Hướng dẫn môn học Vật lý đại cương 1 (cơ - nhiệt - điện) giúp cho các bạn biết được khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết vật lý quan trọng về các sự vật hiện tượng, các quá trình vật lý thuộc lĩnh vực cơ, nhiệt, điện thường gặp trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống.
Bạn đang xem: Cách học tốt môn vật lý đại cương

*

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP HCM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HƯỚNG DẪN MÔN HỌCVAÄT LYÙ ÑAÏI CÖÔNG 1 (CÔ – NHIEÄT – ÑIEÄN) TỔ VẬT LÝ BIÊN SỌAN THÁNG 3 NĂM 2006 LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu này giúp sinh viên có những thông tin cần biết về môn học VậtLý Đại Cương 1 (tên gọi cũ: Vật Lý A1,2) của trường ĐHCN TPHCM, để từđó chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt, một phương pháp học tập hiệu quả. Trong tài liệu sẽ trình bày: 1. Mục tiêu môn học. Nêu rõ những kiến thức mà sinh viên phải đạt được sau khi học xong môn học này. Những kiến thức này sẽ được “đo” trong các bài thi và tiểu luận của sinh viên. 2. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá. Sinh viên cần nắm rõ cách thức thi, cấu trúc đề thi, thời gian thi, cách tính điểm, … để chuẩn bị làm cho tốt. 3. Các tài liệu cần dùng cho môn học. Sinh viên phải tự mua hoặc mượn của thư viện để có nguồn tư liệu học tập, nghiên cứu. 4. Phương pháp dạy – học. Phần này sẽ nêu một số đặc điểm của môn học. Trên cơ sở đó đưa ra cách dạy – học của môn học, nhằm định hướng chủ động nghiên cứu cho sinh viên. 5. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Là tập hợp các dạng câu hỏi thi trắc nghiệm, được biên soạn theo nội dung của từng chương. 6. Ngân hàng các đề tài tiểu luận. Là tập hợp các dạng đề tài tiểu luận môn học. Trong mỗi đề tài đều nói rõ mục đích, yêu cầu và bố cục của đề tài để sinh viên theo đó mà thực hiện. Mỗi nhóm sinh viên phải làm một đề tài tiểu luận môn học trong số các đề tài của ngân hàng này. Khi bắt đầu môn học, sinh viên cần đọc kĩ các thông tin trong tài này.Trong quá trình học tập, nghiên cứu, nếu có điều gì thắc mắc, hãy trao đổi trựctiếp với giáo viên trực tiếp đứng lớp hoặc gởi các yêu cầu về Bộ môn Vật Lý,khoa Khoa Học Cơ Bản, các em sẽ được giải đáp thỏa đáng. Chúc các em học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt! Tháng 3 năm 2006 Bộ môn Vật LýHướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 1 – MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải có được các kiến thức vàkĩ năng sau đây: • Về kiến thức: phải trình bày được chính xác các khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết vật lý quan trọng về các sự vật hiện tượng, các quá trình vật lý thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện thường gặp trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. • Về kĩ năng: - Biết thu lượm, xử lí thông tin từ các quan sát, thí nghiệm, từ các tài liệu, giáo trình. - Biết vận dụng các định luật, nguyên lí, thuyết vật lí để giải thích các hiện tượng quan sát được, giải thích nguyên tắc họat động của một số thiết bị, máy móc và giải được các bài toán về Cơ, Nhiệt, Điện. - Có khả năng phán đoán qui luật của các hiện tượng quan sát được. 2 – HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ Trong quá trình học, sinh viên phải làm tiểu luận môn học, thi giữa mônhọc và thi kết thúc môn học.a) Tiểu luận môn học: • Ngay khi bắt đầu môn học, mỗi lớp được chia thành nhiều nhóm , mỗi nhóm từ 5 đến 10 sinh viên và mỗi nhóm nhận một đề tài nghiên