(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ có một số, một biến chuyển hoặc tích những số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của solo thức là tổng cộng mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 8

- Đơn thức đồng dạng: là đối chọi thức tương tự nhau phần đổi mới nhưng không giống hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của nhiều thức là bậc của đối chọi thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, phân tách đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đơn thức ta cộng thông số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng các đơn thức đồng dạng với nhau.

- Nhân(chia) hai đối chọi thức ta nhân (chia) phần hệ số cho hệ số, vươn lên là cho biến.

- Nhân đối chọi thức với đa thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai đa thức: ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân cùng với từng hạng tử của đa thức kia.

- Chia hai nhiều thức ta xắp xếp theo lũy thừa bớt dần rôi triển khai phép chia.

Bài tập nhân nhiều thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a tất cả 31 chữ số 1, số b bao gồm 28 chữ số 1, chứng minh a.b-1 chia hết mang lại 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số từ nhiên liên tục không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang lại 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) đến 4x+3y 13. Minh chứng rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Tròn Xoay, Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay

Bài 18: 

a) đến 4 số lẻ liên tiếp, minh chứng rằng hiệu của tích hai số cuối với tích của hai số đầu phân tách hết đến 16.

b) mang lại 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối nhỏ dại hơn tích của hai số thân bao nhiêu đối chọi vị?

c) đến 4 số nguyên liên tiếp, giả sử tích của số đầu với số máy ba nhỏ tuổi hơn tích của số thiết bị hai và số thứ tư là 99. Tìm bốn số nguyên đó?