MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 27-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

HƯỚNG DẪN

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠSỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

Thực hiện chỉ huy của Ban bí thư, BanTổ chức trung ương hướng dẫn kiểm điểm trường đoản cú phê bình, phê bình so với tập thể,cá nhân cùng đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đại lý đảng, đảng viên hằngnăm như sau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1.

Bạn đang xem: Biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2014

Kiểmđiểm tập thể, cá thể và đánh giá, phân loại unique tổ chức cửa hàng đảng, đảngviên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị có cơ sởđề ra nhà trương, chiến thuật phát huy ưu điểm, khắc chế khuyết điểm, hạn chếtrong lãnh đạo, điều hành quản lý và tiến hành nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lựclãnh đạo, sức chiến đấu của những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ đểthực hiện những nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. những cấpủy, tổ chức triển khai đảng, lãnh đạo những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ;lấy hiệu quả kiểm điểm của bạn bè làm các đại lý để kiểm điểm cá nhân; đem kết quảkiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp cho ủy vàlãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá,phân loại đối với tập thể với cá nhân đảm bảo an toàn khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊBÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng vànơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng

a) Tập thể: những cấp ủy, tổ chức đảng cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ Trungương mang lại cơ sở, ví dụ là:

- cấp ủy đảng từ trung ương đến cơsở: Bộ bao gồm trị, Ban túng bấn thư; ban hay vụ thức giấc ủy,thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thườngvụ huyện ủy với tương đương; đảngủy và chi ủy cơ sở.

- những tổ chức đảng làm việc Trung ương: Đảng đoàn: Quốc hội, chiến trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao độngViệt Nam, Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam, Hội dân cày Việt Nam, Hội Cựu chiếnbinh vn và các tổ chức chủ yếu trị- xóm hội- nghề nghiệp và công việc trực nằm trong Trungương. Ban Cán sự đảng: cơ quan chính phủ và những bộ, ngành của bao gồm phủ; tòa án nhândân về tối cao, Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước.

- những tập thể chỉ huy trực thuộcTrung ương: bè bạn lãnh đạo các ban đảng với cơ quan, đơnvị trực thuộc Trung ương; Ban túng thiếu thư trung ương Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước ChíMinh; các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, tây-nam Bộ; Văn phòng quản trị nước,Văn phòng thiết yếu phủ, văn phòng Quốc hội; các đơn vị sự nghiệp ở tw (BáoNhân Dân, Tạp chí cùng sản, Đài ngôn ngữ Việt Nam, Đài tivi Việt Nam,Thông tấn làng mạc Việt Nạm, đơn vị Xuất bạn dạng Chính trị quốc gia, học viện chuyên nghành Chính trị quốcgia hồ nước Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa họcvà công nghệ Việt Nam, Đại học non sông Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố HồChí Minh); các tập đoàn ghê tế, tổng công ty nhà nước.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ngơi nghỉ tỉnh,thành phố trực trực thuộc Trung ương; tập thể chỉ huy ở cung cấp tỉnh, cung cấp huyện cùng cấpcơ sở vày tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tw quy định.

b) Cá nhân: Đảng viên vào toàn Đảng, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạtđảng.

1.2. Nơi kiểm điểm

- toàn bộ đảng viên kiểm điểm trường đoản cú phêbình và phê bình ở bỏ ra bộ địa điểm sinh hoạt;

- Đảng viên giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quảnlý xung quanh kiểm điểm ở chi bộ, yêu cầu kiểm điểm ở cung cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và tập thểlãnh đạo tối đa (có tổ chức kiểm điểm) mà lại mình tham gia, ví dụ như sau:

+ Các đồng minh Ủy viên Bộ thiết yếu trị,Bí thư tw Đảng kiểm điểm trước số đông Bộ chính trị, Ban túng thư; trướctập thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng mà bản thân là member lãnh đạo.

