tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các ancol được phân các loại trên cơ sở

B.

Bạn đang xem: Các ancol được phân loại trên cơ sở

 đặc điểm kết cấu của nơi bắt đầu hiđrocacbon

C. bậc của ancol.

D. Tất cả các cơ sở trên


*


Các ancol rất có thể được phân nhiều loại trên cơ sở nào sau đây?

A. Số lượng nhóm - OH.

B. Sệt điểm cấu trúc của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

C. Bậc của ancol.

D. Toàn bộ các cơ sở trên.


(a) toàn bộ phân tử chất béo đều phải sở hữu chứa tía nhóm chức este.

(c) Glucozơ là chất bị lão hóa khi thâm nhập phản ứng tráng bạc.

(e) Tơ nitron được dùng để làm dệt vải vóc may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

Số phát biểu đúng là 

A. 3. 

B. 4.

C. 5. 


Cho các phát biểu sau:

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong hỗn hợp kiềm loãng, đun nóng tạo nên thành glucozơ cùng fructozơ. 

(d) Aminoaxit thuộc nhiều loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử cất đồng thời nhóm amino (–NH2) với nhóm cacboxyl (–COOH). 

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ những có cấu trúc mạch ko nhánh. 

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Cho các phát biểu sau:

(a) tất cả các este khi gia nhập phản ứng xà phòng hóa phần nhiều thu được muối với ancol. 

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong hỗn hợp kiềm loãng, đun nóng chế tạo ra thành glucozơ cùng fructozơ. 

(c) Glucozơ, fructozơ, mantozơ mọi tham gia phản ứng tráng bạc. 

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp hóa học hữu cơ đa chức, vào phân tử cất đồng thời đội amino (–NH2) cùng nhóm cacboxyl (–COOH). 

(e) có thể phân biệt tripeptit (Ala–Gly–Val) với lòng white trứng bởi phản ứng color với Cu(OH)2. 

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đông đảo có cấu tạo mạch không nhánh. 

 

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Lớp 11 hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau về ancol :

(2). Ancol là HCHC tất cả nhóm chức – OH vào phân tử.

(4). Toàn bộ các ancol đều có số nguyên tử H vào phân tử lớn hơn 3.


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau về ancol :

(1). Toàn bộ các ancol no, 1-1 chức, bậc một đều phải sở hữu thể tách nước cho anken.

(2). Ancol là HCHC gồm nhóm chức – OH trong phân tử.

(3). Toàn bộ các ancol đều sở hữu khả năng tính năng với Na.

(4). Tất cả các ancol đều phải có số nguyên tử H vào phân tử lớn hơn 3.

(5). CH3OH, C2H5OH, C3H7OH rã vô hạn trong nước.

Số phân phát biểu chính xác là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 11 hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam ancol A chỉ chiếm được 8,96 lit CO2 ( 27,30 C và1,1atm ) và 9,0 gam H2O. Tiến hành phản ứng loại nước của A thu được các thành phần hỗn hợp hai anken.

a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu trúc của A.

b.Từ ancol etylic và các chất vô cơ cần thiết,viết PTHH pha trộn A.


Lớp 11 hóa học
1
0

(a) Khi đốt cháy trọn vẹn 1 hiđrocacbon X bất kì, nếu như thu được số mol CO2 thông qua số mol nước thì X là anken.

(c) Liên kết của tập thể nhóm CO với nhóm NH thân 2 đơn vị α-amino axit được call là links peptit.

(e) Glucozơ với saccarozơ đều tính năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

(g) Trong dạ dày của động vật hoang dã ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozo bị thủy chia thành glucozo nhờ xenlulaza.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(b) Khử anđehit no, đơn chức bằng H 2 (xúc tác Ni, đun nóng) nhận được ancol bậc hai.

(d) Ở đk thường, etylen glicol tổ hợp được C u ( O H ) 2

(g) Axetilen bao gồm phản ứng tráng bạc.

trong các phát biểu trên, số tuyên bố là đúng là

A. 5

B. 4

C.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ "Lá Lành Đùm Lá Rách" (Lớp 7) Hay Nhất

3

D. 2


Lớp 11 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)