Kháng thể đối chọi dòng

Liệu pháp mới – chống thể đối chọi dòng đang góp thêm phần làm nhiều mẫu mã nguyên lý đa mô thức trong điều trị ung thư tại một số trong những bệnh viện bự ở vn hiện nay. Hệ thống danh pháp những tác nhân sinh học được ra đời năm 2008 theo hệ phống phân loại INN (International Nonproprietary Name) của WHO <1> với được sửa đổi vào khoảng thời gian 2017 <2>. Danh pháp các kháng thể 1-1 dòng (monoclonal antibodies) giúp chúng ta định hướng đến bản chất và đích đến của tác nhân sinh học.

Phần đuôi (-mab) trong chống thể đơn dòng được áp dụng cho tất cả các thành phầm có đựng vùng biến hóa imunoglobulin nơi liên kết với các mục tiêu xác định. Cầm lại, mỗi danh pháp phòng thể 1-1 dòng được đưa ra đều bao gồm quy tắc chung, được cấu trúc nên trường đoản cú 4 thành phần.

*
*
*
*
*

Tương tự những thuốc như:

RiTUXImab, CeTUXImab: phòng thể solo dòng khảm với đánh vào những khối u.PembroLIZUmab, AtezoLIZUmab: phòng thể solo dòng đa phần từ người, đích hướng về các phân tử điều hoà miễn dịch (cụ thể trong trường hòa hợp này là ức chế link trục PD-1/PD-L1: Pembrolizumab ức chế thụ thể PD-1 trên bề mặt tế bào lympho T còn Atezolizumab khắc chế thụ thể PD-L1 bên trên tế bào khối u).DurvaLUmab: kháng thể đối kháng dòng trọn vẹn từ người, đích nhắm tới các phân tử điều hoà miễn dịch (thụ thể PD-L1).