Có khi nào bạn thắc mắc tại sao trong cùng một câu, đôi lúc người ta sử dụng can, đôi khi sử dụng could, hoặc may…Đây là đều Modal verb cực kỳ hay gặp trong tiếng anh. Và để sử dụng những modal verb giỏi động từ bỏ khiếm khuyết này, nofxfans.com sẽ soạn văn bản này để cùng với đa số người trao đổi nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng modal verb

➣ Ví dụ:

May I ask you a question? Could I ask you a question?

Trong bài bác ngày hôm nay, họ cùng search sâu rộng về can, could, may nói riêng và rượu cồn từ khuyết thiếu- Modal verbs nói chung nhé. Từ đó, bạn cũng có thể tìm ra nguyên căn nguyên nhân vì đâu nhưng người phiên bản ngữ biến đổi mặc dù trong cùng một câu như vậy?

*

I. Modal verb là gì

Modal verbs, hay hễ từ khuyết thiếu, đụng từ khuyết thiếu là đông đảo động tự được coi là bất quy tắc và dùng để bổ nghĩa mang đến động từ thiết yếu trong câu, vì chưng đó, sau modal verbs, cồn từ bao gồm thường không thay đổi không chia.

Modal verbs gồm chức năng diễn tả mục đích cùng ngữ nghĩa của câu, bao gồm khả năng, sự cho phép, bắt buộc, cần thiết, dự đoán, yêu thương cầu,… .

Modal verbs có những đặc điểm nổi bật bắt buộc lưu ý:

Không khi nào thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau hễ từ khuyết thiếu. Luôn luôn theo sau bởi những động tự nguyên thể không có “to”. Được áp dụng với phần lớn mục đích khác biệt của fan nói.

Có không hề ít cách học tập Modal verbs, mặc dù nhiên, học tập gộp cũng có hiệu quả, nhưng học lẻ từng từ 1 cũng là 1 cách đa số chúng ta áp dụng.

II. Modal verbs thịnh hành và tính năng của nó

Modal Verb

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

must

Diễn tả sự phải ở lúc này hoặc tương lai.

You must go to bed at 11.30 pm everyday.

Mustn’t- sự cấm đoán, không được gia công gì đó.

Example: You mustn’t smoke at the hospital.

Phủ định của “must” là “had to”.

Example: They had to vì chưng this task yesterday because of running out of time.

 

Lời đoán hoặc sự chắc chắn rằng về điều nào đó có căn cứ.

He must be very tired after working hard all day long.

can

Diễn tả tài năng hiện tại hoặc tương lai mà lại ai đó hoàn toàn có thể làm được, hoặc vụ việc nào đó rất có thể xảy ra.

I can speaking English fluently.

It can rain today.

“Can” và “could” thường sẽ có cùng chức năng: diễn tả khả năng của người nào đó hoặc loại gì có thể xảy ra, sự mang đến phép. Tuy nhiên sắc thái không giống nhau. “Can” sử dụng hiện tại, “could” cần sử dụng quá khứ và gồm phần lịch lãm hơn.

Example:

Can I borrow your book?

Could I borrow your book?

 

Yêu ước sự mang lại phép

Can I use your computer?

Diễn tả khả năng

Smoking can cause lung cancer.

could

Diễn tả tài năng trong thừa khứ

I could read when I was six years old.

Sự xin phép một bí quyết lịch sự

Excuse me, Could I use your phone?

Diễn tả khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự mang lại phép

May I use your phone please?

“May” cùng “might” dùng để làm xin phép, mặc dù “might” phần lớn chỉ cần sử dụng trong câu con gián tiếp và ít sử dụng trong văn nói.

Example: He asked if she might come later.

“May” với “might” hồ hết nói về tài năng nhưng nấc độ xảy ra thấp khi sử dụng “might”, còn nút độ xẩy ra cao hơn khi sử dụng “may”.

Example:

I may join you tomorrow.

I might join you tomorrow.

Với thừa khứ, họ sử dụng may have/ might have

Example:

I wonder why kate didn’t answer her phone? She may have been asleep.

I can find my jey anywhere.- You might have left it at work.

Khả năng, xác suất

It may rain tomorrow!

might

Hỏi sự có thể chấp nhận được một giải pháp lịch sự.

Might I interrupt for a moment?

Khả năng, xác suất

The car looks nice but it might be expensive.

need not

Không cần thiết, không đề nghị phải làm những gì đó.

I needn’t come with us.

Có thể thực hiện “don’t/ doesn’t need to…”

We don’t need to hurry.

should/ought to

50 % sự xay buộc

You should / ought to see a doctor.

