Trong chương trình toán trung học phổ thông thì bài toán nguyên hàm là một trong những dạng bài thường xuất hiện trong các đề thi đại học.

Tất cả các bài toán nguyên hàm và tích phân dù có phức tạp tới đâu thì sau khi biến đổi cũng sẽ trở về bảng công thức nguyên hàm đầy đủ.

Vì thế, chúng tôi sẽ tổng hợp các kiến thức lý thuyết và bảng công thức nguyên hàm từ cơ bản tới nâng cao đầy đủ nhất giúp các em làm bài tập tốt hơn và tiết kiệm thời gian hơn.


Nội dung bài viết