+ Các bạn bè Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương (cả Ủy viên trung ương dự khuyết) kiểm điểm trước ban hay vụ cấp ủyhoặc bọn ban cán sự đảng, đảng đoàn/lãnh đạo cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác.

+ Các bằng hữu ủy viên ban cán sự đảng,đảng đoàn, túng bấn thư trung ương Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, chỉ đạo cáctổ chức, cơ quan, đơn vị ở trung ương kiểm điểm trước bè lũ ban cán sự đảng,đảng đoàn, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác.

+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụcấp ủy cấp tỉnh, cấp cho huyện và tương tự kiểm điểm trước số đông ban hay vụcùng cấp; trước tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là member lãnh đạo.Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng cỗ cấp tỉnh, cấp cho huyện cùng tương đươngkiểm điểm trước tập thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác.

+ Các bè bạn ủy viên ban thường xuyên vụcấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư ở khu vực không lập ban thường xuyên vụ) kiểm điểm trướctập thể ban chấp hành cùng cấpvà kiểm điểm trước tập thểlãnh đạo khu vực mình là thành viên lãnh đạo. Các bạn hữu cấp ủy viên đại lý kiểmđiểm trước tập thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng nơi bản thân là member lãnh đạo.

Đối tượng và nơi kiểm điểm của cánbộ lãnh đạo, quản lý khác ở cung cấp tỉnh, cung cấp huyện và cấp cho cơ sở vì chưng tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực thuộc tw quy định.

2. Ngôn từ kiểmđiểm

2.1. Đối với tập thể

- kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng,thực hiện các chương trình, planer theo công ty trương, nghị quyết, luật của Đảng, chínhsách, pháp luật ở trong phòng nước và trọng trách chính trị được giao.

- kết quả lãnh đạo học tập với làmtheo tấm gương đạo đức tp hcm và nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảngviên sống địa phương, cơ quan, đối chọi vị. Các giải pháp đấu tranh, hạn chế và khắc phục sự suy thoái và phá sản về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức,lối sống; công dụng khắc phục phần đông hạn chế, khuyết điểm sẽ được đã cho thấy khi kiểmđiểm tự phê bình với phê bình.

- làm rõ trách nhiệm của tập thể, fan đứng đầu cấp cho ủy,chính quyền, cơ quan, đơn vị chức năng trong triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ; cácquy định, quy chế làm việc; công tác làm việc tổ chức, cán bộ; thống trị và trở nên tân tiến đảngviên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, kháng thamnhũng; tác dụng xử lý không đúng phạm đối với tập thể, cá nhân.

- công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng cùng kỷ pháp luật đảng.

2.2. Đối cùng với cá nhân

a) Đảng viên không giữ lại chức vụlãnh đạo, quản lý

- tứ tưởng chủ yếu trị: trung thành với nhà nghĩa Mác-Lênin, tứ tưởng hồ chí minh và mặt đường lốiđổi new của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng. # thựchiện con đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệmvà cách biểu hiện trong đương đầu chống suy thoáivề tứ tưởng bao gồm trị; việc học tập nâng cấp trình độ chính trị, năng lượng côngtác của bạn dạng thân.

- Phẩm hóa học đạo đức, lối sống: Kếtquả tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; duy trì gìn đạo đức, lối sống,phát huy tính chi phí phong, gương chủng loại của fan đảng viên với quan hệ trực tiếp vớinhân dân. ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấutranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sinh sống thực dụng,nói không đi đối với làm.Tính trung thực, khách hàng quan, tâm thành trong từ phê bình, phê bình cùng xây dựng hòa hợp nội bộ.

- triển khai chức trách, nhiệm vụ: lòng tin trách nhiệm, tác dụng và mức độ xong xuôi nhiệm vụ đượcgiao; ý thức tham gia xây dựng những tổ chức trong khối hệ thống chính trị ngơi nghỉ địaphương, cơ quan, đối chọi vị.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, giải pháp về hầu như điều đảng viênkhông được thiết kế và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; thực hiệnchế độ sống đảng, đóng đảng phítheo quy định; giữ mối tương tác với cấp cho ủy đại lý và gương mẫu triển khai nghĩa vụcông dân nơi cư trú.