cứu. Nội dung các đề tài nằm trong khôn khổ nội dung môn học, các ứng dụng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Mục đích của phần này là rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu và kĩ năng trình bày báo cáo khoa học. • Mỗi đề tài gồm 2 phần chính: phần tổng quan và phần thực hành. Phần tổng quan là phần hệ thống lí thuyết cần thiết phục vụ cho đề tài; phần thực hành là phần vận dụng lí thuyết đó để giải các bài tập hoặc giải thích qui luật của sự vật hiện tượng. Mỗi phần đều đã vạch rõ nhiệm vụ mà sinh viên phải làm và sẽ được cán bộ giảng dạy hướng dẫn chi tiết trong quá trình thực hiện. Mỗi nhóm sinh viên phải báo cáo kết quả nghiên cứu của minh trong các buổi seminar tại lớp. • Điểm của đề tài là x1 phải lớn hơn 5. Nếu không sẽ phải làm lại đề tài trước khi kết thúc môn học. Nếu làm lại vẫn không đạt, nhóm sinh viên đó buộc phải học lại môn học. Cách tính điểm đề tài như sau: 1Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 - Điểm hình thức trình bày tiểu luận trên giấy A4: 1 - Điểm cho phần tổng quan: 3 - Điểm cho phần thực hành: 3 - Điểm cho phần báo cáo seminar: 1 - Điểm trả lời các câu hỏi thảo luận: 2 • Hình thức trình bày tiểu luận môn học: TRANG BÌA: - Trường ĐHCN TPHCM - Tiểu luận môn học VLĐC1 - Tên đề tài:…………………………………………. - Giáo viên hướng dẫn: ……………………………….. - Nhóm thực hiện: ……………………. Lớp: ………………… • A • B • C (danh sách sinh viên trong nhóm) • D • E TRANG 1: Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn - Nhận xét chung - Điểm cho từng SV: Trưởng nhóm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Giáo viên sẽ căn cứ vào kết quả phần đóng góp đó và phần trả lời câu hỏi thảo luận để cho điểm từng cá nhân. SV Nhiệm vụ Điểm A B C D E TRANG 2: Lời mở đầu - Giới thiệu tên đề tài - Nêu mục đích đề tài TRANG 3: Tổng quan - Hệ thống lý thuyết cần thiết. 2Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 TRANG tiếp theo: Thực hành - SV vận dụng lý thuyết, giải quyết các vấn đề cụ thể. - Phần này thể hiện sự sáng tạo của SV và là thước đo sự lĩnh hội tri thức của SV. TRANG tiếp theo: Kết luận - Khẳng định những vấn đề đã làm. TRANG tiếp theo: Tài liệu tham khảo TRANG tiếp theo: Mục lụcb) Thi giữa môn học: Sau khi học được 20 tiết, sinh viên phải thi giữa kì, lấy điểm x2. • Hình thức thi: trắc nghiệm 100%. • Nội dung thi: giới hạn trong chương 1, 2, 3. • Cấu trúc đề thi: 10 câu tương tự trong ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. • Thời gian thi: 45’. Mỗi phòng thi có ít nhất 6 đề độc lập. • Nếu x2 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 ĐTBMH = 40x1 + 20x2 + 40x3 3 - CÁC TÀI LIỆU CẦN DÙNG CHO MÔN HỌCa) Các tài liệu buộc phải có: - Giáo trình vật lý đại cương tập 1 của trường ĐHCN TPHCM – tác giả (chủ biên): Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Thọ. - Hướng dẫn môn học vật lý đại cương 1 – Bộ môn Vật lý biên soạn.b) Các tài liệu tham khảo: - Bài tập vật lý đại cương – tác giả Nguyễn Hữu Thọ. - Giáo trình vật lý đại cương tập 1, 2 – tác giả Lương Duyên Bình. - Bài tập vật lý đại cương – tác giả Lương Duyên Bình. - Cơ sở vật lý tập 1, 2, 4, 5 – David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (bản dịch). - Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương – Irôđôp (bản dịch) - Và các tài liệu khác về Vật Lý Đại Cương. 