, Y ∈ Z+: X, Y ≤ 12) theo thứ tự là số tháng các bạn Châu đã gửi với lãi suất 0,7%/tháng cùng 0,9%/tháng . Theo bí quyết lãi kép, ta có số tiền chúng ta Châu thu được sau cuối là:

*
*
*

Kết đúng theo điều kiện; X với Y nguyên dương ta thấy X= 5 với Y= 4 thỏa mãn.

(Nhập vào máy tính

*
nhập hàm số
*
, mang đến giá trị X chạy từ là 1 đến 10 cùng với STEP 1. Chú ý vào bảng hiệu quả ta được cặp số nguyên là X= 5;Y= 4).

Vậy bạn Châu sẽ gửi tiền tiết kiệm chi phí trong: 5+6+ 4= 15 tháng.

Ví dụ 4. Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất vay 1,02 % một quý. Hỏi sau một năm số tiền lãi chị nhận thấy là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)

A. 161 421 000.B. 161 324 000C. 7 698 000D.6 421 000

Lời giải:

Đáp án: D

Số chi phí lãi chính là tổng số chi phí cả gốc lẫn lãi trừ đi số chi phí gốc.

Áp dụng cách làm lãi kép cùng với 12 tháng= 4 quý (n = 4) nên số chi phí lãi là 155. (1 + 0,0102)4 − 155 ≈ 6421000 (đồng).

Ví dụ 5. Một người sử dụng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 64 triệu đồng, với lãi suất vay 0,85% một tháng. Hỏi fan đó buộc phải mất ít nhất mấy tháng sẽ được số tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi không bên dưới 72 triệu đồng?

A.13B. 14C. 15 D 16

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi n là số tháng bắt buộc tìm, áp dụng công thức lãi kép ta bao gồm n là số tự nhiên nhỏ tuổi nhất thỏa mãn nhu cầu :

*

Ví dụ 6. Một người sử dụng gửi ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với lãi suất vay 0,65 % một mon theo thủ tục lãi kép. Hỏi sau bao lâu vị khách hàng này mới có số chi phí lãi nhiều hơn số chi phí gốc thuở đầu gửi ngân hàng? giả sử bạn đó ko rút lãi ở toàn bộ các định kỳ.

A. 8 năm 11 tháng.B. 19 tháng.C. 18 tháng. D. 9 năm.

Lời giải:

Đáp án: D

Lãi suất theo kỳ hạn 3 tháng là 3. 0,65 % = 1,95 %

Gọi n là số kỳ hạn yêu cầu tìm. Theo trả thiết ta gồm n là số từ nhiên bé dại nhất thỏa mãn:

20. (1+ 0,0195)n − trăng tròn > trăng tròn

Ta được n = 36 chu kỳ, một chu kỳ là 3 tháng.

Nên thời gian cần tra cứu là 36. 3= 108 tháng = 9 năm.

Dạng 3. Tiền nhờ cất hộ hàng tháng

1. Phương thức giải

- Định nghĩa

từng tháng gửi đúng cùng một số tiền vào 1 thời gian cố định.

- phương pháp tính

Đầu từng tháng quý khách gửi vào bank số tiền A đồng, với lãi kép r%/tháng thì số tiền người sử dụng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n mon ( n ∈ N* ) ( dìm tiền cuối tháng, khi bank đã tính lãi) là Sn.

Ý tưởng hình thành công xuất sắc thức:

+Cuối tháng sản phẩm nhất, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền đã có được là

*

+Đầu tháng sản phẩm hai, khi sẽ gửi thêm số tiền đồng thì số tiền là

*

+Cuối tháng sản phẩm hai, khi bank đã tính lãi thì số tiền đã đạt được là

*

+Từ kia ta bao gồm công thức tổng quát

*

Chú ý: Từ bí quyết (6) ta rất có thể tính được:

*
*

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đầu mỗi tháng ông bạo gan gửi ngân hàng 580 000 đồng với lãi suất 0,7%/tháng. Sau 10 tháng thì số chi phí ông bạo gan nhận được cả gốc lẫn lãi (sau khi ngân hàng đã tính lãi mon cuối cùng) là bao nhiêu?

