Giải toán 7 bài xích 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông giúp những em học viên lớp 7 xem thêm cách giải bài tập 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1.

Bạn đang xem: Cách giải toán lớp 7 hình học

Tài liệu được biên soạn chi tiết rõ ràng, bám quá sát chương trình học Toán 7. Qua đó giúp học viên lớp 7 xem thêm nắm vững hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Ngoài ra các bạn xem thêm Bộ đề khám nghiệm 1 huyết Chương II Hình học tập lớp 7. Mời các bạn cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải toán 7 Chương 2 bài bác 8 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Giải bài xích tập Toán 7 trang 136 Tập 1Giải bài xích tập Toán 7 trang 131: Luyện tập 

Hai tam giác cân nhau là nhị tam giác có những cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương xứng bằng nhau.

Để kí hiệu sự đều bằng nhau của tam giác ABC cùng tam giác A’B’C".Nếu nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông đó bằng nhau (cạnh – góc – cạnh )Nếu một cạnh góc vuông với một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông cơ thì hai tam giác vuông đó đều nhau ( góc – cạnh – góc )Nếu cạnh huyền cùng một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền cùng một góc nhọn của tam giác vuông tê thì nhì tam giác vuông đó cân nhau ( góc – cạnh – góc)Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bởi cạnh huyền cùng một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì nhì tam giác vuông đó bằng nhau.Giải bài tập Toán 7 trang 136 Tập 1

Bài 63 (trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng tỏ rằng

a) HB = HC

b) góc BAH = góc CAH


a) Xét nhì tam giác vuông ΔABH với ΔACH có:

AB = AC (giả thiết)

AH cạnh chung

⇒ ΔABH = ΔACH (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Suy ra HB = HC (cặp cạnh tương ứng)

b) Ta tất cả ΔABH = ΔACH (chứng minh trên)

*
(cặp góc tương ứng)


Bài 64 (trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Các tam giác vuông ABC và DEF gồm góc A = góc D = 90o, AC = DF. Hãy bổ sung thêm một đk bằng nhau nhằm ΔABC = ΔDEF.

Xem thêm: Top 4 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Toán 7 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán


+ bổ sung cập nhật AB =DE thì ΔABC = ΔDEF (cạnh - góc - cạnh)

+ bổ sung cập nhật

*
thì ΔABC = ΔDEF (góc - cạnh - góc)

+ bổ sung BC = EF thì ΔABC = ΔDEF (cạnh huyền - cạnh góc vuông)


Giải bài tập Toán 7 trang 131: Luyện tập

Bài 65 (trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho ΔABC cân nặng ở A (∠A o). Vẽ bh ⊥ AC (H ∈ AC), ông xã ⊥ AB (K ∈ AB).

a) minh chứng rằng AH = HK

b) gọi I là giao điểm của bh và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A


a) ΔABC cân nặng tại A (giả thiết)

Suy ra

AB = AC (tính chất)

*
(định lí)

Xét hai tam giác vuông HAB cùng KAC, ta có:

AB = AC (chứng minh trên)

*
chung

⇒ ΔHAB = ΔKAC (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ AH = AK (cặp cạnh tương ứng)

b) Xét nhì tam giác vuông KAI với HAI, ta có:

AH = AK (chứng minh trên)

AI cạnh chung

⇒ ΔHAI = ΔKAI (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

*
(cặp góc tương ứng)

Hay AI là tia phân giác của

*


+ Xét hai tam giác vuông DAM với EAM có:

*
(giả thiết)

AM cạnh chung

⇒ ΔDAM = ΔEAM (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ DM = EM (cặp cạnh tương ứng)

+ Xét hai tam giác vuông DBM với ECM ta có:

MB = MC (giả thiết)

DM = EM (chứng minh trên)

⇒ ΔDBM = ΔECM (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

+ Xét nhì tam giác vuông AMB với AMC ta có:

AM cạnh chung

MB = MC (giả thiết)

AB = AD + DB = AE + EC = AC (theo các chưng minh trên)

⇒ ΔAMB = ΔAMC (cạnh - cạnh - cạnh)


Link tải về chính thức:

Giải Toán 7 bài xích 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông nofxfans.com Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học - Chương 2: Tam giác