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: lúc kiểm điểm về thực hiện chức trách, trách nhiệm cần đi sâu nắm rõ vềkhối lượng, chất lượng, tiến độ, tác dụng thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức,thái độ ship hàng nhân dân cùng giữ gìn câu kết nội bộ.

b) Đảng viên giữ chuyên dụng cho lãnh đạo,quản lý: ngoài ra nội dung nêu tại khoản a),còn nên kiểm điểm thâm thúy các văn bản sau:

- kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức,điều hành; câu hỏi quy tụ, đoàn kết; thể hiện thái độ công tâm, khách quan với sự tín nhiệmcủa cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- thâm nhập cùng bầy đàn trong lãnh đạovà tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địaphương, cơ quan, đối kháng vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với hầu như hạn chế, khuyếtđiểm của tập thể.

- Ý thức nhiệm vụ trong thực hiệnnhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bạn dạng thân và giađình.

3. Các bước tiếnhành

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

- tín đồ đứng đầu cấp ủy, tổ chức triển khai đảng,lãnh đạo cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp lãnh đạo chuẩn bị report kiểm điểm của tậpthể cùng gửi trước cho những thành viên tối thiểu 3 ngày.

- Đảng viên chuẩn chỉnh bị phiên bản kiểm điểm (theo mẫu); triển khai lấy ý kiếnnhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

- cung cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnhđạo cấp trên lưu ý kiểm điểm bởi văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấpmình thống trị (nếu thấy cần).

- report kiểm điểm tập thể và bản kiểmđiểm cá nhân phải chứng minh ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nộidung gợi nhắc kiểm điểm, chủ kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm số đông trước, cá nhânsau; cung cấp ủy viên, cán bộ lãnhđạo kiểm điểm trước, đảng viên sau. Hoàn toàn có thể kết vừa lòng kiểm điểm bạn hữu ban cán sựđảng, đảng đoàn cùng với tập thể lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan, đơn vị (nơi lập bancán sự đảng, đảng đoàn). Những chi bộ bên trên 30 đảng viên, bao gồm tổ đảng thì đảngviên kiểm điểm làm việc tổ đảng, kế tiếp tổ đảng báo cáo kết quả với bỏ ra bộ.

- người đứng đầu định hướng các nộidung yêu cầu tập trung bàn bạc và tiếp thu những ý kiến góp phần để kết luận vàhoàn thiện report kiểm điểm của tập thể.

- Đảng viên trình bày phiên bản tự kiểm điểm,tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm tín đồ đứng đầu thìphân công một bè bạn cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ công tác lãnh đạo, quảnlý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ởnơi đó; ở bỏ ra bộ thì report tóm tắt tác dụng đã kiểm điểm trước khi kiểm điểmviệc triển khai nhiệm vụ của đảng viên.

- Trong quy trình kiểm điểm, nếu có dấuhiệu vi phạm luật nhưng chưa đủ cơ sở tóm lại thì report cấp gồm thẩm quyền xácminh, làm rõ.

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠICHẤT LƯỢNG

Đánh giá, phân loại quality tổ chứccơ sở đảng cùng đảng viên từng năm được thực hiện vào lúc cuối năm, đính thêm với tổngkết công tác làm việc năm của địa phương, cơ quan, solo vị. Đánh giá, phân loại chất lượngcán bộ, công chức, viên chức trước, đảng viên sau; tổ chức chính quyền (cơ quan, đơn vị),Mặt trận giang san và những đoàn thể thiết yếu trị - thôn hội (nếu có) trước, tổ chức triển khai đảngcùng cấp cho sau.

1. Tổ chức cơ sởđảng

Việc đánh giá, phân loại buộc phải căn cứchủ yếu vào công dụng thực hiện tại chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theoquy định của Ban bí thư và nhiệm vụ được cung cấp ủy cấp cho trên giao.