A. 6 028 056 đồng B. 6 002 765 đồng

C. 6 012 654 đồng D. 6 001 982 đồng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức (6), số chi phí ông khỏe mạnh nhận được cả gốc lẫn lãi là:

*

Ví dụ 2. Ông Nghĩa mong muốn có ít nhất 100 triệu đồng sau 10 tháng kể từ lúc gửi bank với lãi 0,7%/tháng thì mỗi tháng ông Nghĩa buộc phải gửi số tiền tối thiểu bao nhiêu?

A. 9,623 triệu B. 9,622 triệu C. 9,723 triệu D. 9,564 triệu

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng bí quyết ( 8), số tiền cơ mà ông Nghĩa nên gửi mỗi tháng là:

*

Ví dụ 3. Đầu hàng tháng anh chiến thắng gửi vào ngân hàng số chi phí 3 triệu đ với lãi vay 0,6%/tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng ( khi bank đã tính lãi) thì anh chiến hạ được số tiền cả cội lẫn lãi trường đoản cú 100 triệu trở lên?

A. 28 mon B. 29 mon C. 30 mon D . 31 tháng.

Lời giải:

Đáp án: D

Áp dụng phương pháp (7), số tháng tối thiểu anh Thắng đề nghị gửi để được số tiền cả nơi bắt đầu lẫn lãi từ bỏ 100 triệu trở lên là:

*

Vậy anh Thắng đề nghị gửi tối thiểu là 31 tháng bắt đầu được số chi phí cả nơi bắt đầu lẫn lãi tự 100 triệu trở lên.

Ví dụ 4. Bạn mong muốn có 3000 USD nhằm đi du lịch châu Âu. Để sau 4 năm thực hiện được dự định thì các tháng bạn buộc phải gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí bao nhiêu (làm tròn cho hàng 1-1 vị)? Biết lãi vay 0,83 % một tháng.

A. 62 USD.B.61 USD.D. 51 USD .D. 42 USD.

Lời giải:

Đáp án: D

Gọi X (USD) là số tiền mỗi tháng gửi huyết kiệm.

Ta bao gồm 4 năm = 12.4 = 48 tháng.

Áp dụng công thức ( 6) ta có:

*

bấm máy tính ta được X ≈ 50,7 (USD). Bởi vì đó, mỗi tháng buộc phải gửi 51 USD.

Ví dụ 5. Anh A gửi tiết kiệm chi phí hàng tháng với số tiền 20 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng dự định gửi trong vào 36 tháng. Tuy vậy đến vào đầu tháng thứ 25 thì anh A làm nhằm nhò lô không còn tiền để gửi vào ngân hàng nên bắt buộc rút tiền ra khỏi bank đó. Biết số tiền thua lô là 500 000 000 đồng. Hỏi sau khi rút chi phí ra ngân hàng thì số tiền rút được T bằng bao nhiêu ? Anh A còn nợ hay vẫn trả hết rồi ?

A. Vẫn còn đó nợ , T= 424 343 391 đồng.B. Đã trả hết, T= 548 153 795 đồng.

C. Đã trả không còn , T= 524 343 391 đồng.D. Vẫn còn đó nợ , T= 448 153 795 đồng.

Lời giải:

Đáp án: C

Chú ý:” đến thời điểm đầu tháng thứ 25 thì anh A làm thấm thía lô không còn tiền nhằm gửi vào bank nên cần rút tiền ra khỏi bank đó”. Như vậy, anh A đã gửi hầu như đặn được 24 tháng.

Dạng toán gửi gần như đặn sản phẩm tháng

Số chi phí anh thừa nhận được:

*

= 524343391 đồng

Dạng 4. Gửi bank và rút tiền giữ hộ hàng tháng

1. Cách thức giải

- Định nghĩa

Gửi ngân hàng số chi phí là A đồng với lãi suất r%/tháng. Từng tháng vào ngày ngân mặt hàng tính lãi, rút ra số chi phí là X đồng. Tính số tiền còn lại sau n mon là bao nhiêu?