4 – PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌCa) Đặc điểm của môn học:• Vật Lý Đại Cương là bộ môn khoa học cơ bản, nó hệ thống chính xác, chặt chẽ, logic những khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết cơ bản của Khoa Học Vật Lý. Những tri thức mà vật lý đại cương trình bày là rất phổ biến trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Vì vậy, những tri thức đó mang dáng dấp của vật lý phổ thông mà chung ta đã được học qua.• Những tri thức của vật lí đại cương được trình bày thông qua ngôn ngữ toán học, nên rất chặt chẽ, chính xác (so với vật lý phổ thông).• Khối lượng kiến thức của môn học thì rất lớn, trong khi thời gian học do nhà trường qui định lại rất nhỏ (45 tiết).• Vật lý nói chung và vật lý đại cương nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Nguyên tắc họat động và cấu tạo của tất các các thiết bị, dụng cụ, máy móc dùng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống đều ứng dụng từ các nguyên lí, định luật của Vật Lí Học. Kiến 4Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 thức vật lý đại cương là nền tảng của các môn khoa học về tự nhiên và kĩ thuật khác.b) Phân bố nội dung môn học:STT Teân chöông Soá tieát Ghi chuù (LT,BT) 0 Môû ñaàu 1(1,0) Töï ñoïc 1 Ñoäng hoïc chaát ñieåm 5(3,2) 2 Ñoäng löïc hoïc 6(4,2) 3 Ñoäng löïc hoïc vaät raén 3(2,1) 4 Coâng vaø naêng löôïng 6(3,3) 5 Thuyeát töông ñoái Ñoïc theâm 6 Chaát löu Ñoïc theâm 7 Thuyeát ñoäng hoïc phaân töû vaø chaát Ñoïc theâm khí lí töôûng 8 Caùc nguyeân lí nhieät ñoäng hoïc Ñoïc theâm Seminar laàn 1 (3 tieát) 9 Điện trường tĩnh 6(4,2) 10 Vaät daãn trong ñieän tröôøng tónh Tự đọc 11 Chaát ñieän moâi Ñoïc theâm 12 Caùc ñònh luaät cô baûn veà doøng Töï ñoïc ñieän khoâng ñoåi 13 Từ trường tĩnh 6(4,2) Caûm öùng ñieän töø 3(2,1) 5Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 14 Vaät lieäu töø Ñoïc theâm 15 Điện từ trường biến thiên 3(3,0) Seminar laàn 2 (3 tieát) Coäng: 26 tieát LT + 13 tieát BT + 6 tieát seminar = 45 tieátc) Phương pháp dạy – học Vật lý đại cương: Quan điểm xuyên suốt quá trình dạy – học: Lấy người học làm trung tâm;phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo của người học. Do đó để quátrình dạy – học đạt hiệu quả cao, sinh viên phải: • Tự nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp nghe giảng. Như đã nói ở trên, vật lý đại cương rất gần với vật lý phổ thông, nên việc tự nghiên cứu giáo trình cũng thuận lợi. Các bạn sinh viên có thể hiểu 50% kiến thức, phần nào chưa hiểu rõ, hãy đánh dấu để hỏi giáo viên đứng lớp. Để việc tự nghiên cứu đạt hiệu quả cao, các bạn cần có kiến thức toán vững vàng, cần đọc đi đọc lại nhiều lần các khái niệm, định luật vật lý và các ví dụ mẫu để hiểu nội dung của nó. • Hệ thống lại các công thức, các khái niệm, định luật và các đặc điểm của chúng khi lên lớp. Khai thác thêm các ví dụ minh họa, các câu hỏi trắc nghiệm. • Tổ chức tự thảo luận, trao đổi lẫn nhau theo hình thức nhóm học tập. Các ý kiến nào chưa rõ, chưa thống nhất, hãy hỏi giáo viên đứng lớp. • Nên lập ra các bảng, biểu và những ghi chú để hệ thống hóa những kiến thức. Việc làm này rất cần thiết, giúp các bạn có bức tranh toàn cục về kiến thức. Nó giúp ích rất nhiều trong việc chọn nhanh đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm. 5 – NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM §1 – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM1.1 Chuyển động naøo sau ñaây ñöôïc coi laø chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm? a) OÂ toâ ñi vaøo garage. b) Xe löûa töø Saøi Goøn ñeán Nha Trang. c) Con saâu boø treân laù khoai lang. 6Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 d) Traùi Đaát quay quanh