1.1. Đối tượng

Đảng bộ, đưa ra bộ cửa hàng (bao tất cả cả đảngbộ các đại lý mà đảng ủy được giao một vài quyền cấp cho trên cơ sở); đảng cỗ bộ phận,chi cỗ trực nằm trong đảng ủy.

1.2. Nội dung

- triển khai nhiệm vụ thiết yếu trị (40 điểm): việc triển khai, ví dụ hóa và tổ chức triển khai thựchiện các chỉ thị, quyết nghị của trung ương và nhiệm vụ được cấp cho ủy cấp cho trêngiao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và thực hiệnQuy chế dân chủ ở cơ sở.

- công tác làm việc chính trị tư tưởng (20điểm): Tuyên truyền, giáo dục và đào tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng,pháp luật ở trong nhà nước và đấu tranh với rất nhiều biểu hiện, hành vi sai trái;tuyên truyền, tiếp thu kiến thức và tuân theo báo, tập san của Đảng. Tạo và thực hiệncác tiêu chí về chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, định kỳ reviews kếtquả cùng biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học hành và tuân theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh.

- công tác tổ chức, cán cỗ và xâydựng đảng bộ, chi bộ (15 điểm): công dụng thực hiệncông tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo đảm an toàn chính trị nội bộ. Bài toán thực hiệncác nguyên tắc tổ chức triển khai và làm việc đảng, độc nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ;quy chế thao tác làm việc của cung cấp ủy; thay đổi phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượngsinh hoạt của cung cấp ủy, tổ chức đảng; tạo đội ngũ cung cấp ủy viên và bí thư chibộ; cai quản lý, phân công trách nhiệm cho đảng viên với kết hấp thụ đảng viên mới; giớithiệu đảng viên đang công tác giữ mối contact với cấp cho ủy vị trí cư trú; thực hiệncải phương pháp hành thiết yếu và công tác làm việc thi đua, khen thưởng.

- chỉ huy xây dựng bao gồm quyền(cơ quan, đối chọi vị). Chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể bao gồm trị - thôn hội (15điểm): Xây dựng các tổ chức trong khối hệ thống chính trị vững vàng mạnh;phát huy hiệu lực, hiệu quả cai quản của tổ chức chính quyền cùng cấp, coi xét, giải quyếtnhững vấn đề nẩy sinh sinh sống cơ sở; củng cố quan hệ giữa những tổ chức với khối đạiđoàn kết toàn dân; kiểm tra, thống kê giám sát đối với hoạt động của chính quyền, tổ chức,cơ quan, đối kháng vị.

- công tác làm việc kiểm tra, tính toán và kỷluật đảng (10 điểm): hiệu quả thực hiện kế hoạchkiểm tra, đo lường và thống kê của cấp cho ủy,Ủy ban khám nghiệm và công tác làm việc tựkiểm tra, thống kê giám sát của đảng bộ, bỏ ra bộ. Công tác làm việc phòng, kháng quan liêu, thamnhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phạt hiện, xửlý tổ chức triển khai đảng, đảng viên vi phạm.

1.3. Phân một số loại chất lượng

a). Đảng cỗ (chi bộ) vào sạch, vữngmạnh: xong xuất sắc những nhiệm vụ được giao cùng đạtđược trường đoản cú 90 điểm trở lên và đảm bảo an toàn các điều kiện:

- lũ ban hay vụ, cung cấp ủy đoànkết, ngừng xuất nhan sắc nhiệm vụ;

- đưa ra bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định;chi bộ bao gồm 100% đảng viên đạt tới “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ bao gồm 100%số tổ chức triển khai đảng trực thuộc đạt tới mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

- bao gồm quyền, chiến trường Tổ quốc và cácđoàn thể thiết yếu trị - làng mạc hội cùng cấp phân loại quality đạt nút cao nhất.

Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại“Trong sạch, vững vàng mạnh” không nên vượt quá 1/2 tổng số tổ chức triển khai cơ sở đảng của tỉnhủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Trung ương, cung cấp ủy cung cấp trên xem xét, lựa chọnmột số tổ chức triển khai cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh vượt trội để biểu dương, khenthưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt thừa 20%tổng số tổ chức triển khai cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

b) Đảng cỗ (chi bộ) dứt tốtnhiệm vụ: xong tốt các nhiệm vụ được giao với đạttừ 70 mang đến dưới 90 điểm hoặc đạt tự 90 điểm trở lên nhưngchưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và bảo đảm an toàn các điều kiện:

- anh em ban thường xuyên vụ, cấp ủy đoànkết, kết thúc tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán cỗ là cấp trưởng, cấpphó của các tổ chức trong khối hệ thống chính trị cùng cung cấp bị cách xử lý kỷ pháp luật (trừ nhữngtrường hòa hợp bị kỷ công cụ do tổ chức triển khai đảng dữ thế chủ động phát hiện và lành mạnh và tích cực đấu tranh,xử lý);

- chủ yếu quyền, chiến trận Tổ quốc và những đoàn thể thiết yếu trị - làng hộicùng cấp cho phân loại unique đạt nấc cao sản phẩm hai trở lên.

c) Đảng bộ (chi bộ) kết thúc nhiệmvụ: Cơ bạn dạng hoàn thành những nhiệm vụ được giao cùng đạt từ50 cho dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên tuy nhiên chưa đạt tới mức “Hoàn thànhtốt nhiệm vụ”.

d) Đảng cỗ (chi bộ) yếu ớt kém: Không kết thúc nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ50 điểm trở lên trên và có một trong số khuyết điểm, giảm bớt sau:

- Nội bộ cấp ủy hoặc ban hay vụ mấtđoàn kết.

- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suythoái về tứ tưởng thiết yếu trị,đạo đức, lối sống tới cả có đảng viên nên kỷ luật.

- chính quyền cùng cấp cho phân nhiều loại chấtlượng mức thấp nhất.

- tất cả từ 02 tổ chức (Mặt trận Tổ quốc,đoàn thể chính trị - thôn hội) cùng cung cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

- Đảng bộ gồm trên 1/3 số tổ chứcđảng trực nằm trong xếp loại “Yếu kém”; đưa ra bộ bao gồm trên 1/2 số đảng viên xếploại “Không chấm dứt nhiệm vụ”.

e) một số trong những điểm xem xét trong tấn công giá, phân loại tổ chức đảng:

- căn cứ mức độ xong nhiệm vụ,tổng số điểm tự chấm, ban hay vụ đảng ủy (bí thư, phó túng thư địa điểm không lậpban hay vụ), bỏ ra ủy dự kiến mức phân loại; họp báo hội nghị đảng ủy, đảng viên (đốivới đưa ra bộ) thảo luận, biểu quyết bởi phiếu kín và report cấp ủy cung cấp trên.Ban tổ chức triển khai cấp ủy cấp trên trực tiếp tổng hợp hiệu quả phân các loại của tổ chức triển khai đảngcấp dưới; rước ý kiến những ban, ngành, chủ yếu quyền, đoàn thể bao gồm trị - xóm hộicùng cấp bao gồm liên quan; thẩm định, tham mưu, trình ban thường vụ xem xét, quyếtđịnh.

- tổ chức đảng vẫn được công nhận phânloại chất lượng, mà lại sau đóphát hiện bao gồm khuyết điểm hoặc không đảm bảo an toàn điều khiếu nại của nấc phân nhiều loại thì hủybỏ kết quả và phân loại unique lại.

- Không tổ chức triển khai đánh giá, phân một số loại đốivới tổ chức triển khai đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

2. Cán bộ, côngchức, viên chức với đảng viên

2.1. Đánh giá, phân loại cán bộ,công chức, viên chức: tiến hành theo lao lý củaChính phủ.

