*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần đường kính hạt nhân. Trường hợp ta thổi phồng hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử đã là


Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số hạt là 40. Tổng cộng hạt với điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là


Tổng số hạt với điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số phân tử proton thông qua số hạt nơtron. Quý hiếm đúng nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có cân nặng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 tất cả tổng số phân tử proton, nơtron và electron bằng 196, trong số đó hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của fe là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và cân nặng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A cùng 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một thành phần hóa học bởi nó đến biết:


Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử bao gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Bạn đang xem: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân fan ta kiếm tìm thấy một nhiều loại hạt có khối lượng gần bằng trọng lượng của proton, hạt chính là electron.

(4) vào nguyên tử bất kể thì điện tích của lớp vỏ luôn luôn bằng điện tích của phân tử nhân tuy nhiên ngược dấu.

Số thừa nhận xét đúng là:


Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong các số ấy tỉ số hạt sở hữu điện tích đối với hạt không sở hữu điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ bao gồm tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt có điện dương bằng 11. Nguyên tử X tất cả số hạt với điện dương nhiều hơn số hạt với điện dương vào Y bởi 6. Với số hạt không có điện X nhiều hơn thế số hạt không với điện trong Y bằng 7. Tổng số phân tử không với điện của hai nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ bao gồm số phân tử không sở hữu điện là 30. Số hạt có điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- gồm tổng số hạt là 29 với số hạt với điện chiếm 65,52% tổng thể hạt. Số hạt với điện vào X là


Ion dương M2+ gồm tổng số hạt là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X bao gồm số khối là 80, X gồm tỉ lệ số hạt mang điện với số phân tử không sở hữu điện là 14/9. Số hạt không sở hữu điện là 


Biết 1 mol nguyên tử fe có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số phân tử electron có trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R bao gồm điện tích sinh hoạt lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều khẳng định nào sau đấy là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, người ta xác định được là ứng với cùng một gam hiđro sẽ thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?


Cho những nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton bằng số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn bằng số electron ở lớp vỏ của nguyên tử.

Số thừa nhận xét không đúng là:


Tổng số phân tử không với điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Giải Thích Các Hiện Tượng Hóa Học Trong Thực Tế Lớp 8, Giải Thích Hiện Tượng Hóa Học Qua Các Bài Học


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.