truïc cuûa noù.1.2 Muoán bieát vò trí cuûa vaät ôû thôøi ñieåm naøo ñoù ta döïa vaøo: a) Phöông trình chuyeån ñoäng; b) Phöông trình quõi ñaïo; c) Ñoàng thôøi caû a vaø b d) Hoaëc a, hoaëc b. ⎧⎪x = 4e 2 t1.3 Chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với phöông trình: ⎨ (SI) . ⎪⎩ y = 5e − 2 t Qũi đạo của chất điểm là: a) Đöôøng sin b) Hyberbol c) Elíp d) Đöôøng troøn1.4 Chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với phöông trình: ⎧x = 5 − 10 cos ωt ⎨ (SI) . Qũi đạo của chất điểm là: ⎩ y = 5 cos 2ωt a) Đöôøng sin b) Hyberbol c) đParabol d) Đöôøng troøn1.5 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô → → → baùn kính: r = 4 sin t. i + 4 sin t. j (SI). Quõi ñaïo cuûa noù laø: a) Ñöôøng thaúng b) Elíp c) Ñöôøng troøn d) Ñöôøng sin1.6 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô → → → baùn kính: r = 4 sin(ωt + ϕ1 ). i + 3 sin(ωt + ϕ 2 ). j . Quõi ñaïo cuûa noù laø: a) Ñöôøng troøn, neáu ϕ1 = ϕ2 + k2π b) Parabol, neáu ϕ1 = ϕ2 + kπ/2 c) Ñöôøng thaúng, neáu ϕ1 = ϕ2 + kπ d) Hyperbol, neáu ϕ1 = ϕ21.7 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô → → → baùn kính: r = 4 sin(ωt + ϕ). i + 5 cos(ωt + ϕ). j (SI). Quõi ñaïo cuûa noù laø: b) Ñöôøng thaúng b) Elíp c) Ñöôøng troøn d) Parabol1.8 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , với t ≥ 0 và các đơn vị đo trong heä SI. Xaùc ñònh vò trí maø chaát ñieåm döøng. a) x = 1m b) x = – 2m c) x = – 7m d) x = 0m1.9 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 với t ≥ 0 và các đơn vị đo trong heä SI. Xaùc ñònh thời điểm maø chaát ñieåm döøng. a) t = 0s b) t = 2,25s c) t = 0s và t = 2,25s d) t =1s và t = 2s1.10 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (heä SI); t ≥ 0. Giai ñoạn ñaàu, vaät chuyeån ñoäng nhanh daàn theo chieàu döông vaø ñaït vaän toác cöïc ñaïi laø: 7Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 a) 0,5m/s b) 3m/s2 c) 2m/s d) 3m/s1.11 Moät oâtoâ döï ñònh chuyeån ñoäng töø A ñeán B vôùi vaän toác 30km/h. Nhöng sau khi ñi ñöôïc 1/3 ñoaïn ñöôøng, xe bò cheát maùy. Taøi xeá phaûi döøng 30 phuùt ñeå söûa xe, sau ñoù ñi tieáp vôùi vaän toác 40km/h vaø ñeán B ñuùng giôø qui ñònh. Tính vaän toác trung bình treân quaõng ñöôøng AB. a) 35km/h b) 36km/h c) 38km/h d) 30 km/h1.12 Moät canoâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B vôùi vaän toác v1 = 30km/h; roài ngöôïc doøng töø B veà A vôùi vaän toác v2 = 20km/h. Tính vaän toác trung bình treân loä trình ñi – veà cuûa canoâ. a) 25 km/h b) 26km/h c) 24km/h d) 0 km/h1.13 Hai oâ toâ cuøng khôûi haønh töø A ñeán B. Xe I ñi nöûa ñöôøng ñaàu vôùi vaän toác khoâng ñoåi laø v1, nöûa ñöôøng sau vôùi vaän toác v2. Xe II ñi nöûa thôøi gian ñaàu vôùi vaän toác v1, nöûa thôøi gian sau vôùi vaän toác v2. Hoûi xe naøo tôùi B tröôùc? a) Xe I b) Xe II c) Xe I, neáu v1 > v2 d) Xe I, neáu v1 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 → b) Cuøng phöông vôùi vectô vaän toác v . c) Naèm treân tieáp tuyeán cuûa quó ñaïo. d) a, b, c ñeàu sai.1.18 Trong chuyeån ñoäng thaúng, ta coù: → a) Vectô gia toác a luoân khoâng ñoåi. → b) Vectô vaän toác v luoân khoâng ñoåi. → → c) Vectô gia toác a luoân cuøng phương vôùi vectô vaän toác v d) a, b, c ñeàu sai.1.19 Vectô vaän toác laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho: a) Söï nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Söï bieán ñoåi toïa ñoä cuûa chaát ñieåm. c) Söï bieán ñoåi ñoä daøi cuûa quaõng ñöôøng theo thôøi gian. d) Phöông, chieàu vaø ñoä nhanh, chaäm cuûa chuyeån ñoäng.1.20 