Làm gắng nào để bạn cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa các phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của chúng ta khi tạo thành sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó đề nghị phải chi tiết đến nút nào?Bạn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của doanh nghiệp hấp dẫn hơn?