Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh là phương châm của mỗi cá thể tại những chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng nhắm tới trong năm 2019. Để kết thúc tốt kim chỉ nam đó mỗi cá nhân cần đăng cam kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh theo mẫu dưới đây để góp thêm phần xây dựng Đảng, bên nước ngày một vững mạnh.

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2019


*

Học tập và tuân theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh


Nội dung chăm đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống dân chúng theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Mẫu bản đăng ký này thường thực hiện vào đầu năm, phía trên cũng chính là 1 trong những tiêu chí quan trọng đặc biệt để kiểm điểm, tiến công giá, phân nhiều loại Đảng viên thời gian cuối năm. Mời các Đảng viên cùng theo dõi mẫu phiên bản đăng ký trong bài viết dưới đây:

*

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn 2019

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. Mon …. Năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019“Xây dựng ý thức tôn kính Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống quần chúng theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ với tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại bỏ ra bộ:…………………………………………………………………………..

Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. Năm…… của Đảng ủy ……. Về việc viết bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2019 “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trọng tâm học tập chăm đề năm 2019 rõ ràng như sau:

I. Các chuẩn chỉnh mực chủ yếu trong nội dung đăng ký

Tư tưởng hồ chí minh về kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được bộc lộ là phải có thái độ reviews cao vai trò, địa điểm của nhân dân. Theo Bác, ao ước thật sự tôn trọng nhân dân thì buộc phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã khiến cho “cái gốc” của dân. Cùng rất thái độ reviews cao sứ mệnh của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt để ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền hạn hợp pháp, không xúc tù túng dân. Phải luôn luôn tôn trọng cùng giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo bốn tưởng hcm về quan tâm đời sống nhân dân là vì nhỏ người, do nhỏ người, trước hết là vì dân và vị dân. Theo Bác, muốn có mức độ dân, lòng dân thì phải chăm sóc đời sống của dân. Trước cơ hội đi xa, sài gòn vẫn nhiệt tình “đầu tiên là các bước đối với bé người”. Tín đồ dặn trong chúc thư “Đảng rất cần phải có kế hoạch thật xuất sắc để vạc triển tài chính và văn hóa, nhằm mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”.

Đạo đức hcm về ý thức tôn trọng quần chúng thể hiện khá nổi bật ở sự thống nhất giữa tứ tưởng đạo đức và tư tưởng chủ yếu trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở kỹ lưỡng đạo đức đề nghị phải khai thác ở việc xem trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng quần chúng trong đạo đức tp hcm là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối cùng với dân ta đừng bao gồm làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta đề xuất làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, hết sức giao hàng nhân dân, yêu thương nhân dân, thật sự tôn kính nhân dân.


*

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo trung ương nêu rõ, mục đích, yêu ước của việc học tập chăm đề năm 2019 là tăng tốc việc tạo ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm mục đích tạo động lực to khủng cho việc làm đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng vào sạch, vững dạn dĩ về chủ yếu trị, bốn tưởng, tổ chức và đạo đức, thi công Nhà nước pháp quyền làng mạc hội nhà nghĩa của dân, vì dân, vì dân, củng cố khối hệ thống chính trị trong tiến trình hiện nay.

II. Các nội dung đăng ký theo thực tế công tác

Dựa trên các chuẩn chỉnh mực bao gồm trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

– triển khai đúng các quan điểm của Đảng, cơ chế pháp luật ở trong phòng nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ nam nữ với Nhân dân. Tích cực và lành mạnh tham gia các chương trình mục tiêu, trở nên tân tiến kinh tế, văn hóa, làng mạc hội, con tín đồ do Đảng, công ty nước đưa ra và phạt động, có tác dụng gương và hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo nghỉ ngơi địa phương, trong cùng đồng.

– kiên quyết đấu tranh phòng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, trường đoản cú giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp nhân dân tham gia, triển khai lời dạy dỗ của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, buộc phải làm gương trước”.

“Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và đảm bảo chủ trương, con đường lối của Ðảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước; chuẩn bị sẵn sàng hy mang lại lợi ích ích cá thể vì công dụng chung của Ðảng, công ty nước cùng của nhân dân”;Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong nâng cao thực tế, thân cận để hiểu rõ sâu xa tâm tư, nguyện vọng quang minh chính đại của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng công tác và khu vực cư trú”;Về quan hệ nam nữ với quần chúng. # phải: “Nêu cao ý thức ship hàng nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, triệu tập sức xử lý những lợi ích đường đường chính chính của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, ước muốn của quần chúng, dữ thế chủ động đối thoại với Nhân dân với cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân chỗ cư trú. Kiên quyết đấu tranh cùng với những bộc lộ vô cảm, quan liêu liêu, cửa quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời hạn tới

Về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019, tôi thừa nhận thấy bạn dạng thân mình phải tráng lệ khắc phục hầu như khuyết điểm trong phong thái làm việc, phong thái sống, lối sống, thói quen làm cho việc, kiến thức sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến cơ quan và uy tín bạn dạng thân; nêu cao lòng tin trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và cách biểu hiện dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với lời nói, vấn đề làm của chính mình trước tập thể, cấp cho trên với trước quần chúng.

Xem thêm: Sênh Phách Khèn Là Những Nhạc Cụ Tiêu Biểu Của, 8 Sưu Tập Hiện Vật Về Văn Hóa Đông Sơn

Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết trung khu năm 2019 kết thúc tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các ngôn từ đã đăng ký.