2.2. Đánh giá, phân loại đảngviên

Việc tiến công giá, phân loại nên căn cứvào công dụng thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo giải pháp của Điều lệ Đảng với chứctrách, nhiệm vụ được giao.

2.2.1. Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạtđảng.

2.2.2. Nội dung: Theo ngôn từ kiểm điểm đảng viên.

2.2.3. Phân loại quality đảngviên

a). Đảng viên ngừng xuất sắcnhiệm vụ: Là đảng viên phải xong xuôi xuất sắc nhiệmvụ được giao với phải tất cả trên 2/3 số đảng viên bằng lòng bỏ phiếu tán thành. Nếuđảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác làm việc thì phải được phân loạicán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được ý kiến đề nghị đạtdanh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho cơ sở” hoặc những năm có các thành tích xuất dung nhan đượccấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng kèm “Bằng khen”.

Số đảng viên được phân một số loại “Hoàn thànhxuất nhan sắc nhiệm vụ” không vượt thừa 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốtnhiệm vụ” và ý kiến đề xuất cấp trênkhen thưởng; so với chi bộ bao gồm dưới 07 đảng viên thì không thật 01 đồng chí; đảngbộ, bỏ ra bộ gồm thành tích quan trọng đặc biệt xuất sắc đẹp thì số đảng viên xuất sắc bao gồm thểtăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân các loại “Hoàn thành giỏi nhiệmvụ”.

b) Đảng viên ngừng tốt nhiệmvụ: Là đảng viên xong xuôi tốt trọng trách được giaonhưng chưa đủ điều kiện đạt tới mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải gồm trên1/2 số đảng viên bằng lòng bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, côngchức, viên chức đang công tác làm việc thì phân một số loại cán bộ, công chức, viên chức cần đạtmức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên.

c) Đảng viên chấm dứt nhiệm vụ: Là đảng viên cơ bản hoàn thành trọng trách được giao và có trên một nửa số đảngviên xác nhận bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chứcđang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt tới mức “Hoànthành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lực” trởlên.

d) Đảng viên không ngừng nhiệmvụ:

Là đảng viên vẫn chấp hành kỷ nguyên tắc củaĐảng, bao gồm quyền, đoàn thể vào thời hạn 1 năm hoặc vi phạm 1 trong những cáckhuyết điểm sau đây và có trên 1/2 số đảng viên chấp thuận bỏ phiếu tánthành:

- Đảng viên không ngừng nhiệm vụchi bộ giao.

- Phân một số loại cán bộ, công chức, viênchức ở mức “Không dứt nhiệm vụ”.

- vi phạm luật quy định về gần như điều đảngviên không được làm hoặc phạm luật khác tác động đến uy tín của tổ chức đảng vàvị trí công tác của đảng viên đó.

- không chấp hành cắt cử của tổ chứchoặc là vì sao gây mất đoàn kếtnội bộ.

2.2.4. Một số trong những điểm xem xét trongđánh giá, phân một số loại đảng viên:

- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩnphân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; bỏ ra bộ quăng quật phiếu, chào làng kết quảphân một số loại và báo cáo cấp ủy cửa hàng xem xét, quyết định.

- Đối cùng với đảng viên là cán bộ, côngchức, viên chức đảm nhận nhiều chức vụ công tác làm việc thì review mức độ hoàn thànhnhiệm vụ đa số ở chức vụ phụ trách chính cùng cao nhất.

- Đảng viên ngơi nghỉ địa phương đi làm ăn xanơi cư trú, nghỉ gầy từ 3 mon trở lên ko phân loại đạt tới “Hoàn thành tốtnhiệm vụ” trở lên.

- Đảng viên phải xong việc kiểmđiểm mới được tiến công giá, phân loại. Hồ hết đảng viên vắng khía cạnh hay không được đánhgiá, phân các loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khiđảng viên có mặt.

