Contents

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà chúng ta phải nuốm thật vững chắc để hoàn toàn có thể làm giỏi các bài tập. Vấn đề tính các chất giác thủ công khiến bạn chạm mặt khá các khó khăn. Hãy theo dõi nội dung bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi solo giản.

Bạn đang xem: Cách bấm shift cot

Bạn vẫn xem: bí quyết bấm cot trên sản phẩm công nghệ tính

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ phiên bản mà chúng ta phải chũm thật chắn chắn để rất có thể làm giỏi các bài bác tập. Vấn đề tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá những khó khăn. Hãy theo dõi nội dung bài viết để sở hữu phương pháp tính sin, cos, tan, cot trên máy vi tính cầm tay, máy tính xách tay bỏ túi đối kháng giản.

1. Biện pháp bấm máy tính tính sin

Bước 1: thừa nhận phím SHIFT > nhận chọn sin.


*

Nhấn chọn phím sin trên lắp thêm tính

Bước 2: Nhập giá bán trị, tại chỗ này mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” nhằm đóng ngoặc > dấn dấu=”.

Nhập quý giá vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị công dụng hình ảnh

Bước 3: thực hiện lấy kết quả chia đến 180 > nhận dấu=”.

Tiến hành lấy công dụng chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Bí quyết bấm laptop tính cos

Bước 1: thừa nhận phím SHIFT > Nhấn lựa chọn cos.

Nhấn lựa chọn phím cos trên sản phẩm công nghệ tính

Bước 2: Nhập giá trị, tại đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím)” nhằm đóng ngoặc > dấn dấu=”.

Nhập cực hiếm vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị công dụng hình ảnh

Bước 3: thực hiện lấy hiệu quả chia đến 180 > nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy hiệu quả chia mang lại 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị công dụng hình ảnh

3. Phương pháp bấm máy tính xách tay tính chảy (tg)

Nhấn chọn phím tung trên thứ tính

Bước 2: Nhập giá chỉ trị, ở chỗ này mình lựa chọn căn 3 > thừa nhận phím )” để đóng ngoặc > dìm dấu=”.


*

Nhập quý hiếm vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị tác dụng hình ảnh

Bước 3: tiến hành lấy hiệu quả chia mang đến 180 > Nhấn dấu=”.

Tiến hành lấy công dụng chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị hiệu quả hình ảnh

4. Bí quyết bấm laptop tính cot (ctg)

Sử dụng cách làm cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào thành phần số.

Nhập cách làm phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài xích cho, ở đây mình lựa chọn 30° > nhận phím )” nhằm đóng ngoặc.

Nhập tan thuộc số độ mà đề bài xích cho

Bước 3: nhận dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tung (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, họ còn rất có thể tính cot theo cách làm cot A = tan (90°- A) trên máy tính cầm tay. Vào đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo phương pháp cot A = chảy (90°- A), ta sẽ có cot 60° = rã (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= rã 30°. Vậy phải để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ tiến hành tính tung 30°.

Bước 1: thừa nhận phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > nhấn phím)” để đóng ngoặc.

Xem thêm: Khi Mắt Nhìn Rõ Một Vật Đặt Ở Điểm Cực Cận Thì, Khi Mắt Quan Sát Vật Đặt Ở Cực Cận Thì

Nhấn lựa chọn phím rã trên máy tính xách tay và nhập số độ

Bước 2: dìm dấu=” > Hiển thị tác dụng của rã 30°, tức công dụng của cot 60° theo phương pháp cot A = tan (90°- A).