Bạn đang xem: Các loại polime thiên nhiên

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các polime : PS, cao su đặc isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su thiên nhiên lưu hóa. Bao gồm bao nhiêu polime có kết cấu mạng không gian ?


Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử bự (polime) có khối lượng bằng tổng trọng lượng của những monme phù hợp thành được call là :


Sự kết hợp các phân tử nhỏ tuổi (monome) thành những phân tử lớn (polime), đồng thời tất cả loại ra những phân tử nhỏ tuổi (như nước, amoniac, CO2…) được gọi là :


Một polime Y có cấu trúc như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Cho những chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH cùng p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 và HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp có thể tham gia phản ứng trùng dừng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số loại phân tử monome chế tạo thành polime bên trên là


Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp bao gồm trong hàng là:


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là


Trong dãy chất sau, hóa học nào gia nhập phản ứng trùng ngưng chế tạo ra polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Rượu Có Tác Dụng Gì - Rượu Tỏi Có Tác Dụng Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.