- Đảng viên đã được phân một số loại chất lượng,nhưng tiếp nối phát hiện gồm khuyết điểm hoặc không bảo đảm an toàn điều khiếu nại của nút đãphân loại thì diệt bỏ hiệu quả và phân một số loại lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đốivới đảng viên mới kết nạp không đủ 06 tháng.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Căn cứHướng dẫn này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộcTrung ương xây dừng kế hoạch kiểm điểm ở cung cấp mình, đôi khi chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra cấp cho dưới tổ chức kiểm điểm đảm bảo an toàn đúng mục đích, yêu cầu, ngôn từ vàtiến độ đề ra; phân công cán cỗ theo dõi vấn đề kiểm điểm của tập thể, cá thể ởcấp trực thuộc.

2. những tỉnhủy, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Trung ương ví dụ hóa câu chữ đánh giá; xây dựngbảng điểm cụ thể đối với từng mô hình tổ chức đảng sinh hoạt cơ sở tương xứng với đặcđiểm, thực trạng của địa phương, ngành, lĩnh vực; lí giải đánh giá, phân loạichất lượng đảng bộ thành phần và chi bộ trực ở trong đảng ủy. Ra quyết định việc thí điểmđánh giá, phân loại chất lượng đối cùng với đảng cỗ cấp huyện và tương đương.

Chỉ đạo cơ quan ban ngành (cơ quan, đơn vị),Mặt trận đất nước và các đoàn thể chủ yếu trị - làng mạc hội tiến hành đánh giá, phân loạichất lượng tập thể, cá nhân hằng năm bảo vệ đồng cỗ với tiến công giá, phân các loại chấtlượng tổ chức triển khai cơ sở đảng, đảng viên.

Tổ chức sơ kết, rút khiếp nghiệm; đềra các chiến thuật khắc phục hạn chế, yếu điểm của tập thể, cá nhân; tập trungcủng cố các tổ chức đảng, trợ giúp đảng viên khắc chế khuyết điểm, yếu hèn kém, tồntại.

3. Báocáo hiệu quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân về cấp cho trên theo phân cấp cho quản lýcán bộ, đảng viên. Báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá thể cán cỗ thuộc diện BộChính trị, Ban túng thư làm chủ và báo cáo kết quả đánh giá, phân các loại chất lượngtổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm gửi về Ban tổ chức triển khai Trung ương trước ngày01/3 năm sau.

Hướng dẫn này thay thế sửa chữa Hướng dẫn số22-HD/BTCTW, ngày thứ tư tháng 11năm 2013 vấn đề kiểm điểm trường đoản cú phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiệnNghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về desgin Đảng và lí giải số07-HD/BTCTW, ngày 11 tháng 10 năm 2011 về đánh giá chất lượng tổ chức cửa hàng đảngvà đảng viên.

Trong quy trình thực hiện, nếu cóphát sinh, vướng mắc, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thờivề Ban tổ chức Trung ương để nghiên cứu, té sung./.

TRƯỞNG BAN sơn Huy Rứa

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

……, ngày… tháng … năm ….

BẢNKIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Kèmtheo lí giải số- HD/BTCTW, ngày tháng 9 năm năm trước của Ban tổ chức Trung ương)

Họ với tên: …………………………………..Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:..............................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:......................................................................................

Đơn vị côngtác:............................................................................................................

Chi bộ...........................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng công tác

1. Về bốn tưởng chính trị

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống

3. Về thực hiện chức trách, nhiệmvụ được giao

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyênnhân

III. Phương hướng, phương án khắcphục

IV. Tự nhận mức phân các loại chất lượng

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại unique đảngviên

- dìm xét, đánh giá của đưa ra ủy:

....................................................................................................................................

Xem thêm: Phân Tích Tính Tất Yếu Của Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội

- chi bộ phân loại chất lượng:....................................................................................

- Đảng ủy, đưa ra ủy các đại lý phân một số loại chấtlượng:...........................................................