( left ( dfracuv ight )^^") = ( dfracu"v - uv"v^2) , ( (v = v(x) ≠ 0));

( left ( dfrac1v ight )^") = ( dfrac-v"v^2) , ( (v = v(x) ≠ 0)).

3. Đạo hàm của hàm hợp

Hệ quả: +) (left( u^n ight)" = n.u^n - 1.u"); 

+) ((sqrt u)" = dfracu"2sqrtu).

*
Bạn đang xem: Các quy tắc tính đạo hàm

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.6 bên trên 31 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nofxfans.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện nofxfans.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể Trung Quân Ái Phương, Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.