- cách làm tính

Ý tưởng hình thành công thức:

+ thời điểm cuối tháng thứ nhất, khi bank đã tính lãi thì số tiền đã đạt được là T1 = A(1 + r) và sau khoản thời gian rút số tiền còn lại là

*

+ cuối tháng thứ hai, khi bank đã tính lãi thì số tiền đã có được là

*

và sau thời điểm rút số tiền sót lại là

*

+ Từ kia ta tất cả công thức bao quát số tiền còn sót lại sau tháng là

*

Chú ý: Từ phương pháp (9) ta rất có thể tính được:

*

2. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. Anh Chiến gửi bank 20 triệu đ với lãi suất 0,75%/tháng. Từng tháng vào trong ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến đến ngân hàng rút 300 nghìn đồng để bỏ ra tiêu. Hỏi sau hai năm số chi phí anh Chiến còn lại trong ngân hàng là bao nhiêu?

A.16 071 729 đồng B. 16 189 982 đồng

C. 17 012 123 đồng D. 17 872 134 đồng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm (9) , ta có số tiền anh Chiến còn sót lại trong bank sau hai năm là:

*
*

Ví dụ 2. Anh Chiến gửi bank 20 triệu vnd với lãi vay 0,7%/tháng. Từng tháng vào trong ngày ngân mặt hàng tính lãi, anh Chiến rút một trong những tiền giống hệt để chi tiêu. Hỏi số chi phí ( ngay gần nhất) mỗi tháng anh Chiến rút là bao nhiêu để sau 5 năm thì số tiền vừa hết?

A. 409 219 đồng B. 409 367 đồng C. 423 356 đồng D. 432 123 đồng

Lời giải:

Đáp án: B

Áp dụng phương pháp (10)

*

Trong đó, A = 20 triệu đồng; r= 0,7%/ tháng, n = 5. 12 = 60 tháng với Sn = 0 ( vì lúc ấy anh Chiến đang rút hết tiền) ta được:

*

Ví dụ 3. Chú tứ gửi vào ngân hàng 50 triệu vnd với lãi suất vay 0,6%/tháng. Sau từng tháng, chú bốn đến bank rút mỗi tháng 3 triệu vnd để giá cả cho cho đến khi xong tiền thì thôi. Sau một vài tròn mon thì chú tứ rút không còn tiền cả cội lẫn lãi. Biết vào suốt thời gian đó, ngoài số tiền rút hàng tháng chú tư không rút thêm một đồng nào của cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng cuối cùng chú bốn sẽ rút được số chi phí là bao nhiêu (làm tròn đến đồng)?

A. 1840270 đồng.B.3 000 000 đồng.

C. 1840269 đồng.D. 1840271 đồng.

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm tính số tiền còn lại sau n tháng

*

Với A= 50 triệu đồng, r = 0, 6 và X= 3 triệu đ ta được:

*
.

Để rút hết số tiền thì ta tra cứu số nguyên dương n nhỏ tuổi nhất sao cho:

*

Khi đó số tiền tháng sau cuối mà chú tứ rút là

*

Ví dụ 4. Bà B gởi vào bank 100 triệu vnd với lãi vay 6%/năm, kì hạn 1 tháng. Môi mon bà B vào bank rút 5 triệu để mua sắm. Hỏi sau từng nào tháng bà B rút không còn cả vốn lẫn lãi từ ngân hàng ? Biết lãi suất được xem đều đặn

*
*

Lời giải:

Đáp án: C

Ta gồm công thức:

*

Gọi n thời hạn rút hết tiền trong các tiết kiệm:

*
*

Dạng 5. Vay vốn trả góp

1. Phương thức giải

1. Định nghĩa.

Vay ngân hàng số chi phí là A đồng với lãi vay r%/tháng. Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, bắt đầu hoàn nợ; nhị lần hoàn nợ biện pháp nhau đúng một tháng, mỗi trả nợ số tiền là X đồng với trả hết tiền nợ sau đúng n tháng.

2.Công thức tính

Cách tính số tiền sót lại sau n mon giống hoàn toàn công thức tính gửi ngân hàng và rút tiền mỗi tháng nên ta có

*

Để sau đúng n tháng trả hết nợ thì Sn = 0 nên

*

*

2. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. Chị Ngọc vay mượn trả góp ngân hàng số chi phí 50 triệu vnd với lãi suất 1,15%/tháng trong khoảng 4 năm thì mỗi tháng chị Ngọc cần trả ngay gần với số tiền nào độc nhất vô nhị ?