Should/ ought to cũng được dùng lúc diễ tả điều gì đó không đúng nếu như không xảy ra.

Example: Where’s Jane?- She should be here right now.

Lời khuyên

You should / ought to revise your lessons at home.

Kết luận bao gồm căn cứ

He should / ought lớn be very tired. He"s been working all day long.

had better

Lời khuyên nhủ ( tốt hơn hết là…..)

You"d better vị the homework right now.

 

Have to

Bắt cần làm nào đó vì sự đề xuất thiết

You have khổng lồ sign your name here.

Mức độ yêu cầu của “have to” không tốt bằng “must”.

Phủ định của have to lớn là “don’t/ doesn’t have to”.

Will

Đoán sự việc có thể xảy ra trong tương lai

It will be rainy tomorrow

Will với would có thể dùng trong câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời.

Example: Will you give me your address?

Would you like some coffee?

Would

Diễn tả giả định xảy ra, dự đoán sự việc xảy ra trong quá khứ

He would be exhausted when hear this bad news.

Shall

Đề xuất làm những gì với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho tất cả những người khác một biện pháp trang trọng

What shall we meet?

We shall commit doing the articles in the agreement.

 

 

III. Modal verb thông dụng và phân các loại modal verbs

Có 5 nhiều loại modal verbs bao gồm mà nofxfans.com đã phân tích cùng tổng đúng theo một giải pháp ngắn gọn nhất như dưới đây:

Ability

can, could, be able to

Permission

can, could, may, be allowed to

Obligation và Necessity

Must, have to, have got to, need to

Advice

should, ought to, had better

Possibility

might, may, could, can

 

➣ Ability: Can, could, be able to

➟ Example: Can you sing? I can speak fluent French when I was 6.

họ dùng “can” nhằm nói ai đó gồm kĩ năng, kĩ năng làm gì.

➟ Example: We can see the beach from our house.

The word “dance” can be a noun or a verbs

Thể tủ định : can’t= cannot

Be able to: chúng ta dùng để nói ai đó có khả năng làm gì, tuy nhiên “can” được dùng phổ biến hơn cả.

➟ Example: We are able lớn see the beach from our house.

Could là quá khứ của “can”, bọn họ dùng “could” đặc biệt quan trọng với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

➟ Example: I could smell gas when I walk into the room

Chúng ta dùng could để nói rằng ai này đã có khả năng, kỹ năng làm việc gì đó trong vượt khứ.

➟ Example: My uncle could speak 4 languages.

We were free. We could vì what we wanted.

➣ Các giữ ý: Ở hiện tại, can với be able to song khi có thể được dùng để làm thay núm cho nhau.

➟ Example: I am able lớn write the lyrics of a tuy vậy = I can write the lyrics of a song.

Can chỉ bao gồm hai dạng” “can” và “could”. So đó, trong một vài trường hợp, sử dụng “be able to” là điều không thể né khỏi.

➟ Example: I can’t sleep - I haven’t been able khổng lồ sleep.

Moana can speak Spanish and English - Candidates for the contest must be able lớn speaking two foreign language.

Để nói ai đó thành công xuất sắc trong việc làm điều gì đấy trong những trường hợp cụ thể, họ thường sử dụng was/ were able lớn hawojc managed to

➟ Example: The fire spread quickly but everyone was able lớn escape. (NOT could escape)

George was excellent badminton player when he was younger. He could beat anybody. (= he was good enough lớn beat anybody, he had the ability)

Jane & George play a match yesterday. Jane played well, but George managed khổng lồ beat him. (= George succeeded in beating Jane this time)

➣ Modal verbs exercises

1. I haven’t been……………… sleep very well recently. ( could/ able to/ can)

2. I ………….. Swim to lớn safety ( can/ could/ was able to)

3. I ……………. Get you a chips when I go khổng lồ the shop, if you want. ( can/ could/ able to)

4. Dennis ……….play the trumpet after weeks last month. ( can/ could/ was able to)

5. After his car crashes he was so confused that he …………… tell the police who he was or where he was going. ( can/ can’t/ could/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Able lớn 2. Was able khổng lồ 3. Can 4. Could 5.couldn’t

➣ Permission: can, could, may, be allowed to

May là cách nói lịch sự để hỏi sự có thể chấp nhận được của ai đó.

➟ Example:

You may go as soon as you have finished your work.

May I go to the restroom, Mr. Crowd?

Could được dùng để làm hỏi sự đến phép, thường không lịch lãm bằng “may”, could thường xuyên hỏi sự chất nhận được trong quá khứ.

