Hướng dẫn chèn thêm hàng và ô vào excel. Để chèn thêm một hoặc các hàng vào Excel, chúng ta có thể sử dụng tổng hợp phím CTRL SHIFT +. Ví như bàn phím của công ty có phím + riêng biệt thì sẽ không còn cần nhấn SHIFT.

Bạn đang xem: Cách chèn ô trong excel

HƯỚNG DẪN CHÈN THÊM HÀNG VÀ Ô trong EXCEL

CHÈN THÊM HÀNG

Các bước để chèn thêm sản phẩm trong Excel như sau:

+ Bôi black 1 hàng:

*

+ Nhấn con chuột phải, chọn Insert hoặc sử dụng tổng hợp phím CTRL SHIFT +

*

+ Ta sẽ được:

*

CHÈN THÊM NHIỀU HÀNG

Các cách để chèn thêm nhiều hàng một thời gian trong Excel như sau:

+ sứt đen những hàng bằng phương pháp kéo thả chuột:

*

PHÍM TẮT

+ Sử dụng tổ hợp phím CTRL SHIFT +. Ta được:

*

CHÈN THÊM Ô vào EXCEL

Nếu chúng ta không bôi black hàng nào, Excel đang hiển thị vỏ hộp thoại Insert lúc nhấn tổng hợp phím CTRL SHIFT +.

CÁC CÁCH CHÈN THÊM Ô

Cách 1

+ lựa chọn ô A3:

*

+ Nhấn tổng hợp phím CTRL SHIFT +.

+ sàng lọc mặc định của Excel là “Shift cells down” (Đẩy ô xuống):

*

+ dấn OK ta đã được:

*

Cách 2:

+ Chèn 1 hàng cách bước tương tự như trên khác “Shift cells down” thay bằng “ Entire row” -> dìm OK:

*

+ Kết quả:

*

CÁC PHÍM TẮT KHÁC

SHIFT + SPACE: bôi black cả hàng cất ô sẽ chọn.CTRL + SPACE: bôi đen cả cột chứa ô đang chọn.ALT + I: chèn. Dìm R để chèn hàng.CTRL + Y hoặc F4: tiến hành lại thao tác sau cùng nếu tất cả thể. Phím tắt này rất có lợi khi bạn có nhu cầu chèn những hàng.Phím tắt chuột nên + I.

Xem thêm: Bài 9: Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác ), Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác

LƯU Ý SỬ DỤNG

Excel có giới hạn 16.384 cột với 1.048.576 hàng.Khi bạn lựa chọn 1 ô, 1 sản phẩm hoặc nhiều hàng, định dạng của vùng kia sẽ vận dụng cho ô hoặc mặt hàng mà các bạn mới chèn. Nếu như không muốn áp dụng định dạng, các bạn có thểchọn 1 trong số tùy chọn sau trong nút Insert Options:

Nếu Excel không hiện nút này, hãy dấn File > Options > Advanced > Trong team Cut, copy and paste, lựa chọn Show Insert Options buttons.

COUNT – Hàm đếm số lượng ô cất số vào excel


Hàm excel

Post navigation


Previous Previous post: Hàm tra cứu Quý của tháng trong excel – Hàm ROUNDUP, MONTH