Vectô gia toác cuûa chaát ñieåm coù ñaëc ñieåm: a) Cuøng phöông, chieàu vôùi vectô vaän toác. b) Cuøng phöông, chieàu vôùi hôïp löïc taùc duïng leân chaát ñieåm. c) Cuøng chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm. d) a, b, c ñeàu sai.1.21 Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu, vectô gia toác coù ñaëc ñieåm: a) Khoâng ñoåi caû veà phöông , chieàu và ñoä lôùn. b) Khoâng ñoåi veà ñoä lôùn. c) Luoân cuøng phöông, chieàu vôùi vectô vaän toác. d) a, b, c ñeàu đúng.1.22 Một chất điểm chuyển động với độ lớn của vectơ vận tốc không đổi và gia tốc pháp tuyến không đổi thì đó là chuyển động: a) Tròn đều b) Tròn biến đổi đều c) Tròn d) Caû a,b,c ñeàu sai.1.23 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính vaän toác goùc vaø gia toác goùc cuûa chaát ñieåm luùc t = 0,5s. a) 4 rad/s ; 6 rad/s2 b) 2 rad/s ; 2 rad/s2 c) 2 rad/s ; 3 rad/s2 d) 3 rad/s; 2 rad/s21.24 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 0,5m vôùi phöông trình: s = 3t3 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính gia toác tieáp tuyeán, gia toác phaùp tuyeán cuûa chaát ñieåm luùc t = 2s. a) 26 m/s2 ; 18 m/s2 b) 36 m/s2 ; 74 m/s2 9Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 c) 74 m/s2 ; 36 m/s2 d) Moät ñaùp soá khaùc1.25 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính vaän toác trung bình cuûa chaát ñieåm vaø goùc maø noù ñaõ quay ñöôïc sau thôøi gian t = 1s (keå töø luùc t = 0). a) 4 m/s ; 2 rad b) 5 m/s ; 2 rad c) 4 m/s ; 4 rad d) Moät ñaùp soá khaùc1.26 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI).Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính ñoä lôùn cuûa vectô gia toác taïi thôøi ñieån t = 1s. a) 5 m/s2 b) 10 m/s2 c) 15 m/s2 d) 25,2 m/s21.27 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính thôøi gian ñeå chaát ñieåm quay heát moät voøng (laáy π = 3,14) a) 1,2 s b) 2,2 s c) 3,2 s d) 1,9 s →1.28 Trong chuyeån ñoäng troøn, ta coù moái lieân heä giöõa caùc vectô vaän toác daøi v , → → vaän toác goùc ω vaø baùn kính R nhö sau: → → → → → → a) ω = R x v b) v = ω x R → → → c) R = v x ω d) a, b, c ñeàu ñuùng →1.29 Trong chuyeån ñoäng troøn, ta coù moái lieân heä giöõa caùc vectô baùn kính R , gia → → toác goùc β vaø gia toác tieáp tuyeán a t nhö sau: → → → → → → a) a t = β x R b) R = a t x β → → → c) β = R x a t d) a, b, c ñeàu ñuùng1.30 Moïât moâ-tô baét ñaàu khôûi ñoäng nhanh daàn ñeàu, sau 2 giaây ñaït toác ñoä oån ñònh laø 300 voøng/phuùt. Tính gia toác goùc vaø goùc quay cuûa moâ-tô trong thôøi gian ñoù. a) 10π rad/s2 ; 10π rad b) 5π rad/s2 ; 10π rad c) 10π rad/s2 ; 150 voøng d) moät ñaùp soá khaùc1.31 Moïât chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu treân ñöôøng troøn baùn kính R = 20 cm. Sau 5 giaây noù quay ñöôïc 20 voøng. Tính chu kyø quay, vaän toác goùc vaø vaän toác daøi cuûa noù. a) 0,25s ;8π rad/s ; 160π m/s b) 0,25s ; 8π s- 1 ; 160π cm/s c) 4s ; 8π s- 1 ; 160 cm/s d) moät ñaùp soá khaùc 10Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 11.32 OÂ toâ chuyeån ñoäng thaúng, nhanh daàn ñeàu, laàn löôït ñi qua A, B vôùi vaän toác vA = 1m/s ; vB = 9 m/s. Vaäy vaän toác trung bình treân quaõng ñöôøng AB laø: a) 5m/s b) 4 m/s c) 6m/s d) moät ñaùp soá khaùc1.33 OÂ toâ baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Neáu trong giaây ñaàu noù ñi ñöôïc 3m thì giaây tieáp theo noù seõ ñi ñöôïc: a) 6 m b) 9 m c) 10 m d) moät ñaùp soá khaùc1.34 Töø ñoä cao 20m so vôùi maët ñaát, ngöôøi ta neùm ñöùng moät vaät A vôùi vaän toác vo, ñoàng