➟ Example:

Could I bring my brother to the party?

You could go khổng lồ any siêu thị in the mall you wanted to.

Can dùng để hỏi sự đến phép, tuy vậy ít trọng thể và lịch sự, hay sử dụng trong các mối quan lại hệ thân thiện hơn.

➟ Example:

Can I borrow your book?

You can sit here until he come.

Be allowed to cùn sử dụng để biểu đạt sự mang lại phép, nhưng chưa phải là bạn đang yêu cầu, nhưng mà thông thường được sử dụng ở bị động “be allowed to/ not be allowed to” tức là được phép hoặc ko được phép làm gì.

➟ Example: I are not allowed lớn use your calculator on your maths exam.

You were allowed backstage after my third attempt.

Practice

Choose the best answer

1. …………. I have more cheese on my sandwich? (medium formal)

2. …………. She have a cookies? (casual)

3. ………….. I go lớn the washroom? ( most polite)

4. Hey buddy, I can’t get a connection on my phone. ……………. I borrow yours? ( can/ could/ may)

5. There’s a lot of noise coming from outside, we could not focus on presentation. ………………… I close the window? ( can/ could/ may)

 

Answer key: 1.could 2. Can 3. May 4. Can 5. May

Obligation and Necessity: Must, have to, have got to, need to

Have to: cần thiết để làm cho điều gì, bị đề nghị làm điều nào đấy (giống như vẻ ngoài lệ).

➟ Example: You can’t turn right here. You have khổng lồ turn left.

Chúng ta nói cách khác “ I’ll have to……., I’m going to have to…….., I might have to……..., I may have to……”

➟ Example: We may have khổng lồ change the plans.

Must have to hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau trong một vài ngôi trường hợp, ví dụ như khi chúng ta đưa ra quan tiền điểm cá nhân ( đề xuất những điều cần thiết để làm điều gì đó).

➟ Example:

He is a really nice person. I must meet him/ I have to phone him.

tuy nhiên, have to cần sử dụng cho ai đó bị bắt buộc làm hồ hết điều có thực ( như lao lý lệ, quy định), chứ chưa hẳn quan điểm của người nói.

➟ Example:

I have to work from 8.30 to 6.00 everyday.

Steve has to lớn travel a lot for her work.

bọn họ sử dụng must trong những văn bản hướng dẫn, điều lệ.

➟ Example:

Applications for the job must have 2 foreign languages.

Need to thường dùng để mô tả sự cần thiết cần hoặc không buộc phải làm gì, các bạn có sự chọn lọc và không bị ép buộc như must và have to.

➟ Example: They has to lớn work overtime > 

Bài tập modal verbs

Choose the best answer

1. I ……………. Drink a few cups of coffee lớn stay awake. ( need to/ must)

2. We ……………………. Book in advance. It isn’t much crowded ( don’t need to/ need to/ mustn’t/ don’t have to)

3. You ………………. Eat less if you want to thua kém weight. (must/ need to)

4. We have plenty of time. We ………………. Hurry. (mustn’t/ needn’t/ don’t have to)

5. I don’t want anyone to lớn know about out plan. You …………….. Tell anyone. ( mustn’t/ don’t have to/ doesn’t have to).

 

Answer key: 1. Need khổng lồ 2. Don’t need to lớn 3. Must 4. Needn’t 5. Mustn’t

Advice: Should, ought to, had better Should/ Shouldn’t cần sử dụng để diễn đạt lời khuyên, giỏi hay đúng/ không tốt hoặc không đúng khi làm điều gì đó. Should hoàn toàn có thể dùng để đưa ra lời khuyên răn hoặc chỉ dẫn quan điểm.

➟ Example:

You should go home, you worked all day long.

The organization should held more activities to lớn raise fund.

Ought to hoàn toàn có thể được áp dụng để sửa chữa cho should.

➟ Example: The organization ought to held more activities to lớn raise fund.

Should have done= đã yêu cầu làm bởi nó tốt ( xảy ra trong quá khứ)

phủ định: shouldn’t have done………

➟ Example:

I wonder why they’re so late. They should have come here long ago.

You missed a great tiệc ngọt last night. You should have come. Why didn’t you?

Should và should have done:

➟ Example:

You look tired. You should go to lớn bed now.

You went lớn bed very late last night. You should have gone lớn bed earlier.

IV. Bài tập: Viết lại câu với modal verbs

Rewrite the sentence using should/ shouldn’t

1. I’m feeling sick. I ate too much

...................................................................................................................................

2. When we went khổng lồ the restaurant, there were no không tính phí tables. We hadn’t reserved one.

...................................................................................................................................

3. Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number.

...................................................................................................................................

4. I wasn’t feeling well yesterday, but I went to lớn work. That was a mistake. Now I feel worse.

...................................................................................................................................

5. Tomorrow there is a football match between Team A and team B. Team A are much better.

..................................................................................................................................

 

Answer key:

1. You should eat too much

2. We should have reserved before

3. I should have written down her address.

4. I shouldn’t have gone to work.

5. Team A should win the match.

Possibility: might, may, could, can

Chúng ta thực hiện may, might khi nói về kỹ năng của đồ vật gi đó, điều gì đấy xảy ra. Example: She might know/ She may know

- May, might có thể nói rằng về tài năng thực hiện tại hoặc xảy ra điều gì trong tương lai.

➟ Example: Take an umbrella with you. It might rain later.

I haven’t decided where to lớn go on holiday. I may go khổng lồ Ireland.

- Phủ định của may là may not, might là might not.

➟ Example: She might not know now.

Ở quá khứ, chúng ta sử dụng may have…………. Hoặc might have………….

➟ Example: I wonder why Kate didn’t answer her phone.- She may have been asleep.

Could có tác dụng như may với might.

➟ Example:

It’s a strange story, but it could be true

I could have left your phone at work.

- tuy nhiên, couldn’t lại cần sử dụng khác với may not với might not.

➟ Example:

Tina couldn’t have received my message. Otherwise she would have replied. (= it is not possible that she got my message)

Why hasn’t Tina replied khổng lồ my message? I suppose she might not have received it (= it’s possible that she didn’t receive it- perhaps she did, perhaps she didn’t)

Practice

Choose the suitable answers

1. They (can/ might) …………….. Be away for the weekend but I’m not sure.

2. Where are you going for your holidays?- I haven’t decided yet. I …….. Go to lớn London. ( might/ am going/ can)

3. We haven’t heard from him for fifteen years. He …………….. Died ( may have/ could have)

4. Vì you know where Helen is?- I’m not sure. She …………..be in her room ( might/ can)

5. You should introduce yourself. He …………….remember you. (might not/ may not/ couldn’t)

 

Answer key: 1. Might 2. Might 3. Both is correct 4. Might 5. Might not/ may not

 

V. Bài tập modal verbs

Exercise 1. Fill in the blanks using MUST, MUSTN’T, DON’T HAVE TO, SHOULD, SHOULDN’T, MIGHT, CAN, CAN’T ! 

1. Rose và Ted _________________ be good players. They have won hundreds of cups ! 

2. You _________________ pay lớn use the library. It’s free. 

3. I’m not sure where my wife is at the moment. She _________________ be at her dance class. 

4. Jerry _________________ be working today. He never works on Sundays. 

5. You _________________ be 18 to see that film. 

6. You _________________ hear this story. It’s very funny. 

7. Dad _________________ go and see a doctor. His cough is getting worse all the time. 

8. You don’t have khổng lồ shout. I _________________ hear you very well. 

9. It _________________ be him. I saw him a week ago, & he didn’t look like that. 10. You look pretty tired. I think you _________________ go lớn bed early tonight.

Answer key:

1. Must

2. Don’t have to

3. Might

4. Can’t

5.must

6. Must

7. Should

8. Can

9. Can’t

10. Should 

Exercise 2. Complete the sentences. Choose from the box. 

may be Tom’s 

may not be feeling well 

may not be possible 

might be in her room 

might be Brazilian 

might be driving 

might have one might know

 

1. A: do you know where Helen is? 

B: I’m not sure. She might be in her room . 

2. A: Is there a bookshop near here? 

B: I’m not sure, but ask Anna. She . ………………………...

3. A: Where are those people from? 

B: I don’t know. They . …………………………...

4. A: I hope you can help me. 

B: I’ll try, but it . ………………………….

5. A: Whose phone is this? 

B: It’s not mine. It …………………..

6. A: Why doesn’t George answer his phone?

B: He …………………………………... 

7. A: do you know anyone who has a key lớn this cupboard? 

B: Rachel , but I’m not sure. …………………………...

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Lượng Giác Lớp 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết

8. A: Gary is in a strange mood today. 

B: Yes, he is. He ……………………………………..

Answer key:

2. Might know 

3. Might be Brazilian 

4. May not be possible 

5. May be Tom’s 

6. Might be driving 

7. Might have one 

8. May not be feeling well

 

Trên trên đây là một trong những phần kiến thức về Modal verbs thông dụng, các bạn cũng có thể tham khảo cùng làm bài bác tập thực hành thực tế để hiểu rõ hơn về modal verbs nhé.