Tài liệu có 63 trang, được biên soạn bởi cô giáo Phạm Hoàng Đăng, tuyển chọn tập những chuyên đề áp dụng – áp dụng cao (VD – VDC / cải thiện / khó) tổng ôn kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Toán, giúp học sinh đoạt được mức điểm 8 – 9 – 10 vào đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Toán.

Bạn đang xem: Các chuyên đề toán thi thpt quốc gia

*

Mục lục tài liệu các chuyên đề tổng ôn kỳ thi THPT giang sơn môn Toán – Phạm Hoàng Đăng:Chuyên đề 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ.A tìm tham số để hàm số đối kháng điệu bên trên K.1 Ví dụ.2 bài bác tập tựa như và phân phát triển.3 Bảng đáp án.B giá trị mập nhất, nhỏ dại nhất của hàm hợp.1 Ví dụ.2 bài tập tương tự và vạc triển.3. Bảng đáp án.C Đơn điệu và cực trị của hàm số hợp.1 bài xích tập mẫu.2 bài tập tương tự như và phạt triển.3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 2. Phương trình mũ cùng lôgarít.A Dạng phương trình cô lập tham số.1 Ví dụ.2 bài xích tập tựa như và vạc triển.3 Bảng đáp án.B bài toán sử dụng hàm quánh trưng.1 Ví dụ.2 bài tập tương tự và phạt triển.

Chuyên đề 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN.A Tích phân hàm số cho vì nhiều công thức.1 Ví dụ.2 bài bác tập tương tự như và phát triển.3 Bảng đáp án.B Tích phân kết hợp: Đổi biến & từng phần. 1 Ví dụ.2 bài xích tập tương tự và vạc triển.3 Bảng đáp án.C Tích phân hàm ẩn.1 Ví dụ.2 bài xích tập tương tự như và phát triển.3 Bảng đáp án.D diện tích s hình phẳng với thể tích đồ gia dụng thể tròn xoay.1 Ví dụ.2 bài tập tựa như và phân phát triển.3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 4. SỐ PHỨC.A khẳng định các ở trong tính của số phức.1 Ví dụ.2 bài bác tập giống như và phát triển.B rất trị của biểu thức chứa mô-đun số phức.1 Ví dụ.2 bài bác tập giống như và phát triển.3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 5. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.A Góc giữa con đường thẳng với mặt phẳng.1 Ví dụ.2 bài bác tập tựa như và phạt triển.3 Bảng đáp án.B Thể tích bao gồm chứa dữ liệu góc. 1 Ví dụ.2 bài bác tập tương tự như và phát triển.3 Bảng đáp án.C khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. 1 Ví dụ.2 bài bác tập giống như và phạt triển.3 Bảng đáp án.D khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau. 1 Ví dụ.2 bài xích tập tựa như và vạc triển.3 Bảng đáp án.E Góc thân hai phương diện phẳng.1 Ví dụ.2 bài bác tập tương tự và vạc triển.3 Bảng đáp án.F Thể tích khối nhiều diện tương quan góc, khoảng tầm cách.1 Ví dụ.2 bài bác tập tương tự và phân phát triển.3 Bảng đáp án.G vấn đề cực trị (thực tế) vào nón trụ cầu. 1 Ví dụ.2 bài xích tập tương tự và phát triển.3 Bảng đáp án.

Chuyên đề 6. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.A Phương trình mặt phẳng, đường thẳng.1 Ví dụ.2 bài bác tập tựa như và phát triển.3 Bảng đáp án.B rất trị hình học tập Oxyz.

Xem thêm: Mẫu Giấy Xác Nhận Thời Gian Công Tác Cua Giao Vien, Mẫu Giấy Xác Nhận Thời Gian Công Tác Mới Nhất

1 Ví dụ.2 bài tập tương tự phát triển.3 Bảng đáp án.