thôùi thaû rôi töï do vaät B. Boû qua söùc caûn khoâng khí. Tính vo ñeå vaät A rôi xuoáng ñaát chaäm hôn 1 giaây so vôùi vaät B. Laáy g=10m/s2 a) 8,3 m/s b) 9 m/s c) 10 m/s d) 5 m/s1.35 Chọn phaùt bieåu ñuùng veà chuyeån ñoäng cuûa vieân ñaïn sau khi ra khoûi noøng suùng (boû qua söùc caûn khoâng khí) a) Taàm xa cuûa ñaïn seõ lôùn nhaát neáu noøng suùng naèm ngang. b) Taàm xa cuûa ñaïn seõ lôùn nhaát neáu noøng suùng nghieâng goùc 60o so vôùi phöông ngang. c) Neáu muïc tieâu (ôû maët ñaát) naèm trong taàm baén thì coù 2 goùc ngaém ñeå truùng ñích. d) a, b, c đều sai.1.36 Trong chuyeån ñoäng troøn, quan heä naøo sau ñaâu laø ñuùng? → → → → → → a) v = ω x R b) a t = β x R → d2x → d2y → d 2z → c) a = .i + .j + .k d) a, b, c đều đúng dt 2 dt 2 dt 21.37 Trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu, ñoä lôùn cuûa vectô gia toác ñöôïc tính bôûi coâng thöùc: 2 2 2 ⎛ d2x ⎞ ⎛ d2 y ⎞ ⎛ d2z ⎞ a) a = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + ⎜⎜ 2 ⎟⎟ c) a = a 2n + a 2t ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ v2 c) a = d) Caû a, b, c ñeàu ñuùng. R1.38 Moät baùnh maøi ñang quay vôùi vaän toác 300 voøng/phuùt thì bò ngaét ñieän vaø noù quay chaäm daàn ñeàu. Sau ñoù moät phuùt, vaän toác coøn 180voøng/phuùt. Tính gia toác goùc vaø soá voøng noù ñaõ quay trong thôøi gian ñoù. π π a) rad/s2 ; 120 voøng b) rad/s2 ; 240 voøng 5 5 π π c) rad/s2 ; 240 voøng d) rad/s2 ; 180 voøng 15 15 11Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 11.39 Moät chaát ñieåm quay xung quanh moät ñieåm coá ñònh sao cho goùc quay phuï thuoäc thôøi gian theo qui luaät: θ = 0,2t2 (rad). Haõy xaùc ñònh gia toác toaøn phaàn a cuûa noù luùc t = 2,5 (s), bieát raèng luùc ñoù noù coù vaän toác daøi laø 0,65 (m/s). a) 0,7 m/s2 b) 0,9 m/s2 c) 1,2 m/s2 d) 1,5 m/s21.40 Moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn quanh moät ñieåm coá ñònh sao cho goùc θ maø ωo − ω chaát ñieåm quay ñöôïc laø haøm cuûa vaän toác goùc ω theo qui luaät: θ = vôùi α ωo vaø α laø nhöõng haèng soá döông. Luùc t = 0, vaän toác goùc ω = ωo. Haõy tìm θ vaø ω ôû thôøi ñieåm t baát kyø. − αt ωo ωo a) θ = ωo e ; ω= ( 1 − e −αt ) b) ω = ωo e − αt ; θ= ( 1 − e − αt ) α α c) θ = ωot + αt2 d) moät ñaùp soá khaùc.1.41 Trong nguyeân töû Hydro, electron chuyeån ñoäng ñeàu theo quõi ñaïo troøn coù baùn kính R =5.10- 9m, vôùi vaän toác 2,2.108 cm/s. Tìm taàn soá cuûa electron. a) 7.1015 Hz; 7.10 14 Hz c) 7.1013 Hz d) 7.1012 Hz1.42 Moät ñoàng hoà coù kim giôø daøi 3cm, kim phuùt daøi 4cm. Goïi ωP , ωg vaø vp , vg laø vaän toác goùc vaø vaän toác daøi cuûa ñaàu kim phuùt vaø kim giôø. Choïn phaùt bieåu ñuùng: a) ωp = 12ωg ; vp = 16 vg c) ωp = 12ωg ; vg = 16vp b) ωg = 12ωp ; vp = 16vg d) a, b, c ñeàu sai1.43 Moät ñoàng hoà coù kim phuùt vaø kim giôø. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: a) Trong noät ngaøy ñeâm (24h), kim giôø vaø kim phuùt gaëp (truøng) nhau 12 laàn b) Trong noät ngaøy ñeâm (24h), kim giôø vaø kim phuùt gaëp (truøng) nhau 24 laàn c) Trong noät ngaøy ñeâm (24h), kim giôø vaø kim phuùt gaëp (truøng) nhau 23 laàn d) Trong noät ngaøy ñeâm (24h), kim giôø vaø kim phuùt gaëp (truøng) nhau 22 laàn1.44 Traùi ñaát quay quanh truïc cuûa noù vôùi chu kyø T = 24 giôø. Baùn kính traùi ñaát laø R = 6400km. Tính vaät toác daøi cuûa moät ñieåm ôû vó ñoä 60o treân maët ñaát a) 234 m/s b) 467 m/s c) 404 m/s d) 508 m/s1.45 Chất điểm chuyển động tròn nhanh dần. Hình nào sau đây mô tả đúng? → → ω → → ω v → β → ω at → at → β → v Hình a Hình b Hình