A. 1 362 000 đồng B. 1 432 000 đồng

C. 1 361 000 đồng D. 1 232 000 đồng

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức (13) với A = 50 triệu; r= 1,15 % và n= 4.12= 48 tháng. Số chi phí chị Ngọc cần trả từng tháng là:

*

Ví dụ 2. Anh đánh vay trả góp bank số tiền 500 triệu đ với lãi suất 0,9%/tháng , hàng tháng trả 15 triệu đồng. Sau từng nào tháng thì anh tô trả không còn nợ?

A. 40 tháng B. 36 tháng

C.38 tháng D. 39 tháng

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng phương pháp

*
cùng với A= 500 triệu; r= 0,9% ; X= 15 triệu đ ta được:

*

giải được n = 39, 80862049 ( tháng)

bởi đó, để trả hết nợ thì anh Sơn buộc phải trả nợ trong vòng 40 tháng.

Ví dụ 3. Một người vay bank số tiền 350 triệu đồng, từng tháng trả dần dần 8 triệu đồng và lãi suất vay cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng. Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Hỏi số tiền nên trả sống kỳ cuối là bao nhiêu để bạn này hết nợ ngân hàng? (làm tròn đến hàng nghìn)

A. 2 921 000.B. 7 084 000

C. 2 944 000. D. 7 140 000

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả trước tiên là cuối tháng đầu tiên nên đó là bài toán vay vốn trả dần dần cuối kỳ.

Gọi A là số chi phí vay ngân hàng, B là số tiền trả trong mỗi chu kỳ, d= r% là lãi suất vay cho số tiền chưa trả trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.

Số tiền còn nợ bank (tính cả lãi) trong từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ thứ nhất là A.

+ Cuối kỳ thứ nhất là A(1+ d) − B.

+ cuối kỳ thứ nhị là :

*

+ vào cuối kỳ thứ bố là :

*

……

+ Theo giả thiết quy nạp, cuối kỳ thứ n là

*

Vậy số chi phí còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là

*

Trở lại bài toán, gọi n (tháng) là số kỳ trả không còn nợ.

Khi đó, ta có:

*
*

Tức là nên mất 54 tháng tín đồ này mới trả không còn nợ.

Cuối tháng thư 53, số chi phí còn nợ (tính cả lãi) là :

*

Kỳ trả nợ tiếp theo sau là thời điểm cuối tháng thứ 54 , lúc ấy phải trả số tiền S53 và lãi của số chi phí này nữa là :

*

Ví dụ 4. Anh Bình vay ngân hàng 2 tỷ đồng để xây nhà ở và trả dần dần mỗi năm 500 triệu đồng. Kỳ trả thứ nhất là sau khoản thời gian nhận vốn với lãi suất trả chậm trễ 9% một năm. Hỏi sau mấy năm anh Bình new trả hết nợ sẽ vay?

A. 6B. 3C. 4 D.5

Lời giải:

Đáp án: D

Kỳ trả nợ thứ nhất là sau khi nhận vốn nên đây là bài toán vay mượn vốn trả góp đầu kỳ.

Gọi A là số chi phí vay ngân hàng, B là số chi phí trả trong mỗi chu kỳ, d= r% là lãi vay trả chậm (tức là lãi suất cho số tiền còn nợ ngân hàng) bên trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ luân hồi như sau:

+ Đầu kỳ đầu tiên là A − B.

+ Đầu kỳ thiết bị hai là

*

+ Đầu kỳ thứ cha là :

*

……

+ Theo đưa thiết quy nạp, thời điểm đầu kỳ thứ n là

*

Vậy số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ luân hồi là

*

Trở lại bài toán, nhằm sau n năm (chu kỳ tại đây ứng với 1 năm) anh Bình trả không còn nợ thì ta có

*
*

Vậy yêu cầu sau 5 năm anh Bình mới trả hết nợ sẽ vay.

Ví dụ 5. Ông A sở hữu được căn nhà ở uận 1 với giá 2 tỷ đồng. Với số tiền quá rộng buộc ông A phải trả dần với lãi vay hàng tháng là 0,5%. Mỗi tháng ông trả 30 triệu đ (bắt đầu từ khi mua nhà). Hỏi sau 36 tháng thì số chi phí ông còn nợ là (làm tròn đến đơn vị chức năng triệu):

A. 1209 triệu đồng.B. 1207 triệu đồng.

C.1205 triệu đồng.D. 1200 triệu đồng.

