Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, nếu như có, của tỉ số giữa số gia của hàm số với số gia của đối số tại x0, lúc số gia của đối số tiến dần dần tới 0, được call là đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0.

Bạn đang xem: Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Đạo hàm của hàm số y = f(x) được cam kết hiệu là y′(x0) hoặc f′(x0):

*
Số gia của đối số là Δx = x−x0Số gia của hàm số là Δy = y−y0

giá trị đạo hàm tại 1 điểm x0 thể hiện:

Chiều biến thiên của hàm số (đang tăng hay đã giảm, coi đạo hàm tại đây dương + hay âm -)Độ bự của vươn lên là thiên này (ví dụ: đạo hàm bằng 1 => delta y tăng bởi delta x)

Công thức đạo hàm

*

Đạo hàm những hàm số sơ cấp 

*

Đạo hàm cung cấp cao 

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm f"(x)

Đạo hàm của hàm số f"(x), giả dụ có, được điện thoại tư vấn là đạo hàm cung cấp hai của hàm số f(x), kí hiệu là y” giỏi f”(x).

Đạo hàm của hàm số f”(x), nếu như có, được điện thoại tư vấn là đạo hàm cấp ba của hàm số f(x), kí hiệu là y”’ tốt f”"(x).

Xem thêm: Ota Là Gì? Các Kênh Ota Phổ Biến Tại Việt Nam Các Kênh Ota Kinh Doanh Khách Sạn Hiệu Quả

Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cấp (n-1) được gọi là đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x), kí hiệu là y(n) hay f(n)(x).

f(n)(x)=′f(n)(x)=′ , cùng với n nằm trong Z và n >= 2

*

Quy tắc cơ bạn dạng của đạo hàm

*

Quy tắc đạo hàm của hàm số hợp

Nếu y = y(u(x)) thì y’(x) = y’ (u) . U’(x)

Công thức đạo hàm cơ bản

*

Đạo hàm của một số trong những phân thức hữu tỉ thường gặp

*

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

*