c Hình d 12Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 11.46 Chất điểm chuyển động tròn chậm dần. Hình nào sau đây mô tả đúng? → → ω ω → → → β → ω at at → → v β Hình a Hình b Hình c Hình d1.47 Moät oâtoâ chuyeån ñoäng thaúng thì gaëp moät chöôùng ngaïi vaät. Taøi xeá haõm xe, keå töø 4 2 ñoù vaän toác cuûa xe bieán ñoåi theo qui luaät: v = 20 – t (m/s). Xaùc ñònh quaõng 45 ñöôøng xe ñi cho ñeán khi döøng. a) 100 m b) 150 m c) 200 m d) moät ñaùp soá khaùc.1.48 Moät oâtoâ chuyeån ñoäng thaúng thì gaëp moät chöôùng ngaïi vaät. Taøi xeá haõm xe, keå töø 4 2 ñoù vaän toác cuûa xe bieán ñoåi theo qui luaät: v = 20 – t (m/s). Xaùc ñònh vaän 45 toác trung bình treân ñoaïn ñöôøng xe ñi keå töø luùc baét ñaàu haõm ñeán khi döøng. a) 13,3 m/s b) 15m/s c) 17,3 m/s d) 20m/s1.49 Neáu boû qua söùc caûn khoâng khí thì: a) Moät caùi loâng chim vaø moät hoøn bi saét ñeàu rôi nhanh nhö nhau. b) Hoøn bi saét luoân rôi nhanh hôi loâng chim. c) Caùi loâng chim rôi nhanh hôn hoøn bi saét, vì noù nheï hôn. d) Thôøi gian rôi cuûa hoøn bi saét tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa hoøn bi.1.50 Moät vieân ñaïn ñöôïc baén leân vôùi vaän toác ñaàu noøng laø 800m/s theo phöông hôïp vôùi maët phaúng ngang moät goùc 30o. Xaùc ñònh taàm xa vaø ñoä cao cöïc ñaïi maø vieân ñaïn ñaït ñöôïc. Laáy g = 10 m/s2 a) 46000 m; 2000m b) 55400 m; 8000 m c) 60000 m; 6000 m d) 65000 m; 7000 m1.51 Một vật thả rơi tự do không vật tốc đầu từ độ cao h. Trong giây cuối nó đi được 15m. Tính độ cao h. a) 15 m b) 20 m c) 25 m d) 30 m 13Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 §2 – ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM2.1 Thang maùy chuyeån ñoäng ñi leân, coù ñoà thò vaän toác nhö hình veõ. Khoái v (m/s) löôïng cuûa thang maùy laø 400kg. Haõy xaùc ñònh löïc caêng lôùn nhaát cuûa daây 5 caùp treo thang maùy trong quaù trình chuyeån ñoäng khoâng taûi. Neáu löïc caêng daây ñöôïc pheùp laø 10000N thì troïng 0 2 6 8 t (s) taûi cuûa thang maùy laø bao nhieâu? a) 1400N ; 600kg b) 2200N ; 800kg Hình 2.1 c) 5000N ; 300kg d) 5000N; 400 kg2.2 Thang maùy chuyeån ñoäng với ñoà thò vaän toác nhö hình 2.1. Khoái löôïng cuûa thang maùy laø 400kg. Haõy xaùc ñònh löïc caêng nhoû nhaát cuûa daây caùp treo thang maùy vaø vaän toác trung bình cuûa thang maùy trong quaù trình chuyeån ñoäng khoâng taûi. a) 4000N ; 2,5m/s b) 3000N; 2,5m/s → c) 3000N ; 2,75m/s d) 3000N; 3,75 m/s F2.3 Vaät m ñöôïc keùo tröôït treân maët saøn naèm ngang nhö hình m )α 2.2. Giaû söû ñoä lôùn cuûa löïc khoâng ñoåi, tính goùc α ñeå gia toác lôùn nhaát. Bieát raèng heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,577. Hình 2.2 o o o o a) 0 b) 20 c) 30 d) 452.4 Vaät m = 10 kg ñöôïc keùo tröôït treân maët saøn ngang baèng löïc F = 20N, hôïp vôùi phöông ngang moät goùc α = 30o (hình 2.2). Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,1. Tính gia toác cuûa vaät. a) 2 m/s2 b) 1,13 m/s2 c) 1 m/s2 d) 0,83 m/s22.5 Vaät m = 10 kg ñöôïc keùo tröôït treân maët saøn ngang baèng löïc F = 20N, hôïp vôùi phöông ngang moät goùc α = 30o (hình 2.2). Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,1. Tính lực ma sát. a) 10N b) 9N c) 8,3N 20N2.6 Vaät m = 20 kg ñöôïc keùo tröôït treân maët saøn ngang như hình 2.2. Biết α = 30o , heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,1. Tính đlực kéo nhỏ nhất để vật bắt đầu trượt. a) 10N b) 20N c) 9N d) 16,6N2.7 Vaät m = 20 kg ñöôïc keùo tröôït treân maët saøn ngang như hình 2.2. Biết α = 30o , heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët saøn laø 0,1. Tính đlực kéo để vật trượt với gia tốc 0,5m/s2. 14Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 a) 10N b) 20N c) 16,6N d) 17,2N →2.8 Vaät khoái löôïng m bò ñaåy bôûi löïc F vaø tröôït treân saøn ngang nhö hình 2.3. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët )α ngang laø µ. Tính gia toác cuûa vaät. → F F cos α − µmg Hình 2.3 F a) a = c) a = m m F cos α F(cos α − µ sin α ) − µmg b) a = d) a = m m →2.9 Vaät khoái löôïng m bò ñaåy bôûi löïc F vaø tröôït treân saøn ngang nhö hình 2.3. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ngang laø µ. Tính lực ma sát. a) Fms = µmg b) Fms = µmgcosα c) Fms = µmgsinα d) a,b,c đều sai →2.10 Vaät khoái löôïng m bò ñaåy bôûi löïc F nhö hình 2.3. Heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët ngang laø µ. Tính giá trị nhỏ nhất của lực để vaät bắt đầu trượt. a) F = mg b) F = µmg c) F = µmgcosα d) a,b,c đều sai2.11 Vaät coù khoái löôïng m chuyeån ñoäng treân maët saøn → → → F2 ngang nhôø moät löïc ñaåy F1 vaø löïc keùo F2 nhö hình 2.4. Bieát F1 = F2 = F; heä soá ma saùt giöõa vaät vaø maët α saøn laø µ. Tính gia toác cuûa vaät. F cos α a) a = 2 c) a = 0 )α m → Hình 2.4 2F cos α − µmg F1 b) a = d) a, b, c ñeàu sai m →2.12 Vaät coù khoái löôïng m chuyeån ñoäng treân maët saøn ngang nhôø moät löïc ñaåy F1 → vaø löïc keùo F2 nhö hình 2.4. Bieát F1 = F2 = F. Tính áp lực Q mà vaät tác dụng vào sàn. a) Q = mg b) Q = mgcosα c) Q = mgsinα d) a,b,c đều sai2.13 Hai vieân gaïch coù khoái m2 löôïng m1 vaø m2 ñöôïc ñaåy m1 tröôït ñeàu treân maët saøn nhö hình 2.5. Bieát heä soá giöõa caùc vieân gaïch vôùi (1) (2) Hình 2.5 maët saøn ñeàu baèng µ. Löïc ñaåy trong hai tröôøng hôïp laø F1 vaø F2. Ta luôn coù: 15Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 a) F1 > F2 b) F1 = F2 c) F1 Fms2 b) Fms1 = Fms2 c) Fms1 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 → cuûa P (theo ñònh luaät III Newton) laø: → a) Phaûn löïc liên kết R cuûa mặt nghiêng. → b) Phaûn löïc phaùp tuyeán N cuûa mặt nghiêng. c) Löïc ma saùt. → d) Löïc P" ñaët taïi taâm Traùi ñaát do vật huùt traùi ñaát (löïc naøy khoâng biểu diễn được treân hình).2.20 Vật khối lượng m, trượt treân mặt phẳng nghieâng như hình 2.7. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng là µ. Tính lực ma sát trượt. a) Fms = µmg b) Fms = µmgcosα c) Fms = µmgsinα d) a,b,c đều sai2.21 Vật khối lượng m, ñaët treân mặt phẳng nghieâng như hình 2.7. Tính phản lực pháp tuyến N của mặt nghiêng. a) N = mg b) N = mgcosα c) N = mgsinα d) a,b,c đều sai2.22 Vật khối lượng m, đứng yên treân mặt phẳng nghieâng như hình 2.7. Tính phản lực liên kết R của mặt nghiêng. b) R = N 2 + Fms 2 a) R = mg c) a,b đều đúng d) a,b đều sai2.23 Chieác oâtoâ chaïy thaúng ñeàu leân doác coù goùc nghieâng α so vôùi phöông ngang. Kí hieäu Fk laø löïc phaùt ñoäng cuûa ñoäng cô, m laø khoái löôïng oâtoâ, g laø gia toác trong tröôøng vaø µ laø heä soá ma saùt giöõa oâtoâ vaø maët ñöôøng thì: a) Fk = mg (sinα + µcosα) c) Fk > mg(sinα + µcosα) b) Fk = mg(sinα - µcosα) d) Fk Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 12.26 Trong moät voøng troøn naèm trong maët phaúng A thaúng ñöùng, ngöôøi ta ñaët caùc maùng nghieâng AB, AC, AD nhö hình 2.8. Thaû laàn löôït moät hoøn bi nhoû cho noù tröôït khoâng ma saùt doïc theo caùc maùng.

Xem thêm: Top 10 Ảnh Đẹp Cho 8 3 Đẹp Nhất, Những Hình Ảnh Ngày 8/3 Đẹp Nhất

So saùnh thôøi gian chuyeån ñoäng cuûa hoøn bi B treân caùc máng. a) tAB = tAC = tAD b) tAB