Lời giải:

Đáp án: B

* Số tiền còn sót lại sau 36 tháng được xem theo công thức:

*

* với A là số tiền nợ thuở đầu , m là số tiền trả mỗi tháng , r là lãi suất.

Ta có:

*
*

Dạng 6. Lãi kép liên tục

1. Cách thức giải

* gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép r%/năm thì số tiền cảm nhận cả vốn lẫn lãi sau n năm là: Sn = A. (1 + r)n

* mang sử ta phân tách mỗi năm thành m kì hạn nhằm tính lãi và lãi suất mỗi kì hạn là

*
thì số tiền nhận được sau n năm là

*

Khi tăng số kì hạn của hàng năm lên vô cực, có nghĩa là , điện thoại tư vấn là bề ngoài lãi kép tiên tục thì bạn ta minh chứng được số tiền cảm nhận cả gốc lẫn lãi là:

*

Công thức trên còn được gọi là công thức tăng trưởng mũ.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. Biết rằng đầu năm 2010, dân số nước ta là 86932500 người và tỉ lệ tăng số lượng dân sinh năm đó là 1,7% và sự tăng dân sinh được tính theo bí quyết tăng trưởng mũ. Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm làm sao dân số nước ta ở nấc 100 triệu người?

A. Năm 2016 B. 2017

C. 2018 D. 2019

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức tăng trưởng mũ, ta có

*

Vậy cứ tăng dân số với tỉ lệ thành phần như vậy thì đến năm 2018 dân số vn ở nút 100 triệu người.

Ví dụ 2. Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của In-đô-nê-xi-a là 1,5%. Năm 1998, dân sinh của nước này là 212 942 000 người. Hỏi dần dần số của In-đô-nê-xi-a vào khoảng thời gian 2006 sát với số nào tiếp sau đây nhất?

A. 240091000 B.250091000.

C.230091000D.220091000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng cách làm tăng trưởng dân sinh Pn = P0.en.r

Với n= 2006 − 1998 = 8; r = 1,5 % và Po = 212942000

Ta có

*

Ví dụ 3. Biết rằng tỉ lệ bớt dân hàng năm của Nga là 0, 5%. Năm 1998, dân số của Nga là 146861000 người. Hỏi năm 2008 số lượng dân sinh của Nga ngay gần với số nào dưới đây nhất?

A. 135699000.B.139699000.

C.140699000.D.145699000

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng bí quyết tăng trưởng dân số: Pn = P0.en.r

Với n = 2008 − 1998 = 10; r = − 0,5% cùng P0 = 146861000

Ta gồm

*

Ví dụ 4. Áp suất ko khí p (đo bởi milimet thuỷ ngân, kí hiệu là mmHg) suy bớt mũ so với độ cao x ( đo bằng mét), tức phường giảm theo công thức p = P0.ex.i trong các số đó Po = 760 mmHg là áp suất sống mực nước hải dương ( x = 0 ), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở chiều cao 1000 m thì áp suất của không khí là 672, 71 mmHg. Hỏi áp suất không gian ở độ cao 3000 m ngay sát với số nào dưới đây nhất?

A. 530, 23 mmHg.B. 540, 23 mmHg.

C. 520,23 mmHg.D. 510, 23 mmHg.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản (Siêu Ngắn)

Lời giải:

Đáp án: A

Áp dụng công thức p = P0. Ex.i cùng với P0 = 760; x = 1000 thì p = 672, 71

Ta tìm kiếm được hệ số suy giảm

*

Vậy với x = 3000 thì

*

Gần với đáp án A nhất.

Ví dụ 5. Sự lớn mạnh của một loài vi khuẩn được xem theo cách làm f(t) = A. Er.t, trong những số ấy A là số lượng vi trùng ban đầu, r là xác suất tăng trưởng ( r > 0 ), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 nhỏ và sau 10 tiếng là 5000 con. Hỏi sao bao lâu thì số lượng vi khuẩn tăng vội vàng 10 lần